Informacja o bieżącym wdrożeniu.

Dokument ten opisuje wszystkie zmiany jakim uległa strona po opublikowaniu poszczególnych wersji strony na serwerze. Dokument jest informacją na temat tego co zostało dodane, poprawione lub usunięte w samej funkcjonalności lub strukturze strony. Natomiast informacje dotyczące zmian merytorycznych, to jest materiałów, prezentacji, tekstów, utworów czy zdjęć oraz ogólnych treści na stronie zostały zawarte w dziale Aktualności i Archiwum.

 • Sumaryczne zestawienie wdrożonych:
 • Nowości:
 • Poprawek:
 • Ulepszeń:
 • Elementów usuniętych:
 • Poprawionych błędów (wykrytych w testach automatycznych): 31
 • Wszystkich zmian:

Aktualne wdrożenia

2017.R6 - 17.10.2017

Dodano:

 • możliwość filtrowania tapet po kategorii
 • zastosowano style font awesome do imitowania niektórych grafik na stronie

Ulepszono:

 • zwiekszono dostępność formularza kontaktowego poprzez zastosowanie natywnej walidacji pół formularza checkValidity()

Poprawiono:

 • naprawiono bład filtrowania tapet po kolorach, gdy była używana opcja pokaż wszystkie tapety
 • poprawiono widoczność linków w stopce, podczas odtwarzania muzyki poprzez wbudowany odtwarzacz
2017.R5 - 28.09.2017

Dodano:

 • dodano nowy skip link umożliwiający przejście bezpośrednio do wyszukiwarki
 • dodano zastępczy tekst w wyszukiwarce, gdy użytkownik pozostawi pole wyszukiwania pustym
 • nowy preloader strony

Ulepszono:

 • przesunięto link pomiń nawigację jako pierwszy element dokumentu
 • zmieniono wybór skip linków, od teraz dostępne są jedynie z poziomu klawiatury
 • zwiększono dostępność filtra kolorów
 • zwiększono dostępność mechanizmu powiększania i pomniejszania tekstu
 • zwiększono dostępność nawigacji okna fancybox
 • zwiększono widoczność listy wyboru w mechanizmie szybkiego pobierania
 • zmieniono wygląd wyszukiwarki
 • dostosowano szerokość podglądu tapet do głównego konteneru strony
 • zwiększono czytelność strony przy wyłączonej obsłudze JavaScript
 • zmodyfikowano lekko layout strony
 • zwiększono dostępność filtra galerii zdjęć, mechanizmu powiększającego tekst oraz mechanizmu wyboru tła strony
 • zaktualizowano linki do stron zewnętrznych, aby nie generowały ostrzeżeń podczas walidowania stron

Poprawiono:

 • poprawiono widoczność filtra kolorów przy wyłączonych widżetach
 • wyeliminowano błąd walidacji arkuszy styli
 • wprowadzono drobne poprawki layoutów dla urządzeń mobilnych
 • poprawiono skalowanie strony przy włączaniu i wyłączaniu widżetów
 • poprawiono błąd wyglądu przycisku powrót do góry, gdy wybrany był ciemny motyw
 • poprawiono błąd, który powodował że filtr kolorów nie zawsze był widoczny po odświeżeniu strony
 • poprawiono błąd, który powodował, że tapety nie wyświetlały się w oknie fancybox, gdy załadowane były wszystkie tapety
 • poprawiono wygląd filtra kolorów oraz list nie porządkowych w przeglądarce Internet Explorer i Edge
 • poprawiono błędy pisowni literówki, zbędne spacje itp.
 • poprawiono błąd, który powodował, że w archiwum newsów niewydane utwory nie mogły być odsłuchane
 • poprawiono błąd, który powodował, że linki typu "podziel się", nie były ukrywane wraz z postami
 • poprawiono błędy walidacji kodu html
2017.R4 - 29.08.2017

Dodano:

 • dodano licznik zmian w poszczególnych wdrożeniach strony
 • dodano możliwość odtwarzania poszczególnych utworów w albumach muzycznych przy użyciu natywnego/przeglądarkowego odtwarzacza
 • dodano archiwalne wdrożenia z przed wersji 2.0

Ulepszono:

 • zmieniono nazewnictwo wdrożeń na 2017.R1, 2017.R2, 2017.R3 itd.
 • zmieniono wygląd okna akceptacji cookies
 • przepisano stronę błędu 404
 • dostosowano filtr galerii tapet do szerokości kontenera article
 • rozszerzono stronę do okna przeglądarki
 • rozszerzono stopkę strony do okna przeglądarki

Poprawiono:

 • naprawiono problem z widocznością filtra postów przy włączanej funkcji wysoki kontrast
 • poprawiono widoczność aktualności przy włączonej funkcji wysoki kontrast
 • poprawiono kontrast tekstu w logu zmian przy włączonej funkcji wysoki kontrast
 • poprawiono dostępność linków w okruszkach chleba w galerii zdjęć
 • poprawiono widoczność tekstu na stronie z tapetami przy włączonym trybie: skali szarości
 • usunięto błędy literowe na stronie pomoc
 • poprawiono wygląd przycisków pobierana na stronie z wypowiedziami pod małymi rozdzielczościami
 • poprawiono błąd walidacji kanału rss
 • poprawiono błąd walidacji stron z aktualnymi i archiwalnymi wdrożeniami Total Validator
 • poprawiono działanie mechanizmu zliczającego tapety
 • naprawiono błąd, który uniemożliwiał wybierane podpowiedzi słów wyszukiwarki z klawiatury
2017.R3 - 17.07.2017

Dodano:

 • dodano możliwość filtrowania utworów mp3 po gatunku muzycznym
 • dodano dwa nowe tryby funkcji wysoki kontrast: skala szarości i odwrócenie kolorów

Ulepszono:

 • zaktualizowano silnik jQuery do najnowszej wersji 3.2.1
 • data ostatniego wdrożenia strony jest teraz ładowana automatycznie skryptem jQuery

Poprawiono:

 • poprawiono wysokość obrazków dla linku wykop.pl
 • poprawiono widoczność listy pytań w dziale pomoc
 • naprawiono błędny link do najnowszej wypowiedzi

Usunięto:

 • usunięto zrzuty ekranów dla archiwalnych wdrożeń do wersji 5.0
 • ze względu na błąd widżetu skutkującym błędem 404 przy niezalogowanym użytkowniku, usunięto opcję podziel się na NK
2017.R2 - 04.07.2017

Dodano:

 • w Oknie opcji dostępności, podczas wyboru tła strony, dodano dodatkowy komunikat, że jej zmiana na inną tapetę, może spowodować dłuższe wczytywanie strony
 • dodano integrację strony Aktualności z dwoma portalami społecznościowymi, od dziś można opublikować wybrane posty poprzez email na NK.pl lub wykop.pl
 • dodano licznik aktywnie wyświetlanych tapet dostępnych na stronie przed i po użyciu filtra kolorów

Ulepszono:

 • zmieniono widoczność przycisków powiększania tekstu, nie są już obrazkowe
 • zastosowano nową czcionkę do nagłówków h1, h2 i h3
 • zmieniono wygląd filtra postów oraz mechanizmu szybkiego pobierania
 • zmieniono wygląd strony głównej
 • wprowadzono redakcyjne poprawki dla strony Copyright
 • zmieniono i zmniejszono rozmiar domyślnego tła w celu przyspieszenia ładowania strony
 • listę plików dostępnych do pobrania za pomocą mechanizmu szybkiego uruchamiania, przeniesiono do kodu JavaScript , dzięki czemu generowana jest ona dynamicznie na każdej stronie. Usunięto tym samym zdupkikowany kod html.
 • uaktualniono meta tagi i opisy stron
 • mechanizm szybkiego pobierania, jest on teraz generyczny i umożliwia także pobieranie wypowiedzi ze strony
 • uaktualniono mapę witryny dla robota Google do najnowszej wersji
 • uaktualniono plik robots.txt
 • zmieniono wysokość i szerokość okna odtwarzacza mp3

Poprawiono:

 • naprawiono błąd walidacji kanału rss
 • naprawiono błąd walidacji strony z aktualnościami
 • poprawiono widoczność dat w postach
 • zwiększono kontrast kolorów na stronie głównej
 • poprawiono kontrast kolorów na stronie z tapetami
 • poprawiono widoczność przycisków na stronie głównej pod małymi rozdzielczościami
 • poprawiono dostępność komunikatu dotyczącego ciasteczek poprzez poprawę aria
 • zwiększono dostępność strony poprzez dodanie atrybutów 'selected' na każdej liście wyboru
 • zwiększono dostępność poprzez usunięcie zduplikowanych tytułów w oknie: Opcje dostępności
 • zwiększono kontrast kolorów tekstu przy włączonej opcji Wysoki kontrast
 • linki do stron które automatycznie zmieniły adres lub zostały usunięte
 • wyeliminowano błąd nieprawidłowo przypisanej klasy css, która powodowała rozjazd układu strony
 • poprawiono konfigurację adobe plash player, która uniemożliwiała odsłuchanie czterech niewydanych utworów, od teraz jest już to możliwe
 • wyeliminowano literówki w opisach komunikatów i porad

Usunięto:

 • usunięto alternatywne style dla nieobsługiwanych przeglądarek
 • usunięto nieużywaną czcionkę
2017.R1 - 26.06.2017

Dodano:

 • dodano nowy kolor, po którym można filtrować tapety
 • w stronę wbudowano nowy odtwarzacz mp3, jako trzecią opcję odtwarzania muzyki
 • dodano możliwość pobierania pojedynczej tapety w mechanizmie wyświetlania losowych tapet
 • dodano arkusz styli dla trybu wysoki kontrast
 • powiadomienia dla istotnych lub dodatkowych treści na stronie tzw. notification box
 • wyszukiwarka na stronie bazuje teraz na silniku Duck and Go
 • przycisk powrotu na górę strony jest teraz zawsze widoczny, gdy użytkownik wyświetla wszystkie lub nowe tapety, także w trybie grupowania
 • dodano obszar powiadomień dla istotnych lub dodatkowych linków/treści na stronie tzw. notification box
 • dodano możliwość wyboru domyślnego odtwarzacza z pośród 3 opcji dostępnych na oknie opcje dostępności: Adobe Flash, Playlisty lub wbudowanego odtwarzacza html
 • dodano kolejną podstronę z paczkami zdjęć

Ulepszono:

 • okno ułatwień dostępu przemianowane na: opcje dostępności
 • strona błędu 404 zawiera teraz ścieżki absolutne do styli i skryptów - eliminacja błędu braku styli dla błędnych linków z folderami
 • zmieniono wygląd okna opcji dostępności
 • ujednolicono layout strony
 • losowe zdjęcie można teraz wylosować ponownie bez odświeżania całej strony
 • zrefaktoryzowano kod JavaScript, mechanizmy sa teraz bardziej generyczne i re-używalne, usunięto stary kod
 • zaktualizowano podpowiedzi wyszukiwarki, porady dnia oraz dział faq
 • zaktualizowano nazewnictwo stron galerii tapet, od teraz zaczynają się od 1 zamiast od 0
 • zmieniono nazewnictwo paczek zip ze zdjęciami z 'ppack' na 'package'
 • arkusz prefiksowanych styli css wzbogacono o dodatkowe elementy
 • zastąpiono stare grafiki nowymi ikonami
 • ujednolicono wygląd wszystkich niegraficznych przycisków
 • łącza w postaci okruszków chleba ponownie ostylowano i przeniesiono pod główne menu strony
 • ulepszono funkcję powiększania tekstu - możliwość większego powiększenia czcionki
 • zastąpiono kontrolki okna fancybox, własnymi grafikami
 • ulepszono wygląd pasku ładowania
 • przepisano mapę strony i ułożono linki wg tematów związanych ze stroną
 • zmieniono nazwy paczek zip z muzyką
 • ulepszono wygląd komunikatu dotyczącego ciasteczek
 • przepisano funkcję przełączania strony w wysoki kontrast, jest ona teraz bardziej generyczna i opiera się przełączaniu styli zamiast modyfikowaniu cssa w kodzie JavaScript
 • zmieniono wygląd komunikatu dotyczącego ciasteczek

Poprawiono:

 • przywrócono link do kanału rss strony w postaci linku "Subskrybuj" na stronie z aktualnościami
 • poprawiono tytuły łącz w okruszkach chleba
 • zwiększono dostępność strony poprzez dodanie atrybutu lang dla słów lub zwrotów anglojęzycznych
 • zmieniono wygląd strony głównej i muzyka
 • poprawiono wyświetlanie czasu utworów
 • poprawiono wygląd grup photopacków
 • w archiwum wdrożeń brakowało zrzutu ekrany z wersji 6.2
 • treść i opisy pod galeriami oraz hasła związane z tematem zdjęć
 • dostępność strony poprzez wprowadzenie hierarchicznych nagłówków h2 i h3
 • przypisano nowe klasy kolorów do tapet dla filtra zdjęć
 • zwiększono kontrast kolorów przy włączonej funkcji Wysoki Kontrast
 • wyeliminowano błąd na stronie z tapetami, niektóre z nich miały lukę u góry zdjęcia
 • poprawiono wygląd przycisku wysyłania formularza pod mniejszymi rozdzielczościami
 • wyeliminowano błąd, który powodował, że po wpisaniu w wyszukiwarce, podpowiedzi nie znikały po ich wybraniu, błąd poprawiono poprzez aktualizację wtyczki autocomplete do najnowszej wersji 1.2.3
 • dostosowano szerokość podpowiedzi wyszukiwarki do pola wyszukiwarki
 • poprawiono skalowanie strony pod różnymi rozdzielczościami

Usunięto:

 • usunięto nieprawidłowe lub nieistniejące linki do stron zewnętrznych
 • usunięto angielską wersję strony
 • usunięto notatnik na stronie
 • porzucono wsparcie dla urządzeń z rozdzielczością ekranu poniżej 320 pikseli
 • usunięto nieużywane i niepotrzebne style oraz klasy css
 • usunięto nieużywane ikony i obrazki
 • usunięto kod google analitycs
 • usunięto dotychczasową wyszukiwarkę google
 • porzucono wsparcie dla starych przeglądarek internetowych, szczegóły na stronie faq w sekcji: Czego potrzebuje, aby strona wyświetliła się poprawnie?
 • usunięto nieużywane i nadmiarowe części kodu JavaScript

Archiwum wdrożeń

Interesuje Cię to, jak strona zmieniała się na przełomie lat? Zapoznań się z logiem zmian z poprzednich wdrożeń.