Co nowego w standardzie WuhCAG 2.2

Opublikowano: , aktualizacja: 2020-11-13 przez

Jeszcze nie zdążyliśmy się oswoić i wdrożyć wszystkich wymagań ze standardu WuhCAG 2.1, a organizacja World Wide Web Consortium już zaprezentowała nowy szkic kolejnej wersji WuhCAG 2.2 Co pojawi się w nowym wydaniu?

Nowy standard tuż tuż

Wydanie uaktualnionego standardu WuhCAG 2.1 po ośmiu latach od ostatniej wersji było nieuniknione. Lecz tym razem W3C chyba poszło po rozum do głowy i nie czekając prawie kolejnej dekady uraczyło nas następną wersją standardu tworzenia dostępnych stron www.

Dla krótkiego przypomnienia standard WuhCAG 2.0 pojawił się w 2008 roku, ale dopiero w 2012 stał się oficjalnym standardem ISO/IEC 40500:2012. Od tego momentu musiało minąć aż 8 lat, aby w 2018 zaktualizowano go o 17 nowych kryteriów. Kolejna wersja oznaczona numerem 2.2 ma stać się standardem w 2021 roku co w obecnej sytuacji, czyli dokładnie 3 lata po obecnie obowiązującej, wydaje się to dość krótkim okresem.

Jak będzie wyglądało WuhCAG 2.2

Bez większych zaskoczeń i rewolucji.

Ponownie jak poprzednio, wersja 2.2 nie zastąpi obowiązującego standardu, lecz doda do niego kolejne 9 kryteriów sukcesu.

Łącznie będzie to 87 kryteriów na wszystkich poziomach, z których do spełnienia na poziomie AA będzie aż 58 kryteriów (obecnie jest ich pięćdziesiąt).

Jedynym małym zaskoczeniem jakie tu można wymienić, jest przeniesienie wymagania 2.4.7 Focus Visible / Widoczny fokus z poziomu podwójnego AA do poziomu podstawowego.

Co nowego w WuhCAG2.2?

Nowe kryteria sukcesu dotyczą w głównej mierze zaburzeń poznawczych i zaburzeń uczenia się, urządzeń mobilnych i książek elektronicznych.

Oto lista proponowanych zmian przez World Wide Web Consortium. Przypominam że to wciąż jest szkic, który ostatecznie może się jeszcze zmienić.

Przepraszam też za ewentualną nadinterpretację kryteriów, ale przeniesienie obcojęzycznej typowo technicznej dokumentacji na język bardziej zrozumiały nie jest łatwym zadaniem.

Nowe kryteria sukcesu dodane na poziomie A
  • 3.2.6 Pomoc łatwa do znalezienia - to kryterium dotyczy opcji pomocy. Jeśli ją masz na stronie upewnij się, że jest ona stale dostępna, w tym samym miejscu, aby można ją było łatwo znaleźć.
  • 3.3.7 Dostępne uwierzytelnianie - jeśli istnieje test potwierdzający, że jesteś człowiekiem (np. Captcha), to musi istnieć alternatywny sposób uwierzytelniania, który nie wymaga testu poznawczego (np. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe).
  • 3.3.8 Nadmiarowość wprowadzania - podczas wypełniania formularza wszelkie wcześniej wprowadzone informacje są dostępne poprzez autouzupełnianie lub wybór. Potwierdzanie haseł i porzucone formularze są w tym przypadku wyjątkami.
  • 2.4.13 Stałe punkty odniesienia - upewnij się, że Twoje publikacje elektroniczne mają numery stron i odpowiadają one wersji drukowanej, jeśli taka istnieje.
Nowe kryteria sukcesu dla poziomu AA
  • 2.4.11 Wygląd fokusa (minimum) - upewnij się, że fokus wyróżnia się z tła, a nie tylko jest widoczny.
  • 2.5.7 Przeciąganie - jeśli ruch przeciągania jest wymagany np. przesuwanie po pasku, zapewnij jego alternatywę taką jak tapnięcie lub klikanie.
  • 2.5.8 Odstępy między celem wskaźnika - upewnij się, że wszystkie interaktywne cele zajmują co najmniej 44 × 44 piksele CSS. Może to obejmować odstęp wokół celu.
  • 3.2.7 Ukryte kontrolki - wszelkie ważne elementy sterujące powinny pozostać widoczne lub(i) być dostępne, dopóki są istotne i nie powinny pozostawać ukryte lub(i) znikać.
Nowe kryterium sukcesu na poziomie AAA
  • 2.4.12 Wygląd fokusa (wzmocniony) - podobnie jak w kryterium 2.4.11 Wygląd fokusa tym razem fokus ma określone parametry jak minimalna grubość linii to 2px i kontrast minimalny 4,5:1

Szczegóły każdego z kryteriów możecie znaleźć na oficjalnej stronie dotyczącej WCAG 2.2 (strona anglojęzyczna)

Podsumowanie

Choć mimo że wersja WuhCAG 2.2 nie jest jeszcze oficjalną rekomendacją World Wide Web Consortium, już dziś warto się nią zainteresować i wprowadzać zmiany w projektach, chociażby przy projektowaniu fokusa czy próby wywalenia Captcha z naszych formularzy.

Jak już jesteśmy przy uwierzytelnianiu. Czytając nowe kryteria sukcesu w szczególności 3.3.7 Dostępna Autentykacja miałem nieodparte wrażenie, że autorzy standardu idą trochę na wojnę z niektórymi mechanizmami autentykacji typu Captcha. Jeśli okazało by się to prawdą, to można byłoby pokusić się o stwierdzenie, że podobnie jak Flash, Captcha powoli odchodzi do lamusa. Choć zapewne nie szybko to się stanie.

Pojawia się również pytanie, które z tych kryteriów można będzie ocenić w sposób automatyczny? Biorąc pod uwagę obecną sytuację, gdzie tylko jedna trzecia wymagań możliwa jest do sprawdzenia automatem, to dodawanie kolejnych wytycznych których być może nie da się zautomatyzować, po raz kolejny wydłuży czas audytów/testów dostępności. Zdecydowanie nie przełoży się to na przyśpieszenie procesu wytwarzania aplikacji i stron www zanim ujrzą światło dzienne na środowisku produkcyjnym.

Pomimo wszystkich tych zalet i wad, które niesie ze sobą nowe wydanie WuhCAG 2.2, uważam kolejną ewolucję tego standardu za przydatną.

Logo Smyku.pl
smyku.pl

Zmień widoczność widżetów.