Oświadczenie o dostępności i zgodności z WCAG.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności strony Smyku.pl

Wiele się mówi o jakości, a w szczególności o zasadach dostępności i użyteczności stron internetowych. Moim celem było udostępnienie tej strony w taki sposób, aby była ona dostępna dla szerokiego grona osób, które posiadają różne systemy operacyjne, różnego rodzaju przeglądarki internetowe oraz predyspozycje fizyczne.

Wyświetla się poprawnie na wszystkich nowych przeglądarkach. Poprawność wyświetlania sprawdzona na: http://browsershots.org/.

Strona zbudowana jest w oparciu o Responsive Web Design, dzięki czemu można ją oglądać na większości urządzeń małoekranowych.

Deklaracja zgodności ze standardami i bezpieczeństwem

Strona jest napisana poprawnie w języku HTML5, Atom(rss). Arkusze styli są zgodne ze specyfikacją CSS3 i poprawnie przechodzą testy walidacji.

Jest w dużym stopniu zgodna z WCAG 2.0 w stopniu AA. Jest to międzynarodowy standard ISO/IEC 40500:2012 tworzenia dostępnych stron internetowych.

Strona została poprawnie oceniona na kilku portalach i narzędziach walidujących między innymi

Logo narzedzia Wave Logo ujednoliconego walidatora konsorcium w3.org Logo narzedzia Total walidator Logo narzedzia AChecker Logo czytnika ekranowego NVDA

Oczywiście w większości są to testy automatyczne, co zawsze daje przybliżoną ocenę. Wiele elementów związanych z dostępnością może być zmierzonych, ale wielu po prosu zmierzyć się nie da w szczególności automatem. Osobiście uważam, że większość jeśli nie wszystkie z wytycznych dotyczących dostępności stron www zostały zaimplementowane na poziomie A, w dużym stopniu na poziomie AA oraz częściowo na poziomie AAA.

Strona została poprawnie oceniona pod względem użycia bezpiecznych kolorów i zachowania odpowiedniego kontrastu na stronie Wave

Strona nie zawiera złośliwego kodu i niebezpiecznego oprogramowania. Szczegóły można sprawdzić na stronie: http://www.urlvoid.com/scan/smyku.pl/.

Strona używa języka jQuery do ulepszeń funkcjonalnych, lecz nawet po jej wyłączeniu w przeglądarce, strona jest nadal czytelna. (treść dostępna)

Wszystkie obrazki na stronie posiadają atrybut ALT, dzięki którym użytkownik po wyłączeniu obsługi obrazów w przeglądarce lub użyciu przeglądarki tekstowej, będzie wiedział co oznaczają.

Każda strona oraz link posiada unikalny tytuł znacznik TITLE, który opisuje jego znaczenie.

Jest możliwe przejście bezpośrednio do treści dokumentu z pominięciem nawigacji na stronie poprzez użycie linku 'Pomiń nawigację'

Wszystkie pola z dodatkową ukrytą informacją są rozwijalne z możliwością zapamiętania tego stanu.

Dla lepszej dostępności i użyteczności zaprojektowano funkcje ułatwień dostępu zgrupowane pod linkiem 'Opcje dostępności'. Więcej informacji na temat Opcji dostępności, znajdziesz w dziale Pomoc.