Informacja o bieżącym wdrożeniu.

Dokument ten opisuje wszystkie zmiany jakim uległa strona po opublikowaniu poszczególnych wersji strony na serwerze. Dokument jest informacją na temat tego co zostało dodane, poprawione lub usunięte w samej funkcjonalności lub strukturze strony. Natomiast informacje dotyczące zmian merytorycznych, to jest materiałów, prezentacji, tekstów, utworów czy zdjęć oraz ogólnych treści na stronie zostały zawarte w dziale Aktualności i Archiwum.

 • Sumaryczne zestawienie wdrożonych:
 • Nowości:
 • Poprawek:
 • Ulepszeń:
 • Elementów usuniętych:
 • Poprawionych błędów (wykrytych w testach automatycznych): 2
 • Wszystkich zmian:

Wdrożenia w bieżącym roku

2020.R2 - 28.12.2020

Dodano:

 • dodano: listę spełnionych i niespełnionych wymagań WCAG 2.1 w postaci tabelarycznej na stronie informacja o dostępności

Ulepszono:

 • ulepszono: wszystkie ikony i przyciski w postaci obrazków powiększono do rozdzielczości co najmniej 44 na 44px

Poprawiono:

 • poprawiono: niektóre artykuły nie miały mechanizmów umożliwiających bezpośrednie drukowanie i dzieleniem się poprzez email
 • poprawiono: błąd dostępności łącz o którym mowa w wymaganiu WCAG 2.1 — 2.5.3 Etykieta w nazwie
2020.R1 - 15.12.2020

Dodano:

 • dodano: Dodano obraz do artykułów - kolejne obrazy w pozostałych artykułach będą pojawiać się sukcesywnie
 • dodano: Dodano tło nagłówka
 • dodano: Dodano atrybut autocomplete do formularza kontaktowego w celu zwiększenia dostępności strony

Ulepszono:

 • ulepszono: Dla lepszej czytelności album „Pozostałe” zastąpiono nazwą „Nie wydane”
 • ulepszono: Ulepszono dostępność formularza kontaktowego - dodano atrybuty aria dla opcjonalnych pól wyboru
 • ulepszono: Ulepszono dostępność formularza kontaktowego - usunięto puste wiersze, które powodują problemy podczas czytania przez czytnik ekranu
 • ulepszono: Ulepszono dostępność na stronie Informacje o autorze - teraz reguły kontaktów są automatycznie odczytywane przez czytnik ekranu.
 • ulepszono: Przeniesiono nawigację do nagłówka
 • ulepszono: Zaktualizowany silnik jQuery do najnowszej wersji 3.5.1
 • ulepszono: W dziale Pomoc dodano informacje o obsłudze HTML 5.1 i rezygnacji z obsługi IE 11.
 • ulepszono: Zwiększono dostępność poprzez dodanie atrybutu aria do kontenera aside
 • ulepszono: Dla lepszego SEO dodano linki kanoniczne w kodzie każdej podstrony
 • ulepszono: Ulepszono mechanizm przepisywania i odnajdywania adresów url na serwerze

Poprawiono:

 • poprawiono: Naprawiono problem z dostępnością artykułów w miejscach pogrubienia tekstu, tag (b) zamieniono na (strong)
 • poprawiono: Naprawiono błąd: widoczna etykieta, ale brak danych wejściowych - w mechanizmie szybkiego pobierania
 • poprawiono: Naprawiono błędy dostępności podczas zwiększania rozmiaru tekstu do 300%, przyciski np. pobierz nie były poprawnie wyświetlane
 • poprawiono: Naprawiono powiększanie i pomniejszanie rozmiaru czcionki.
 • poprawiono: Naprawiono dostępność wyskakującego okienka cookie
 • poprawiono: Naprawiono mechanizm wykrywania dat świątecznych.
 • poprawiono: Naprawiono błąd walidacji kodu formularza kontaktowego
 • poprawiono: Naprawiono dostępność w mechanizmie losowego zdjęcia - nie można było pobrać obrazu, gdy czytnik ekranu NVDA był aktywny
 • poprawiono: Naprawiono uszkodzony mechanizm grupowania na stronie photopack
 • poprawiono: Naprawiono problem z atrybutem dowload dla pobierania plików mp3
 • poprawiono: Naprawiono problem nieostylowanego pola input w formualrzu kontaktowym
 • poprawiono: Naprawiono fav ikonę - przywrócono rozszerzenie ico
 • poprawiono: Naprawiono błąd dostępności na w formularzu kontaktowym - widoczna etykieta, ale nie obszar tekstowy - dla informacji diagnostycznych
 • poprawiono: Dostosowano przycisk wyszukiwania do widoku mobilnego
 • poprawiono: Poprawiono nieprawidłowe linki w mapie strony
 • poprawiono: Tytuł linku do strony głównej

Usunięto:

 • usunięto: Usunięto odtwarzacz Flash Player i możliwość odsłuchiwania plików poprzez tą wtyczkę
2019.R6A - 16.02.2020

Dodano:

 • dodano: część strony w całości oparta jest na nowym pozycjonowaniu typu flex-box

Ulepszono:

 • ulepszono: Przesunięto kanał informacyjny do nagłówka strony, tuż obok wyszukiwarki

Poprawiono:

 • poprawiono: Poprawiono kontrast tekstu w oknach dialogowych

Usunięto:

 • usunięto: Możliwość ustawienia tła strony z okna dostępności
Zobacz także wdrożenia archiwalne

Zmień widoczność widżetów.