Opcje dostępności

Co nowego w standardzie WuhCAG 2.2

Opublikowano: , aktualizacja: 2022-11-29 przez

Zaktualizowano listę wymagań do najnoweszej wersj szkicu WCAG 2.2 oraz potencjalne daty obowiązywania standardu.

Jeszcze nie zdążyliśmy się oswoić i wdrożyć wszystkich wymagań ze standardu WuhCAG 2.1, a organizacja World Wide Web Consortium już zaprezentowała nowy szkic kolejnej wersji WuhCAG 2.2 Co pojawi się w nowym wydaniu?

Nowy standard tuż tuż

Wydanie uaktualnionego standardu WuhCAG 2.1 po ośmiu latach od ostatniej wersji było nieuniknione. Lecz tym razem W3C chyba poszło po rozum do głowy i nie czekając prawie kolejnej dekady uraczyło nas następną wersją standardu tworzenia dostępnych stron www.

Dla krótkiego przypomnienia standard WuhCAG 2.0 pojawił się w 2008 roku, ale dopiero w 2012 stał się oficjalnym standardem ISO/IEC 40500:2012. Od tego momentu musiało minąć aż 8 lat, aby w 2018 zaktualizowano go o 17 nowych kryteriów. Kolejna wersja oznaczona numerem 2.2 ma stać się standardem w 2023 roku co w obecnej sytuacji, czyli dokładnie 4 lata po obecnie obowiązującej, wydaje się to dość krótkim okresem.

Jak będzie wyglądało WuhCAG 2.2

Bez większych zaskoczeń i rewolucji.

Ponownie jak poprzednio, wersja 2.2 nie zastąpi obowiązującego standardu, lecz doda do niego kolejne 9 kryteriów sukcesu.

Łącznie będzie to 87 kryteriów na wszystkich poziomach, z których do spełnienia na poziomie AA będzie aż 58 kryteriów (obecnie jest ich pięćdziesiąt).

Jedynym małym zaskoczeniem jakie tu można wymienić, jest przeniesienie wymagania 2.4.7 Focus Visible / Widoczny fokus z poziomu podwójnego AA do poziomu podstawowego.

Co nowego w WuhCAG2.2?

Nowe kryteria sukcesu dotyczą w głównej mierze zaburzeń poznawczych i zaburzeń uczenia się, urządzeń mobilnych i książek elektronicznych.

Oto lista proponowanych zmian przez World Wide Web Consortium w wersji RC - stan na 06.09.2022 po aktualizacji szkicu.

Przypominam, że wersja kandydująca wciąż nie jest ostateczną wersją, która może się jeszcze zmienić przed jej finalnym ogłoszeniem.

Przepraszam za ewentualną nadinterpretację kryteriów, ale przeniesienie obcojęzycznej typowo technicznej dokumentacji na język bardziej zrozumiały nie jest łatwym zadaniem.

Nowe kryteria sukcesu dodane na poziomie A
  • 3.2.6 Pomoc łatwa do znalezienia - to kryterium dotyczy opcji pomocy. Jeśli ją masz na stronie upewnij się, że jest ona stale dostępna, w tym samym miejscu, aby można ją było łatwo znaleźć.
  • 3.3.9 Nadmiarowość wprowadzania - podczas wypełniania formularza wszelkie wcześniej wprowadzone informacje są dostępne poprzez autouzupełnianie lub wybór. Potwierdzanie haseł i porzucone formularze są w tym przypadku wyjątkami.
Nowe kryteria sukcesu dla poziomu AA
  • 2.4.11 Wygląd fokusa (minimum) - upewnij się, że fokus wyróżnia się z tła, a nie tylko jest widoczny.
  • 2.4.12 Fokus nie jest zakryty (minimum) - przynajmniej część fokusa musi być widoczna, nie może być zakryta przez inną treść utworzoną przez autora.
  • 2.5.7 Przeciąganie - jeśli ruch przeciągania jest wymagany np. przesuwanie po pasku, zapewnij alternatywę dla takiego ruchu jak tapnięcie lub klikanie.
  • 2.5.8 Odstępy między celem wskaźnika - upewnij się, że wszystkie interaktywne cele zajmują co najmniej 44 × 44 piksele CSS. Może to obejmować odstęp (paginację) wokół celu.
  • 3.3.7 Dostępne uwierzytelnianie - jeśli istnieje test potwierdzający, że jesteś człowiekiem (np. Captcha), to musi istnieć alternatywny sposób uwierzytelniania, który nie wymaga testu poznawczego (np. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe).
Nowe kryterium sukcesu na poziomie AAA
  • 2.4.13 Fokus nie jest zakryty (wzmocniony) - żaden z elementów interfejsu nie moze przesłaniać fokusa przez inną treść utworzoną przez autora
  • 3.3.8 - Dostępne uwierzytelnianie (wzmocnione) - rozwiązywanie testów potwierdzających czy jest się człowiekiem w ogóle nie powinno występować w procesie autentykacji chbyba, że ten krok przewiduje: a) metodę nieopierającą się na teście poznawczym lub b) dostęny jest mechanizm ułatwiający wykonywanie takiego testu.

Szczegóły każdego z kryteriów możecie znaleźć na oficjalnej stronie dotyczącej WCAG 2.2 (strona anglojęzyczna)

Podsumowanie

Choć mimo że wersja WuhCAG 2.2 nie jest jeszcze oficjalną rekomendacją World Wide Web Consortium, już dziś warto się nią zainteresować i wprowadzać zmiany w projektach, chociażby przy projektowaniu fokusa czy próby wywalenia Captcha z naszych formularzy.

Jak już jesteśmy przy uwierzytelnianiu. Czytając nowe kryteria sukcesu w szczególności 3.3.7 Dostępna Autentykacja miałem nieodparte wrażenie, że autorzy standardu idą trochę na wojnę z niektórymi mechanizmami autentykacji typu Captcha. Jeśli okazało by się to prawdą, to można byłoby pokusić się o stwierdzenie, że podobnie jak Flash, Captcha powoli odchodzi do lamusa. Choć zapewne nie szybko to się stanie.

Pojawia się również pytanie, które z tych kryteriów można będzie ocenić w sposób automatyczny? Biorąc pod uwagę obecną sytuację, gdzie tylko jedna trzecia wymagań możliwa jest do sprawdzenia automatem, to dodawanie kolejnych wytycznych których być może nie da się zautomatyzować, po raz kolejny wydłuży czas audytów/testów dostępności. Zdecydowanie nie przełoży się to na przyśpieszenie procesu wytwarzania aplikacji i stron www zanim ujrzą światło dzienne na środowisku produkcyjnym.

Pomimo wszystkich tych zalet i wad, które niesie ze sobą nowe wydanie WuhCAG 2.2, uważam kolejną ewolucję tego standardu za przydatną.

Logo Smyku.pl
smyku.pl

Zmień widoczność widżetów