Opcje dostępności

Historia zmian funkcjonalnych

 • Sumaryczne zestawienie wdrożonych:
 • Nowości:
 • Poprawek:
 • Ulepszeń:
 • Elementów usuniętych:
 • Poprawionych błędów (wykrytych w testach): 357
 • Wszystkich zmian:

2022 - wydań: 6

Wydanie 2022.R5A z dnia 04.10.2022

Nowo dodane:

 • dodano: teraz strona jest zgodna z wymaganiem 1.3.5: Identify Input Purpose, poprzez dodanie brakującego atrybutu autocomplete w polu wyszukiwania

Ulepszenia:

 • ulepszono: boczny kontener ma teraz prawidłowe rozmiary i maksymalną szerokość proporcjonalnie do szerokości całej strony
 • ulepszono: poprawiono widoczność obrazu symbolizującego aktualne warunki pogodowe w widżecie pogodowym, dotychczas w trybie jasnym był mało widoczny

Poprawki:

 • poprawiono: na stronie z informacją o wersji poprawiono zliczanie zmian z wszystkich wdrożeń; ilość wszystkich zmian nie wyświetlała się
 • poprawiono: błąd walidacji narzędziem axe dev, sugerującego umieszczenie ustawień dostępności w punktach orientacyjnych
Wydanie 2022.R5 z dnia 29.09.2022

Nowo dodane:

 • dodano: nowe okno dialogowe oparte na nowym znaczniku HTML5.2 "dialog", które zastąpiło dotychczasową funkcjonalność jQueryUI

Ulepszenia:

 • ulepszono: zwiększono czytelność i wygląd przycisku do załączania pliku w formularzu kontaktowym
 • ulepszono: zwiększono dostępność filtrów tapet
 • ulepszono: link do informacji o wersji przywrócono jako ukośna zakładka w prawym górnym rogu strony

Poprawki:

 • poprawiono: naprawiono fokus w formularzy kontaktowym po wystąpieniu błędów walidacji
 • poprawiono: poprawiono wszystkie opisy alternatywne w galerii tapet
 • poprawiono: częściowo poprawiono błąd wymagania WCAG 1.4.10 Reflow
 • poprawiono: poprawiono błąd widoczności licznika artykułów, który był widoczny w transkrypcie nagrania wideo
 • poprawiono: poprawiono ukrywanie i zapisywanie stanu widżetów wraz z widocznością ich kontenera

Usunięto:

 • usunięto: plugin jQuery UI (funkcjonalność została zastąpiona natywnym elementem html)
Wydanie 2022.R4 z dnia 21.08.2022

Nowo dodane:

 • dodano: w generatorze galerii zdjęć, dodano możliwość zaznaczania i odznaczania kolorów, tak jak to miało miejsce dla wyboru kategorii

Ulepszenia:

 • ulepszono: uaktualniono linki w archiwum newsów, zredukowano liczę wpisów
 • ulepszono: przesunięto kod widżetu odpowiedzialnego za wyświetlanie losowego zdjęcia do pluginu
 • ulepszono: przesunięto kod widżetu odpowiedzialnego za wyświetlanie porady dnia do pluginu

Poprawki:

 • poprawiono: poprawiono błąd walidacji kodu w wyszukiwarce, wynikał z kodu który był częściowo statyczny, obecnie jest w 100% generowany przez JavaScript
Wydanie 2022.R3 z dnia 11.08.2022

Nowo dodane:

 • dodano: nowy widżet z kursami walut
 • dodano: szóstą stronę z photopackiem

Ulepszenia:

 • ulepszono: przesunięto kontrolki widżetów z plików html do skryptów
 • ulepszono: przepisano informację o dostępności oraz zmieniono jej link
 • ulepszono: częściowo zmieniono wygląd działu pobierania
 • ulepszono: dodano wartości procentowe dla wskaźników jakości powietrza dla widżetu pogodowego

Poprawki:

 • poprawiono: widok generatora na stronie głównej
 • poprawiono: wprowadzono poprawki kodu HTML po walidacji narzędziami AXE i Total Validator

Usunięto:

 • usunięto: nieużywane czcionki i kod JavaScript
 • usunięto: usunięto datę modyfikacji newsów, ujednolicono wygląd dat w archiwum newsów
Wydanie 2022.R2 z dnia 17.07.2022

Ulepszenia:

 • ulepszono: ulepszono: obecna wersję mechanizmu podpowiadania haseł dla wyszukiwarki zastąpiono natywnym rozwiązaniem opartym o tag datalist
 • ulepszono: ulepszono: zmieniono wygląd postów, zmieniono ikony z graficznych na te z frameworka fontawesome
 • ulepszono: ulepszono: dla lepszej widoczności poprawiono wszystkie sekcje wprowadzając dodatkowe marginesy i tła
 • ulepszono: ulepszono: wymieniono wszystkie ikony graficzne na te z frameworka fancybox

Poprawki:

 • poprawiono: poprawiono: ukrywanie kontenera aside
 • poprawiono: poprawiono: błędny link kanoniczny w artykule 9-rzeczy-ktore-mozesz-zrobic-kompletnie-nie-znajac-sie-na-dostepnosci.html
 • poprawiono: poprawiono: wygląd list i ujednolicono widok headera w oby trybach: jasnym i ciemnym, treść w nim jest teraz wycentrowana

Usunięto:

 • usunięto: usunięto: plugin jQuery Autocomplete
 • usunięto: usunięto: obramowania postów i stare ikony
 • usunięto: Usunięto: datę modyfikacji newsa, która widniała tylko w kilku pozycjach
Wydanie 2022.R1 z dnia 02.06.2022

Ulepszenia:

 • ulepszono: częściowe przejście na format webp, niektóre z grafik oprócz font awesome są już zachowane w nowym formacie
 • ulepszono: zwiększono dostępność paginatora na stronach z tapetami
 • ulepszono: dodano kolory do widżetu pogodowego, które zmieniają się w zależności od zanieczyszczenia powietrza
 • ulepszono: odświeżono layout strony
 • ulepszono: zaktualizowano jOuery UI to wersji 1.13

Poprawki:

 • poprawiono: błąd związany z nieprawidłowym filtrowaniem newsów
 • poprawiono: poprawiono błąd w nieprawidłowym wyświetlaniu się indeksu jakości powietrza

Usunięto:

 • usunięto: wpisy w mapie witryny, mapie strony, faq oraz newsach odnoszące się do działu z muzyką i utworami muzycznymi
 • usunięto: usunięto stronę z muzyka z indexu Google
 • usunięto: dostęp do działu z muzyką

2021 - wydań: 5

Wydanie 2021.R4 z dnia 05.12.2021

Nowo dodane:

 • dodano: Autoprzełączanie tematu strony na ciemny lub jasny w zależności od ustawień systemu operacyjnego

Ulepszenia:

 • ulepszono: obecne akordeoy przepisano, aby wykorzystywały natywny HTML5 - tag 'details'
 • ulepszono: podzielono długie artykuły na sekcje wprowadzając nagłówki - tym samym zbliżam się do spełnienia wymagania WCAG 2.4.10 Nagłówki sekcji
 • ulepszono: ikony graficzne (z wyłączeniem tych w aktualnościach) zamieniono na ikony dostępne w bibliotece fontawesome

Poprawki:

 • poprawiono: błąd w niejasnych tekstach alternatywnych w galerii tapet - poprawa implementacji w kierunku spełnienia wymagania WCAG 1.1.1 Treść nietekstowa
Wydanie 2021.R3 z dnia 03.11.2021

Nowo dodane:

 • dodano: Dodano licznik artykułów dla każdej kategorii wypowiedzi

Ulepszenia:

 • ulepszono: Zwiększono dostępność przycisku 'Po co mi suma kontrolna' na stronie z paczkami tapet
 • ulepszono: Zwiększono dostępność nawigacji w postaci okruszków chleba przesuwając je do głównego kontenera z treścią
 • ulepszono: Dodano link do strony polityka prywatności w stopce strony
 • ulepszono: dotychczasową operację zamykania okna z informacją o localStorage, zamieniono pole wyboru na przycisk.
 • ulepszono: zmieniono dotychczasowy opis i meta tagi strony głównej, które w tej chwili bardziej oddają charakter mojej witryny
 • ulepszono: uaktualniono wersję biblioteki fontawesome do wersji 5.15

Poprawki:

 • poprawiono: Poprawiono wygląd list, na niektórych stronach ich wygląd był niespójny z resztą list na stronie
Wydanie 2021.R2A z dnia 08.10.2021

Poprawki:

 • poprawiono: działanie przycisku odśwież w widżecie pogodowym - warunki pogodowe nie były prezentowane, jeżeli wcześniej użytkownik podał błędną nazwę miasta,
 • poprawiono: w najnowszym newsie na temat photopacka 19, brakowało podglądu tapet.
Wydanie 2021.R2 z dnia 03.10.2021

Nowo dodane:

 • dodano: stronę omawiającą politykę prywatności oraz zasady przetwarzania danych gromadzonych poprzez mechanizm localStorage
 • dodano: przycisk odświeżający stan warunków pogodowych dla podanej wcześniej miejscowości, eliminuje to konieczność wpisywania nazwy po raz kolejny

Ulepszenia:

 • ulepszono: zmieniono widok łącz na akordeonach, aby były w całości klikalne
 • ulepszono: zmieniono działanie filtrów na stronach z newsami, od tej pory nie będą filtrowane automatycznie bez potwierdzenia użytkownika dodatkowym przyciskiem
 • ulepszono: poprawiono wygląd linków dziale faq

Poprawki:

 • poprawiono: poprawiono błąd atrybutu aria w widżecie pogodowym
 • poprawiono: poprawiono błąd nieprawidłowego zagnieżdżenia nagłówków na stronie z tapetami
 • poprawiono: wprowadzono drobną poprawkę do kodu JavaScript eliminującą jedną tablicę stringów
 • poprawiono: poprawiono błędny link na stronie faq

Usunięto:

 • usunięto: mechanizm szybkiego pobierania
 • usunięto: atrybuty aria z większości linków tekstowych, aby nie duplikować informacji dla czytników ekranowych
Wydanie 2021.R1 z dnia 06.08.2021

Nowo dodane:

 • dodano: nowy rodzaj filtra wyszukiwarki postów w archiwum newsów
 • dodano: nowy widżet pogodowy
 • dodano: dodano sumy kontolne do paczek z tapetami
 • dodano: nową funkcjonalność orientacyjny czas czytania tekstu dla artykułów

Ulepszenia:

 • ulepszono: powrót do góry strony jest teraz na stałe widoczny z prawej dolnej strony ekranu
 • ulepszono: filtry tapet są teraz wyraźniejsze i przeniesione do menu bocznego
 • ulepszono: przywrócono bibliotekę ikon fontawesome, która od dziś stanie się zamiennikiem większości grafik na stronie
 • ulepszono: zmieniono układ linków do paczek z tapetami, teraz są umiejscowione w tabeli wraz z sumami kontrolnymi
 • ulepszono: zwiększono czytelność tekstu, czcionka na stronie nie jest już pochyła
 • ulepszono: uaktualniono silnik jQuery do wersji 3.6.0
 • ulepszono: odświeżona szata graficzna

Poprawki:

 • poprawiono: animację strony podczas przewijania
 • poprawiono: błędy walidacji oraz uaktualniono linki

Usunięto:

 • usunięto: w archiwum newsów usunięto nawigację według lat
 • usunięto: nieużywane grafiki oraz klasy z akruszy styli

2020 - wydań: 3

Wydanie 2020.R2 z dnia 28.12.2020

Nowo dodane:

 • dodano: listę spełnionych i niespełnionych wymagań WCAG 2.1 w postaci tabelarycznej na stronie informacja o dostępności

Ulepszenia:

 • ulepszono: wszystkie ikony i przyciski w postaci obrazków powiększono do rozdzielczości co najmniej 44 na 44px

Poprawki:

 • poprawiono: niektóre artykuły nie miały mechanizmów umożliwiających bezpośrednie drukowanie i dzieleniem się poprzez email
 • poprawiono: błąd dostępności łącz o którym mowa w wymaganiu WCAG 2.1 — 2.5.3 Etykieta w nazwie
Wydanie 2020.R1 z dnia 15.12.2020

Nowo dodane:

 • dodano: Dodano obraz do artykułów - kolejne obrazy w pozostałych artykułach będą pojawiać się sukcesywnie
 • dodano: Dodano tło nagłówka
 • dodano: Dodano atrybut autocomplete do formularza kontaktowego w celu zwiększenia dostępności strony

Ulepszenia:

 • ulepszono: Dla lepszej czytelności album „Pozostałe” zastąpiono nazwą „Nie wydane”
 • ulepszono: Ulepszono dostępność formularza kontaktowego - dodano atrybuty aria dla opcjonalnych pól wyboru
 • ulepszono: Ulepszono dostępność formularza kontaktowego - usunięto puste wiersze, które powodują problemy podczas czytania przez czytnik ekranu
 • ulepszono: Ulepszono dostępność na stronie Informacje o autorze - teraz reguły kontaktów są automatycznie odczytywane przez czytnik ekranu.
 • ulepszono: Przeniesiono nawigację do nagłówka
 • ulepszono: Zaktualizowany silnik jQuery do najnowszej wersji 3.5.1
 • ulepszono: W dziale Pomoc dodano informacje o obsłudze HTML 5.1 i rezygnacji z obsługi IE 11.
 • ulepszono: Zwiększono dostępność poprzez dodanie atrybutu aria do kontenera aside
 • ulepszono: Dla lepszego SEO dodano linki kanoniczne w kodzie każdej podstrony
 • ulepszono: Ulepszono mechanizm przepisywania i odnajdywania adresów url na serwerze

Poprawki:

 • poprawiono: Naprawiono problem z dostępnością artykułów w miejscach pogrubienia tekstu, tag (b) zamieniono na (strong)
 • poprawiono: Naprawiono błąd: widoczna etykieta, ale brak danych wejściowych - w mechanizmie szybkiego pobierania
 • poprawiono: Naprawiono błędy dostępności podczas zwiększania rozmiaru tekstu do 300%, przyciski np. pobierz nie były poprawnie wyświetlane
 • poprawiono: Naprawiono powiększanie i pomniejszanie rozmiaru czcionki.
 • poprawiono: Naprawiono dostępność wyskakującego okienka cookie
 • poprawiono: Naprawiono mechanizm wykrywania dat świątecznych.
 • poprawiono: Naprawiono błąd walidacji kodu formularza kontaktowego
 • poprawiono: Naprawiono dostępność w mechanizmie losowego zdjęcia - nie można było pobrać obrazu, gdy czytnik ekranu NVDA był aktywny
 • poprawiono: Naprawiono uszkodzony mechanizm grupowania na stronie photopack
 • poprawiono: Naprawiono problem z atrybutem dowload dla pobierania plików mp3
 • poprawiono: Naprawiono problem nieostylowanego pola input w formualrzu kontaktowym
 • poprawiono: Naprawiono fav ikonę - przywrócono rozszerzenie ico
 • poprawiono: Naprawiono błąd dostępności na w formularzu kontaktowym - widoczna etykieta, ale nie obszar tekstowy - dla informacji diagnostycznych
 • poprawiono: Dostosowano przycisk wyszukiwania do widoku mobilnego
 • poprawiono: Poprawiono nieprawidłowe linki w mapie strony
 • poprawiono: Tytuł linku do strony głównej

Usunięto:

 • usunięto: Usunięto odtwarzacz Flash Player i możliwość odsłuchiwania plików poprzez tą wtyczkę
Wydanie 2019.R6A z dnia 16.02.2020

Nowo dodane:

 • dodano: część strony w całości oparta jest na nowym pozycjonowaniu typu flex-box

Ulepszenia:

 • ulepszono: Przesunięto kanał informacyjny do nagłówka strony, tuż obok wyszukiwarki

Poprawki:

 • poprawiono: Poprawiono kontrast tekstu w oknach dialogowych

Usunięto:

 • usunięto: Możliwość ustawienia tła strony z okna dostępności

2019 - wydań: 6

Wydanie 2019.R6 z dnia 25.11.2019

Poprawki:

 • poprawiono: błąd wyświetlania zdjęć w oknie fancy box, gdy był ustawiony tryb kolorystyczny skala szarości
 • poprawiono: dodano brakujący efekt scroll behaviour
 • poprawiono: kontrast tekstu na ekranie potwierdzającym wysyłanie wiadomości
 • poprawiono: wygląd newsów dla urządzeń mobilnych
 • poprawiono: odwołania do stron i zasobów objętych protokołem https
 • poprawiono: drobne poprawki styli w filtrze galerii tapet oraz na stronie z muzyką
 • poprawiono: wyglądu mapy strony pod urządzeniami mobilnymi
 • poprawiono: wygląd podpowiedzi wyszukiwarki w trybie kontrastowym

Usunięto:

 • usunięto: playlisty na stronie z muzyką
 • usunięto: efekt skalowania po najechaniu kursorem na zdjęcia
Wydanie 2019.R5 z dnia 06.09.2019

Nowo dodane:

 • dodano: nową funkcję zwiększającą dostępność o nazwie: Wąski tekst (funkcja dostępna w opcjach dostępności)

Ulepszenia:

 • ulepszono: przepisano skrypty wprowadzając modularność funkcjonalności, obecnie większość funkcji nie związanych bezpośrednio z działaniem strony nie będzie uruchamiana automatycznie, ale zależeć będzie od podstrony, która ją wywoła
 • ulepszono: przepisano okruszki chleba, aby nie generowały ostrzeżeń podczas walidacji oraz dodano atrybuty 'autocomplete' dla całego formularza kontaktowego

Poprawki:

 • poprawiono: działanie filtra newsów
 • poprawiono: wszystkie błędy dostępności znalezione narzędziem Total Validator
 • poprawiono: kontrast kolorów na stronie z tapetami dla filtra tapet
 • poprawiono: działanie wyświetlania pojedynczego photopacka
 • poprawiono: błąd w braku możliwości pobrania paczek z muzyką
 • poprawiono: działanie licznika zmian na stronie informacja o wersji oraz wdrożenia archiwalne

Usunięto:

 • usunięto:style dla tagu time - redesign strony z newsami
Wydanie 2019.R4 z dnia 18.07.2019

Nowo dodane:

 • dodano: nową funkcję poprawiającą dostępność - linia czytania (dostępna w oknie ustawień dostępności)
 • dodano: nową funkcję poprawiającą dostępność - pooświetlanie linków (dostępna w oknie ustawień dostępności)
 • dodano: wsparcie dla nowego formatu microdata site search
 • dodano: możliwość pobrania pojedynczej tapety w oknie fancybox

Ulepszenia:

 • ulepszono: widok listy paczek do pobrania (poprawiono style)
 • ulepszono: w celu poprawy kontrastu elementów sterujących widżetami wymieniono ikony na bardziej wyraziste spełniające wymagania WCAG2.1
 • ulepszono: przepisano mechanizm przełączania styli, dodano odpowiedni komunikat gdy użytkownik próbuje wyłączyć wszystkie tryby
 • ulepszono: przesunięto widżety dostępności z dokumentów html do skryptu, który dynamicznie ładuje je po załadowaniu strony
 • ulepszono: (dev) dla lepszej czytelności zmieniono nazwy funkcji odpowiedzialnych za przechowywanie ustawień widżetów
 • ulepszono: ulepszono wsparcie dla tagu details, teraz obsługiwany jest przez widżet autoexpand z możliwością zwijania go i rozwijania
 • ulepszono: uaktualniono/poprawiono strukturę newsów dla utworów muzycznych
 • ulepszono: adresy stron można teraz wpisywać bez konieczności podawania rozszerzeń html
 • ulepszono: przepisano wygląd strony głównej, która powinna być teraz bardziej responsywna

Poprawki:

 • poprawiono: widoczność graficznych elementów nawigacyjnych jak 'pobierz tapetę' czy 'losuj nową tapetę'
 • poprawiono: (dev) wykrywanie adresów dla wersji produkcyjnej i testowej
 • poprawiono: brakującą zmianę kursora na elementach typu checkbox
 • poprawiono: błędy walidacyjne arkuszy styli
 • poprawiono: wygląd działu copyright pod urządzeniami mobilnymi
 • poprawiono: wygląd informacji o ilości wdrożonych zmian na stronie informacja o wersji
 • poprawiono: uaktualniono widżet porada dnia
Wydanie 2019.R3 z dnia 27.05.2019

Nowo dodane:

 • dodano: wsparcie dla nowego meta tagu theme-color, dla przeglądarki Google chrome (wyświetlany tylko w przypadku urządzeń mało ekranowych)

Ulepszenia:

 • ulepszono: zaktualizowano silnik jQuery do wersji 3.4.1

Poprawki:

 • poprawiono: błąd dostępności - nie prawidłowe uporządkowanie nagłówków na stronie z opiniami
 • poprawiono: wyświetlanie statusu widżetów
 • poprawiono: wygląd przycisku wyszukiwarki pod przeglądarką Google chrome
 • poprawiono: błąd w ustawieniach tła strony, który powodował nadpisywanie ustawień użytkownika domyślnym tłem
 • poprawiono: wygląd tła stopki na stronie w wersji dla urządzeń mobilnych
 • poprawiono: wyświetlanie pierwszego zdjęcia w galerii tapet - zawsze wyświetlało się ze złymi rozmiarami
 • poprawiono: wygląd wersji mobilnej

Usunięto:

 • usunięto: wpisy dotyczące niedostępnej treści na stronie (powodowały błędy dostępności w postaci niezrozumienia tekstu)
Wydanie 2019.R2 z dnia 04.05.2019

Ulepszenia:

 • filtr newsów jest teraz dostępny dla urządzeń mobilnych
 • przepisano niektóre funkcje JavaScript, większość komunikatów generowanych skryptami przeniesiono do zewnętrznego pliku tzw. słownika

Poprawki:

 • poprawiono wygląd odtwarzacza mp3 i strony z muzyką (od 01.06.2022 nie jest dostępny)
 • poprawiono liczne błędy w wyświetlaniu się strony oraz jej funkcjonalności na urządzeniach mobilnych
 • poprawiono błąd dostępności formularza kontaktowego
 • poprawiono wygląd galerii tapet pod dużymi ekranami
 • poprawiono błąd w braku możliwości wysłania wiadomości, gdy użytkownik korzystał z urządzenia mobilnego w pozycji horyzontalnej
 • poprawiono błąd widoczności bocznego menu po zmniejszeniu rozdzielczości poniżej 768 pikseli
 • poprawiono ukrywanie filtra tapet pod urządzeniami mobilnymi (z wyłączeniem tabletów)

Usunięto:

 • style dla tabletów, ujednolicono rozdzielczość dla urządzeń mobilnych od 320 pikseli do 767 pikseli obsługuje jeden arkusz css
Wydanie 2019.R1 z dnia 29.04.2019

Nowo dodane:

 • okno potwierdzające wysyłanie danych poprzez formularz kontaktowy
 • możliwość pokazania zdjęć z wybranego photopacka, bez konieczności wczytywania wszystkich zdjęć
 • zwiększono dostępność strony poprzez dodanie potwierdzenia wysyłania formularza kontaktowego wraz z możliwością przesłania danych diagnostycznych

Ulepszenia:

 • dostępność strony poprzez uwięzienie focusa w oknie ustawień strony (opcji dostępności) - okno dialogowe oparto o nowy wygląd jQuery UI
 • przeprowadzono audyt arkuszy css, zrefaktoryzowano kod, oczyszczono z niepotrzebnych elementów
 • pola wyboru maja teraz kastomowy wygląd
 • cześć strony oparto o nowy layout: flex box
 • nowy mechanizm ładowania wszystkich tapet
 • ujednolicono prędkość animacji dla wszystkich efektów na stronie
 • usunięto nieużywane grafiki i style css
 • usprawniono wygląd strony błędu 404

Poprawki:

 • skalowanie strony przy 200% powieszenia
 • błąd walidacji stron pod kątem implementacji standardu microdata
 • błąd walidacji styli dodatku fancybox oraz styli dodatkowych - prefiksów
 • poprawiono błąd w braku wyników wyszukiwania
 • poprawiono dostępność poprzez dodanie atrybutów 'name' do każdego pola edytowalnego
 • poprawiono referencje do skryptów na stronie błędu 404
 • poprawiono dostępność poprzez wyeliminowanie kolejnych ostrzeżeń dotyczących normy WCAG 2.0 oraz zwiększono SEO dla bota Yahoo
 • błąd dostępności linków na stronie z wypowiedziami pod kątem wymagania WCAG 2.0: Znaczenie linku
 • błędne odniesienia i linki do nieistniejących stron
 • kolor tekstu w wersji kontrastowej na stronie kontakt
 • zaktualizowano wtyczkę fancybox do najnowszej wersji 3.5.7
 • drobne poprawki w wyglądzie logu zmian - informacji o wersji
 • zmieniono natywną rozdzielczość wspierana przez tablety, od teraz tablety i urządzenia PC współdzielą jeden styl css
 • ujednolicono i zmniejszono rozmiary niektórych obrazów, dla szybszego wczytywania się strony
 • błąd w braku odstępu w linku znajdującym się informacjach typu uwaga/powiadomienie
 • błąd walidacji stron z tapetami oraz informacji o wersji
 • poprawiono błędy pisowni na kilku stronach
 • poprawiono błąd występujący wersji kontrastowej nie był czytelny komunikat o akceptacji cookies

Usunięto:

 • usunięto linki do artykułów w wersji pdf

2018 - wydań: 4

Wydanie 2018.R4 z dnia 01.01.2019

Nowo dodane:

 • atrybut download do dokumentów pdf znajdujących się na stronie (z wyłączeniem mechanizmu szybkiego uruchamiania)

Ulepszenia:

 • zmieniono mechanizm podpowiedzi wyszukiwarki na jQuery UI Autocomplete
 • zunifikowano style dla urządzeń mobilnych, dotychczas różniły się od siebie znacząco, przeprowadzono ich walidację narzędziem CSS Lint i oczyszczono z duplikatów i nieużywanych klas oraz poprawiono czytelność kodu
 • uaktualniono wtyczkę fancybox do najnowszej wersji 3.5.2
 • uaktualniono podpowiedzi wyszukiwarki
 • zmigrowano aktualną czcionkę do nowego formatu woff i woff2, przez co zmniejszono jej rozmiar
 • obecne mechanizmy JavaScript są uruchamiane na nowej wersji silnika jQuery 3.3.1

Poprawki:

 • poprawiono braku fokusa na przycisku losującego nową tapetę, tuż po jej wylosowaniu
 • poprawiono błąd automatycznego przewijania strony przy losowaniu nowej tapety
 • poprawiono metodę pobierania plików ze strony, teraz każdy plik mp3 czy pdf zostaną pobrane, zamiast być wyświetlone (z wyłączeniem mechanizmu szybkiego pobierania)
 • błędny skip link do wyszukiwarki
 • ulepszono nazwy okruszków chleba dla artykułów
 • poprawiono wygląd kontrolki głośności pod ekranami o dużej rozdzielczości
 • poprawiono brak możliwości kontrolowania odtwarzacza mp3
 • wyeliminowano błąd nieprawidłowego łącza w mechanizmie szybkiego pobierania
 • błąd zmiany koloru tekstu przy przełączeniu trybów strony
 • wygląd suwaka głośności pod przeglądarką Google chrome
 • błąd generowania gradientu strony podczas jej skalowania np. obracania ekranu

Usunięto:

 • w związku z wygaszaniem usługi Google+, usunięto link do mojego profilu Google
 • usunięto domyślną wtyczkę do przewijania ekranu i zastąpiono ją kodem css3
Wydanie 2018.R3 z dnia 04.09.2018

Nowo dodane:

 • sprawdzanie pisowni w formularzu kontaktowym
 • możliwość przywrócenia domyślnego tła strony, bez konieczności resetowania wszystkich ustawień
 • ustawiono gradient jak domyślne tło strony, zanim użytkownik zmieni je na tapetę
 • atrybut download w mechanizmie losowych tapet, teraz przy próbie pobierania tapety nie będzie się otwierać nowa karta przeglądarki, natomiast nastąpi automatyczne pobieranie zdjęcia

Ulepszenia:

 • podgląd starszych wersji jest teraz pełnoekranowy - większe miniatury
 • całkowicie przepisano podstronę download
 • zmieniono silnik wyszukiwarki na bardziej efektywny - findberry
 • domyślne podświetlenie tekstu jest teraz w kolorze zielonym

Poprawki:

 • poprawiono wygląd przycisku zamykania oraz ikonę ładowania strony w oknie fancybox
 • poprawiono błędne wyświetlanie się licznika newsów
 • poprawiono style dla listy najczęściej zadawanych pytań, albumów i galerii zdjęć
 • uaktualniono wszystkie linki do stron zewnętrznych, błędne usunięto
 • poprawiono błędy walidacji arkuszy styli
 • poprawiono błędne przekierowywania linków w pliku .httaccess oraz dodano nowe
 • poprawiono layout galerii z tapetami przy mniejszych rozdzielczościach
 • poprawiono błędy walidacji wykryte narzędziami Total Validator i Power Mapper
 • poprawiono ładowanie wszystkich tapet na jednej stronie
 • poprawiono błąd w zapisywaniu bieżącej tapety
 • poprawiono metodę wysyłania danych z formularza kontaktowego do poprzez zabezpieczony protokół https, to tej pory był to standardowy protokół http

Usunięto:

 • ze słownika słów/podpowiedzi wyszukiwarki usunięto te, po których treść nie była znajdowana w żaden sposób
Wydanie 2018.R2 z dnia 03.04.2018

Nowo dodane:

 • dodano nową sekcję z artykułami poświęconą tematyce dostępności stron www
 • w menu głównym aktywny link jest teraz podświetlany
 • dla lepszego seo skrócono wszystkie linki artykułów oraz wyeliminowano z nich podkreślenia i duże litery
 • dla lepszego seo skrócono wszystkie tytuły stron do maksymalnej długości 78 znaków i opisy do maksymalnej długości 150 znaków
 • dodano pasek postępu czytania tekstu podczas przewijania strony
 • dodano styl dla wydruku dla stron z artykułami
 • dodano możliwość wyłączenia odtwarzacza mp3 (od 01.06.2022 nie jest dostęny na stronie)
 • dodano sterowanie głośnością odtwarzanej muzyki w odtwarzaczu mp3
 • dodano styl do wydruku dla każdego artykułu w wersji html
 • dodano możliwość wydruku całego artykułu za pomocą jednego kliknięcia na wszystkich stronach z wypowiedziami

Ulepszenia:

 • cała strona jest teraz oparta na szyfrowanym protokole https
 • zmieniono treść komunikatu dotyczącego ciasteczek, aby był bardziej czytelny i zrozumiały (wymaganie WCAG2.0 - 3.1.5 Poziom umiejętności czytania)
 • czcionki na stronie objęto kontrolą cache na serwerze
 • przepisano stronę błędu 404
 • menu okruszków chleba jest teraz na stałe przyczepione u góry ekranu podczas przewijania strony
 • zwiększono czytelność komunikatu informacyjnego dotyczącego stanu widżetów w oknie ustawień
 • zmieniono kontener main na natywny znacznik html main
 • ulepszono wygląd przycisku wyszukiwarki
 • zmieniono format favikony z "ico" na "png"
 • ulepszono wygląd listy zmian w wersjach
 • skompresowano obrazy dla lepszej wydajności strony i szybszego jej wczytywania się
 • przywrócono funkcjonalność podziel się linkiem poprzez email (obecnie tylko dla samych artykułów)
 • zrefaktoryzowano kod JavaScript i ujednolicono szybkość wszystkich animacji

Poprawki:

 • poprawiono błąd w wyświetlaniu podglądu domyślnego tła w ustawieniach strony
 • poprawiono błąd widoczności listy plików w mechanizmie szybkiego pobierania, w momencie gdy użytkownik zaznaczył zgodę ponownie
 • poprawiono błąd działania mechanizmu podstawiającego domyślny tekst w polu wyszukiwania
 • zwiększono kontrast tekstu w stopce strony oraz zmieniono jej tło
 • poprawiono błędy pisowni
 • wyeliminowano błędne linki wykryte narzędziem Xenu
 • wszystkie wewnętrzne linki w stylu id_nazwa zamieniono na wersję przyjazną dla SEO
 • poprawiono kontrast kolorów w motywie ciemnym
 • poprawiono wygląd strony pod urządzeniami mobilnymi
 • zmieniono długość linków na bardziej przyjazne SEO
 • dla lepszej widoczności tapet zwiększono ilość wyświetlanych kolumn do 3 (dotychczas były wyświetlane w dwóch)
 • poprawiono błąd braku przewijania strony pod przeglądarką Google chrome
 • dodano brakujące style dla rozdzielczości małoekranowych dla odtwarzacza mp3 i okruszków chleba

Usunięto:

 • usunąłem atrybut placeholder z pól formularza kontaktowego
 • wszystkie linki do artykułów w wersji pdf przesunięto wewnątrz plików html, na stronie z wypowiedziami dostępne sa już tylko linki do ich wersji html
Wydanie 2018.R1 z dnia 20.02.2018

Nowo dodane:

 • Przywrócono stronę generatora galerii

Ulepszenia:

 • Zaktualizowano opisy stron, tytułów i meta tagów
 • W związku z migracją artykułów do wersji html, zaktualizowano mapę witryny oraz wszystkie linki odnoszące się do wersji pdf
 • Domyślna czcionka strony nie jest już ładowana z cdn Google tylko bezpośrednio ze strony
 • Przesunięto skrypt wykrywający odtwarzacz flash player do stron, które go faktycznie wymagają
 • Ukryto dwa tryby wysokiego kontrastu nieobsługiwane przez przeglądarkę Internet Explorera
 • Zaktualizowano informację o obecnie wspieranych przeglądarkach
 • Zaktualizowano kontrolę cache po stornie serwera
 • Zaktualizowano podpowiedzi wyszukiwarki
 • Dodano znak wodny dla każdej tapety
 • Ulepszono wygląd stopki strony

Poprawki:

 • Poprawiono błąd pola wyszukiwarki na stronie 404.shtml
 • Poprawiono błąd wyświetlania się daty aktualizacji strony oraz komunikatu o świętach
 • Poprawiono linki i ich treść w sekcji (tu jesteś)
 • Poprawiono kontrast kolorów w obu stylach domyślnym i ciemnym
 • Poprawiono błąd walidacji arkuszy styli
 • Poprawiono błąd walidacji kanału informacyjnego

Usunięto:

 • Usunięto framework css Font Awesome
 • Usunięto problem dostępności związany z kolejnością labelek na stronie
 • Usunięto nieużywane grafiki
 • Usunięto nieużywany kod JavaScript
 • Usunięto pasek ładowania strony (preloader)

2017 - wydań: 6

Wydanie 2017.R6 z dnia 17.10.2017 Zrzut ekranu z wersji 2017.R6 Zrzut ekranu z wersji 2017.R6 (7.0)

Nowo dodane:

 • możliwość filtrowania tapet po kategorii
 • zastosowano style font awesome do imitowania niektórych grafik na stronie

Ulepszenia:

 • zwiększono dostępność formularza kontaktowego poprzez zastosowanie natywnej walidacji pół formularza checkValidity

Poprawki:

 • naprawiono bład filtrowania tapet po kolorach, gdy była używana opcja pokaż wszystkie tapety
 • poprawiono widoczność linków w stopce, podczas odtwarzania muzyki poprzez wbudowany odtwarzacz
Wydanie 2017.R5 z dnia 28.09.2017

Nowo dodane:

 • dodano nowy skip link umożliwiający przejście bezpośrednio do wyszukiwarki
 • dodano zastępczy tekst w wyszukiwarce, gdy użytkownik pozostawi pole wyszukiwania pustym
 • nowy preloader strony

Ulepszenia:

 • przesunięto link pomiń nawigację jako pierwszy element dokumentu
 • zmieniono wybór skip linków, od teraz dostępne są jedynie z poziomu klawiatury
 • zwiększono dostępność filtra kolorów
 • zwiększono dostępność mechanizmu powiększania i pomniejszania tekstu
 • zwiększono dostępność nawigacji okna fancybox
 • zwiększono widoczność listy wyboru w mechanizmie szybkiego pobierania
 • zmieniono wygląd wyszukiwarki
 • dostosowano szerokość podglądu tapet do głównego konteneru strony
 • zwiększono czytelność strony przy wyłączonej obsłudze JavaScript
 • zmodyfikowano lekko layout strony
 • zwiększono dostępność filtra galerii zdjęć, mechanizmu powiększającego tekst oraz mechanizmu wyboru tła strony
 • zaktualizowano linki do stron zewnętrznych, aby nie generowały ostrzeżeń podczas walidowania stron

Poprawki:

 • poprawiono widoczność filtra kolorów przy wyłączonych widżetach
 • wyeliminowano błąd walidacji arkuszy styli
 • wprowadzono drobne poprawki layoutów dla urządzeń mobilnych
 • poprawiono skalowanie strony przy włączaniu i wyłączaniu widżetów
 • poprawiono błąd wyglądu przycisku powrót do góry, gdy wybrany był ciemny motyw
 • poprawiono błąd który powodował, że filtr kolorów nie zawsze był widoczny po odświeżeniu strony
 • poprawiono błąd który powodował, że tapety nie wyświetlały się w oknie fancybox, gdy załadowane były wszystkie tapety
 • poprawiono wygląd filtra kolorów oraz list nie porządkowych w przeglądarce Internet Explorer i Edge
 • poprawiono błędy pisowni literówki, zbędne spacje itp.
 • poprawiono błąd który powodował, że w archiwum newsów niewydane utwory nie mogły być odsłuchane
 • poprawiono błąd który powodował, że linki typu "podziel się", nie były ukrywane wraz z postami
 • poprawiono błędy walidacji kodu html
Wydanie 2017.R4 z dnia 29.08.2017

Nowo dodane:

 • dodano licznik zmian w poszczególnych wdrożeniach strony
 • dodano możliwość odtwarzania poszczególnych utworów w albumach muzycznych przy użyciu natywnego/przeglądarkowego odtwarzacza
 • dodano archiwalne wdrożenia z przed wersji 2.0

Ulepszenia:

 • zmieniono nazewnictwo wdrożeń na 2017.R1, 2017.R2, 2017.R3 itd.
 • zmieniono wygląd okna akceptacji cookies
 • przepisano stronę błędu 404
 • dostosowano filtr galerii tapet do szerokości kontenera article
 • rozszerzono stronę do okna przeglądarki
 • rozszerzono stopkę strony do okna przeglądarki

Poprawki:

 • naprawiono problem z widocznością filtra postów przy włączanej funkcji wysoki kontrast
 • poprawiono widoczność aktualności przy włączonej funkcji wysoki kontrast
 • poprawiono kontrast tekstu w logu zmian przy włączonej funkcji wysoki kontrast
 • poprawiono dostępność linków w okruszkach chleba w galerii zdjęć
 • poprawiono widoczność tekstu na stronie z tapetami przy włączonym trybie: skali szarości
 • usunięto błędy literowe na stronie pomoc
 • poprawiono wygląd przycisków pobierana na stronie z wypowiedziami pod małymi rozdzielczościami
 • poprawiono błąd walidacji kanału rss
 • poprawiono błąd walidacji stron z aktualnymi i archiwalnymi wdrożeniami Total Validator
 • poprawiono działanie mechanizmu zliczającego tapety
 • naprawiono błąd, który uniemożliwiał wybierane podpowiedzi słów wyszukiwarki z klawiatury
Wydanie 2017.R3 z dnia 17.07.2017

Nowo dodane:

 • dodano możliwość filtrowania utworów mp3 po gatunku muzycznym (od 01.05.2022 nie są dostępne)
 • dodano dwa nowe tryby funkcji wysoki kontrast: skala szarości i odwrócenie kolorów

Ulepszenia:

 • zaktualizowano silnik jQuery do najnowszej wersji 3.2.1
 • data ostatniego wdrożenia strony jest teraz ładowana automatycznie skryptem jQuery

Poprawki:

 • poprawiono wysokość obrazków dla linku wykop.pl
 • poprawiono widoczność listy pytań w dziale pomoc
 • naprawiono błędny link do najnowszej wypowiedzi

Usunięto:

 • usunięto zrzuty ekranów dla archiwalnych wdrożeń do wersji 5.0
 • ze względu na błąd widżetu skutkującym błędem 404 przy niezalogowanym użytkowniku, usunięto opcję podziel się na NK
Wydanie 2017.R2 z dnia 04.07.2017

Nowo dodane:

 • w Oknie opcji dostępności, podczas wyboru tła strony, dodano dodatkowy komunikat, że jej zmiana na inną tapetę, może spowodować dłuższe wczytywanie strony
 • dodano integrację strony Aktualności z dwoma portalami społecznościowymi, od dziś można opublikować wybrane posty poprzez email na NK.pl lub wykop.pl
 • dodano licznik aktywnie wyświetlanych tapet dostępnych na stronie przed i po użyciu filtra kolorów

Ulepszenia:

 • zmieniono widoczność przycisków powiększania tekstu, nie są już obrazkowe
 • zastosowano nową czcionkę do nagłówków h1, h2 i h3
 • zmieniono wygląd filtra postów oraz mechanizmu szybkiego pobierania
 • zmieniono wygląd strony głównej
 • wprowadzono redakcyjne poprawki dla strony Copyright
 • zmieniono i zmniejszono rozmiar domyślnego tła w celu przyspieszenia ładowania strony
 • listę plików dostępnych do pobrania za pomocą mechanizmu szybkiego uruchamiania, przeniesiono do kodu JavaScript , dzięki czemu generowana jest ona dynamicznie na każdej stronie. Usunięto tym samym zdupkikowany kod html.
 • uaktualniono meta tagi i opisy stron
 • mechanizm szybkiego pobierania, jest on teraz generyczny i umożliwia także pobieranie wypowiedzi ze strony
 • uaktualniono mapę witryny dla robota Google do najnowszej wersji
 • uaktualniono plik robots.txt
 • zmieniono wysokość i szerokość okna odtwarzacza mp3

Poprawki:

 • naprawiono błąd walidacji kanału rss
 • naprawiono błąd walidacji strony z aktualnościami
 • poprawiono widoczność dat w postach
 • zwiększono kontrast kolorów na stronie głównej
 • poprawiono kontrast kolorów na stronie z tapetami
 • poprawiono widoczność przycisków na stronie głównej pod małymi rozdzielczościami
 • poprawiono dostępność komunikatu dotyczącego ciasteczek poprzez poprawę aria
 • zwiększono dostępność strony poprzez dodanie atrybutów "selected" na każdej liście wyboru
 • zwiększono dostępność poprzez usunięcie zduplikowanych tytułów w oknie: Opcje dostępności
 • zwiększono kontrast kolorów tekstu przy włączonej opcji Wysoki kontrast
 • linki do stron które automatycznie zmieniły adres lub zostały usunięte
 • wyeliminowano błąd nieprawidłowo przypisanej klasy css, która powodowała rozjazd układu strony
 • poprawiono konfigurację Adobe Flash Player, która uniemożliwiała odsłuchanie czterech niewydanych utworów, od teraz jest już to możliwe
 • wyeliminowano literówki w opisach komunikatów i porad

Usunięto:

 • usunięto alternatywne style dla nieobsługiwanych przeglądarek
 • usunięto nieużywaną czcionkę
Wydanie 2017.R1 z dnia 26.06.2017

Nowo dodane:

 • dodano nowy kolor, po którym można filtrować tapety
 • w stronę wbudowano nowy odtwarzacz mp3, jako trzecią opcję odtwarzania muzyki
 • dodano możliwość pobierania pojedynczej tapety w mechanizmie wyświetlania losowych tapet
 • dodano arkusz styli dla trybu wysoki kontrast
 • powiadomienia dla istotnych lub dodatkowych treści na stronie tzw. notification box
 • wyszukiwarka na stronie bazuje teraz na silniku Duck and Go
 • przycisk powrotu na górę strony jest teraz zawsze widoczny, gdy użytkownik wyświetla wszystkie lub nowe tapety, także w trybie grupowania
 • dodano obszar powiadomień dla istotnych lub dodatkowych linków/treści na stronie tzw. notification box
 • dodano możliwość wyboru domyślnego odtwarzacza z pośród 3 opcji dostępnych na oknie opcje dostępności: Adobe Flash, Playlisty lub wbudowanego odtwarzacza html
 • dodano kolejną podstronę z paczkami zdjęć

Ulepszenia:

 • okno ułatwień dostępu przemianowane na: opcje dostępności
 • strona błędu 404 zawiera teraz ścieżki absolutne do styli i skryptów - eliminacja błędu braku styli dla błędnych linków z folderami
 • zmieniono wygląd okna opcji dostępności
 • ujednolicono layout strony
 • losowe zdjęcie można teraz wylosować ponownie bez odświeżania całej strony
 • zrefaktoryzowano kod JavaScript, mechanizmy sa teraz bardziej generyczne i re-używalne, usunięto stary kod
 • zaktualizowano podpowiedzi wyszukiwarki, porady dnia oraz dział faq
 • zaktualizowano nazewnictwo stron galerii tapet, od teraz zaczynają się od 1 zamiast od 0
 • zmieniono nazewnictwo paczek zip ze zdjęciami z "ppack" na "package"
 • arkusz prefiksowanych styli css wzbogacono o dodatkowe elementy
 • zastąpiono stare grafiki nowymi ikonami
 • ujednolicono wygląd wszystkich niegraficznych przycisków
 • łącza w postaci okruszków chleba ponownie ostylowano i przeniesiono pod główne menu strony
 • ulepszono funkcję powiększania tekstu - możliwość większego powiększenia czcionki
 • zastąpiono kontrolki okna fancybox, własnymi grafikami
 • ulepszono wygląd pasku ładowania
 • przepisano mapę strony i ułożono linki wg tematów związanych ze stroną
 • zmieniono nazwy paczek zip z muzyką
 • ulepszono wygląd komunikatu dotyczącego ciasteczek
 • przepisano funkcję przełączania strony w wysoki kontrast, jest ona teraz bardziej generyczna i opiera się przełączaniu styli zamiast modyfikowaniu cssa w kodzie JavaScript
 • zmieniono wygląd komunikatu dotyczącego ciasteczek

Poprawki:

 • przywrócono link do kanału rss strony w postaci linku "Subskrybuj" na stronie z aktualnościami
 • poprawiono tytuły łącz w okruszkach chleba
 • zwiększono dostępność strony poprzez dodanie atrybutu lang dla słów lub zwrotów anglojęzycznych
 • zmieniono wygląd strony głównej i muzyka
 • poprawiono wyświetlanie czasu utworów
 • poprawiono wygląd grup photopacków
 • w archiwum wdrożeń brakowało zrzutu ekrany z wersji 6.2
 • treść i opisy pod galeriami oraz hasła związane z tematem zdjęć
 • dostępność strony poprzez wprowadzenie hierarchicznych nagłówków h2 i h3
 • przypisano nowe klasy kolorów do tapet dla filtra zdjęć
 • zwiększono kontrast kolorów przy włączonej funkcji Wysoki Kontrast
 • wyeliminowano błąd na stronie z tapetami, niektóre z nich miały lukę u góry zdjęcia
 • poprawiono wygląd przycisku wysyłania formularza pod mniejszymi rozdzielczościami
 • wyeliminowano błąd, który powodował, że po wpisaniu w wyszukiwarce, podpowiedzi nie znikały po ich wybraniu, błąd poprawiono poprzez aktualizację wtyczki autocomplete do najnowszej wersji 1.2.3
 • dostosowano szerokość podpowiedzi wyszukiwarki do pola wyszukiwarki
 • poprawiono skalowanie strony pod różnymi rozdzielczościami

Usunięto:

 • usunięto nieprawidłowe lub nieistniejące linki do stron zewnętrznych
 • usunięto angielską wersję strony
 • usunięto notatnik na stronie
 • porzucono wsparcie dla urządzeń z rozdzielczością ekranu poniżej 320 pikseli
 • usunięto nieużywane i niepotrzebne style oraz klasy css
 • usunięto nieużywane ikony i obrazki
 • usunięto kod Google analitycs
 • usunięto dotychczasową wyszukiwarkę Google
 • porzucono wsparcie dla starych przeglądarek internetowych, szczegóły na stronie faq w sekcji: Czego potrzebuje, aby strona wyświetliła się poprawnie?
 • usunięto nieużywane i nadmiarowe części kodu JavaScript

2016 - wydań: 8

Wydanie 2016.R4 z dnia 26.09.2016 Zrzut ekranu z wersji 6.2 Zrzut ekranu z wersji Summer Update 2016 Rollup 3 (6.2)

Nowo dodane:

 • albumy zdjęć posiadają teraz zdjęcie przewodnie/okładkę
 • wyświetlanie numeru wersji jQuery na stronie: O stronie

Ulepszenia:

 • uaktualniono silnik jQuery do wersji 2.2.4
 • zmieniono kolorystykę strony
 • drobne poprawki kodu JavaScript (refaktoryzacja)

Poprawki:

 • poprawiono i ujednolicono wygląd filtra newsów na stronie z nowościami oraz archiwum
 • poprawiono widoczność dat i ikon w newsach
 • poprawiono mechanizm losowych zdjęć - odwoływały się do nieistniejącego serwisu Picassa, teraz wyświetlane są losowe tapety
 • wyświetlanie aktualnej daty aktualizacji strony
 • wyeliminowano błąd w postaci duplikatu komunikatu dotyczącego akceptacji cookies na stronie copyright
Wydanie 2016.R3 z dnia 08.09.2016

Ulepszenia:

 • wyeliminowano ostrzeżenia z arkusza styli
 • data aktualizacji strony jest teraz generowana automatycznie po aktualizacji strony z newsami
 • zrefaktoryzowano kod JavaScript - mechanizm wyświetlania komunikatów o świętach działa teraz bardziej generycznie

Poprawki:

 • podczas pierwszego wejścia na stronę fokus jest domyślnie ustawiany na polu akceptacji cookies
 • usunięto autofokusa z list i paragrafów
 • błędy walidacji arkusza styli
 • błędy walidacji strony z newsami
 • dostępność fancyboxa, po zamknięciu fokus ustawia się na elemencie z którego został wywołany

Usunięto:

 • usunięto accesskeys z wszystkich podstron, jak również skrypt do podglądu accesskeys oraz wszystkie odwołania w treści
 • usunięto mechanizm tooltipa - podświetlania tytułów linków
 • usunięto sprawdzanie obsługi PDF przez skrypt
Wydanie 2016.R2 z dnia 02.08.2016

Ulepszenia:

 • okno podpowiedzi wyszukiwarki jest teraz bardziej responsywne
 • zmodyfikowano wygląd strony głównej
 • poprawiono wygląd filtra newsów
 • zmniejszono wielkość kontrolek (obrazów) okna ustawień

Poprawki:

 • wyeliminowano błąd w braku widoczności logo strony pod urządzeniami mobilnymi
 • wyeliminowano błąd w nieprawidłowym wyrównaniu tekstu na przyciskach na stronie z muzyką
 • wyeliminowano błąd, który powodował, że obrazy oraz ustawienia strony nie pojawiały się w oknie fancybox
 • wyeliminowano zbyt duże odstępy od niektórych miniatur na stronie z tapetami, zwiększono także ich jakość
 • wyeliminowano błąd niskiego kontrastu na stronie Oświadczenie o dostępności
 • poprawiono wygląd mechanizmu szybkiego pobierania w mapie strony
 • poprawiono layout strony gdy włączona była funkcja wysokiego kontrastu
 • brak tooltipa w okruszkach chleba na stronie wstęp do wypowiedzi
 • poprawiono opisy atrybutów alt dla obrazów na stronie informacja o wersji

Usunięto:

 • niepotrzebne podpowiedzi wyszukiwarki
 • zapisywanie stanu widoczności kanału rss, który obecnie nie istnieje na stornie
Wydanie 2016.R1 z dnia 12.07.2016

Ulepszenia:

 • podgląd tapet w oknie ustawień - obszar podglądu jest teraz większy
 • nawigacja okna ustawień (ikony zamknij i zmniejsz okno) jest przewijana i zawsze widoczna w oknie
 • zaktualizowano podpowiedzi przeglądarki oraz meta tagi do aktualnej wersji kontentu
 • checkboxy skalują się podczas powiększania tekstu
 • zamieniono link Download na Pobieranie
 • miniatury tapet są teraz lepszej jakości

Poprawki:

 • fokus na dacie w newsach, był zbyt szeroki
 • przywrócono kanał rss/atom
 • widoczność tagu audio
 • widoczność tagu time
 • widoczność tagu label
 • odstępy między tapetami na trzeciej stronie photopacka
 • layout strony pod rządzeniami mobilnymi
 • błędy kontrastu po włączeniu funkcji wysoki kontrast
 • błędy dostępności wyeliminowano zduplikowane linki oraz atrybuty alt
 • wielkość i pozycję czcionki na pasku ładowania strony
 • błędy walidacji narzędziem Unicorn Validator
 • paginację newsów

Usunięto:

 • tymczasowo usunięto automatyczne przekierowywanie użytkownika na wersję angielską strony
 • konieczność akceptacji postanowień działu Copyright na stronach z muzyką i tapetami
Wydanie 2016.RC3 z dnia 11.05.2016

Nowo dodane:

 • komunikaty potwierdzające usuwanie notatki
 • możliwość zmniejszenia okna ustawień w celu podglądu ustawionej tapety jako tła strony
 • mechanizm powiększania tekstu na stronie wraz z zapamiętywaniem wielkości czcionki w local storage

Ulepszenia:

 • zmieniono nawigację strony we wszystkich trybach
 • zmieniono layout strony
 • ulepszono opcję ustawiania tła strony, teraz można ja ustawić za pomocą klawisza enter

Poprawki:

 • nieprawidłowy link do strony "słownik pojęć" w wersji angielskiej
 • dostępność galerii zdjęć, usunięto wtyczkę Picassa i zastąpiono ją natywnym kodem html
 • liczne błędy dostępności dotyczące kontrastu i kolorów linków oraz tekstu w trybie wysokiego kontrastu
 • dostępność notatki
 • wygląd przycisków "Do góry" we wszystkich rozdzielczościach
 • dostępność formularza kontaktowego oraz zmieniono jego layout
 • błąd z brakiem możliwości zamknięcia okna ustawień
 • mechanizm przekierowania użytkownika na wersję angielską, teraz jest on przekierowywany automatycznie po wykryciu innej wersji przeglądarki niż polska
 • aktywny fokus na głównym menu, nie był dobrze widoczny
 • nieaktualną nawigację na stronach o mnie i o stronie
 • brak tekstu przy labelkach formularza o tym, że pewne pola są obligatoryjne
 • błędy walidacji narzędziem total validator (6)

Usunięto:

 • usunięto linki odwołujące się do generatora galerii zdjęć
 • nieużywane klasy css w stylach
 • widżet kanału rss
 • kanał rss strony
 • banner na stronie
 • link do wersji strony, słownika pojęć oraz link do walidatora wave
 • skrót klawiaturowy do odtwarzacza mp3
Wydanie 2016.RC2 z dnia 22.02.2016

Ulepszenia:

 • wprowadzono dokument wyjaśniający podstawowe pojęcia na stronie dotyczące stron np.: czym jest wersja alfa, beta, RC, Oświadczenie o dostępności, funkcja HC, AutoEXp, Auto Scroll, validator itp.

Poprawki:

 • na stronie z odtwarzaczem statyczną treść ESC - exit/wyjście, zamieniono na dynamiczną, która pojawia się w zależności czy użytkownik ma włączoną obsługę JavaScript
 • przesunięto screeny dotyczące wdrożonych wersji z archiwum newsów do działu archiwum wersji
 • błąd walidacji strony głównej walidatorem Achecker
 • błąd walidacji strony z newsami walidatorem Achecker
 • błąd walidacji strony about walidatorem Achecker
 • zaktualizowano queryLoader do wersji 3.0.6
 • zliczanie poprawek na stronach z informacją o wersji
 • wyeliminowano problem zduplikowanych tytułów dla linków
 • poprawiono kontrast kolorów w stopce strony oraz filtrze kolorów
 • błędy wykryte w testach automatycznych (2)

Usunięto:

 • nieużywane klasy .pre1, .pre2, itp. z kodu jQuery i arkuszy styli
 • niepotrzebny skrypt player.js oraz wszystkie odwołania w dokumentach
 • wszystkie ostrzeżenia podczas walidacji arkuszy styli
Wydanie 2016.RC1 z dnia 21.02.2016

Ulepszenia:

 • przy włączeniu i wyłączeniu funkcji AutoExpand na stronie z wypowiedziami obok [+] pojawiały się również [-] - ostatecznie usunięto nawigacje w tej postaci
 • tytuły kategorii wypowiedzi są teraz większe
 • zmieniono metodę wywoływania okna odtwarzacza mp3 na stronie z muzyką (usunięto atrybut onclick)

Poprawki:

 • dodano brakujący breadcrumb w galerii zdjęć
 • poprawiono kontrast kolorów
 • poprawiono generowanie linków dla newsów
 • błąd walidacji micro data dla działu z wypowiedziami atrybut Article zamieniono na BlogPosting
 • poprawiono obramowanie texarea
 • poprawiono brak odstępów między linkami w kontenerze #top na stronach photopacka
 • poprawiono obramowanie tagu audio pod wersją mobilną
 • zmieniono wygląd przycisków pobierz w dziale z muzyką oraz photopack przy wyłączonych widżetach
 • poprawiono zbyt mały odstęp od linków do walidatorów od treści na stronie Oświadczenie o dostępności pod tabletem
 • poprawiono lukę w treści na stronie Oświadczenie o dostępności w wersji desktopowej
 • poprawiono nieprawidłowe wyświetlanie się linku: Ustawienia pod małymi rozdzielczościami
 • układ i wygląd pól formularza pod małymi rozdzielczościami
 • poprawiono widoczność linku Picassa gallery pod wysokim kontrastem
 • poprawiono opcję pokaż w grupach - przy włączonym wysokim kontraście nie wyświetlał się numer photopacka
 • wygląd strony pod wysokim kontrastem (footer, czytnik rss oraz mechanizm szybkiego pobierania
 • przy resetowaniu strony lub ustawieniu domyślnej tapety jej podgląd nie był widoczny w ustawieniach strony
 • widoczność i wielkość pola wyszukiwarki oraz przycisku idź pod funkcją wysoki kontrast w małych rozdzielczościach
 • archiwum wersji uzupełniono o news linki
 • na stronie z wynikami wyszukiwania ukryto treść, która powinna pojawiać się tylko w przypadku braku wyników wyszukiwania
 • wielkość albumów w galerii zdjęć (przy mniejszych rozdzielczościach skalowanie strony powodowało rozjazd layoutu)
 • błędy walidacji narzędzia Total Validator (5)

Usunięto:

 • funkcjonalność krycia tła strony css-owym gradientem
 • nieużywane grafiki
Wydanie 6.2.55 beta z dnia 14.02.2016

Nowo dodane:

 • możliwość ustawienia dowolnej tapety jako tło strony
 • możliwość ustawienia filtra zdjęć tylko na nowo dodane tapety
 • dodano autofokus na flash playrze na stronie z odtwarzaczem oraz możliwość jego zamknięcia poprzez naciśnięcia klawisz ESC
 • definiowalną opcję wyboru odtwarzacza on-line lub playlista
 • transformację css dla miniatur (powiększanie przy ruchu myszką)
 • nową playlistę łączącą wszystkie utwory
 • wyświetlanie bezpośredniego linku do newsa na stronie z aktualnościami, którym można dzielić się na forach i portalach społecznościowych
 • czarny gradient przysłaniający dolną granicę tła strony z możliwością sterowania jego intensywności

Ulepszenia:

 • zmieniono wygląd formularza kontaktowego m.in usunięto opcję "ulepszenie" oraz przycisk reset
 • na stronie aktualności i archiwum zamieniono tag "span" na "time"
 • dotychczasowe graficzne przyciski + i - zastąpiono tekstem
 • pobieranie playlist nie wymaga już potwierdzenia akceptacji postanowień działu Copyright
 • nowy layout albumów z muzyką oparty na micro data
 • filtrowanie tapet po kolorze
 • zaktualizowano silnik jQuery do wersji 2.1.4
 • zmieniono kolorystykę bocznego menu i linków nawigacyjnych
 • zmieniono wygląd menu głównego - teraz jest ukrywane
 • ulepszono menu okruszków chleba teraz są zgodne z microdata
 • zmieniono wygląd strony pod urządzeniami mobilnymi
 • wiele mechanizmów opartych na JavaScript zostało przepisanych(zrefaktoryzowanych)
 • usprawniono layout wersji desktop-owej
 • możliwość nawigacji do konkretnego newsa poprzez link oraz id newsa
 • przepisano dział z newsami oraz archiwum - wsparcie dla micro data
 • layout galerii zdjęć także wspiera micro data
 • poprawiono wygląd wyszukiwarki pod wszystkimi trybami przeglądania

Poprawki:

 • zmiana encodowania plików mp3 na CBR(Constant Bit Rate) dla albumu "Sekwencje" - wyeliminowało błąd wyświetlania nieprawidłowego czasu utworu w przeglądarce Mozilla Firefox
 • poprawiono wygląd tagu audio pod Google chrome
 • literówkę w słowie notatka było "natatka"
 • miniatury zdjęć, są teraz wyraźniejsze
 • poprawa dostępności kontrolek notatki (zmiana atrybutu ALT w obrazkach)
 • usunięto niedostępną treść/tabelę na stronie faq , zastąpiono ją tekstem
 • poprawiono dostępność strony poprzez dodanie atrybutu tabindex dla paragrafów, list i sekcji
 • zmieniono playlisty utworów (nie odtwarzały się na urządzeniach mobilnych)
 • wykrywanie przeglądarki i jej wersji działa już poprawnie pod wszystkim systemami
 • ujednolicono wygląd archiwum newsów jest teraz zgodny ze stroną aktualności
 • ujednolicono wygląd archiwum wersji teraz jest zgodny ze stroną: Informacja o wersji
 • część błędów wykrytych w testach automatycznych (15)

Usunięto:

 • podstrony humor i na poważnie
 • usunięto błędne playlisty albumów
 • jeden z punktów FAQ, który odwoływał się do nieistniejącej już treści
 • niektóre nic nie mówiące słowa kluczowe wyszukiwarki

2015 - wydań: 4

Wydanie 6.1.110 z dnia 14.06.2015 Zrzut ekranu z wersji 6.1 Zrzut z wersji 6.1.110

Nowo dodane:

 • tłumaczenie strony news-archive
 • tłumaczenie strony versions-archive
 • tłumaczenie strony wstęp do wypowiedzi
 • tłumaczenie strony z wypowiedziami
 • tłumaczenie opisów linków na stronach photopacka

Ulepszenia:

 • ulepszono: ulepszono widoczność linku "skip nav" podczas włączonej funkcji wysokiego kontrastu.

Poprawki:

 • brakujący fokus na elementach rozwijalnych na stronie z informacja o wersji, elementy nie były dostępne z poziomu klawiatury
 • w archiwum newsów nie wszystkie screenshot-y miały uzupełniony znacznik 'title' oraz nie pokazywały się w oknie fancybox
 • widoczność hederów przy włączonej funkcji wysokiego kontrastu
 • błąd polegający na wyświetlaniu dodatkowych kontrolek + - podczas zmiany ustawienia ASL Autoprzewijanie oraz brak zapisywania tego settinga
 • pod przeglądarką IE nie była wyświetlana ilość newsów
 • pod przeglądarką IE w formularzu kontaktowym nie była wstawiana informacja o przeglądarce
 • widoczność komunikatów błędów dla czytnika rss
 • strona błędu 404 zawierała odnośnik do nie istniejącego obrazka
 • dla urządzeń mało ekranowych poprawiono widoczność wszystkich komunikatów podczas dodawania, edycji i kasowania notatki
 • widoczność okna ustawień w trybie responsywnym (schodziło na dół strony)
 • błędy walidacji archiwum newsów
Wydanie 6.1.85 z dnia 15.05.2015

Nowo dodane:

 • wsparcie dla tagu "small", który zastąpił klasę css .small
 • wsparcie dla tagu "output", wyeliminowano automatyczny fokus na polu z ilością newsów podczas nawigacji po stronie za pomocą klawiatury
 • wsparcie dla mikro danych na stronie głównej, newsach, dziale z wypowiedziami oraz muzyką
 • blokowanie prawego przycisku myszy na oknie fancybox w dziale z tapetami oraz miniaturach
 • możliwość resetowania ustawień języka (dostępne tylko w przypadku anglojęzycznej wersji strony)

Ulepszenia:

 • style znaczników "legend" w bocznym menu
 • zamieniono niektóre znaczniki "b" na "span"
 • wprowadzono poprawki do SEO, m.in: opisy i słowa kluczowe
 • uzupełniono dział z muzyka o czasy trwania utworów
 • layout strony z wypowiedziami jest teraz bardziej przejrzysty

Poprawki:

 • poprawiono brak fokusu na elementach rozwijających + i - nie można ich było rozwinąć z poziomu klawiatury (dotyczy strony teksty, faq i muzyka)
 • w wersji angielskiej w oknie ustawień nie było przetłumaczone jedno zdanie "Wybierz z listy jedną z funkcji (opcje można łączyć)"
 • błędy indeksowania Google, usunięto błędne linki z map witryn
 • słowo "porada" nie było tłumaczone na język angielski w jednym z widżetów
 • mechanizm filtra kolorów tapet nie był dostępny z klawiatury
 • brak akceptacji postanowień copyright umożliwiał pobieranie pierwszej paczki ze zdjęciami, po kliknięciu enter na checkboxie
 • nazewnictwo labelek i placehldera kanału rss

Usunięto:

 • w angielskiej wersji strony usunięto odwołania do podstron jokes and serious, dodając na stronie download odpowiedni komunikat
 • znaczniki "noscript"
 • sprawdzanie wersji przeglądarek oraz komunikat na stronie głównej dotyczący wymogu ich aktualizacji do nowej wersji
Wydanie 6.1.65 z dnia 23.04.2015

Nowo dodane:

 • możliwość odsłuchiwania utworów za pomocą playlist
 • tłumaczenie dla strony z informacją o wersji

Ulepszenia:

 • zaktualizowano silnik jQuery do wersji 2.1.3
 • zdjęcia na stronie o mnie nie były pokazywane w fancyboxie
 • skalowanie bannera
 • wyświetlanie miniatur photopacka w obu trybach normalnym i responsywnym
 • oglądanie zdjęć nie wymaga już konieczności zaakceptowania postanowień działu copyrightu
 • wycentrowano menu strony

Poprawki:

 • przełączanie strony na język angielski nie odbywa się już automatycznie lecz za pomocą okna dialogowego po wykryciu innego języka niż polski
 • ukrywanie filtra w galerii photopacków dla rozdzielczości poniżej 800px
 • od wersji 6.0 po wpisaniu maila i imienia w formularzu kontaktowym, brakowało dodatkowego komunikatu
 • poprawiono brak fokusu na elementach rozwijających + i - nie można ich było rozwinąć z poziomu klawiatury (poprawka dotyczy tylko strony "o mnie")
 • na stronie z muzyką link pomiń nav nie był wycentrowany
 • zablokowano możliwość rozszerzania pola notatki w poziomie (powodowała problemy z layoutem)
 • brak zapisywania wyglądu strony po przejściu na wysoki kontrast
 • wyeliminowana pułapkę klawiaturową w czytniku rss, która zapętlała nawigację na stronie wokół kontenera aside
 • link do ujednoliconego walidatora W3C, nie był on do końca poprawny, co powodowało błędy przy walidowaniu kanału rss
 • wygląd filtra w newsach i photopackach w trybie wysokiego kontrastu
 • po wyjściu z okna potwierdzającego usuwanie notatki, gubiony był fokus

Usunięto:

 • przycisk go there na stronie versions w angielskiej wersji strony
Wydanie 6.1.44 z dnia 11.04.2015

Nowo dodane:

 • anglojęzyczną wersję strony, wykrywaną automatycznie poprzez język przeglądarki klienta
 • możliwość wyświetlenia wszystkich photopacków na jednej stronie (dostępne tylko dla urządzeń z dużą rozdzielczością - standardowe komputery)
 • mechanizm grupowania zdjęć wg nazwy paczki (grupy photopacków)
 • licznik newsów w dziale aktualności oraz archiwum
 • opcję zliczania wszystkich zmian w wersjach
 • opcję sterowana szybkością przewijania strony, dostępną w oknie ustawień

Ulepszenia:

 • refaktoring skryptu z efektami - eliminacja powtarzanych elementów i zmniejszenie wagi dokumentu
 • ujednolicono archiwum strony, uzupełniono newsy, wszystkie wpisy zlinkowano z materiałami na stronie
 • poprawiono zgodność z WCAG poprzez dodanie tagu optgroup w mechanizmie szybkiego pobierania
 • zapis dotyczący kasowania cookies na bardziej zrozumiały
 • zwiększono dostępność - wszystkie pola typu input typu text mają znacznik label
 • skrypt wyszukiwarki Google oraz statystyk Google przesunięto do zewnętrznego pliku
 • zmieniono wygląd działu z muzyką
 • zmniejszono wagę plików graficznych

Poprawki:

 • dostępność kanału rss (dodano skrót klawiaturowy) - złamana zasada WCAG nr 2 - Wszystkie elementy na stronie muszą być dostępne za pomocą klawiatury)
 • zgodność z wymaganiem WCAG poziom 3: Nowe okna/zakładki przeglądarki nie mogą się otwierać bez wiedzy użytkownika
 • zwiększono dostępność strony poprzez dodanie w stylach podświetlenia każdego klikanego elementu typu href
 • w galerii zdjęć łącze picassa galery nie było podkreślone - złamana zasada dostępności WCAG poziom 1
 • eliminacja pułapki klawiaturowej poprzez automatyczny fokus na komunikacie potwierdzającym usuwanie notatki po kliknięciu przycisku usuwania - złamana zasada WCAG poziom 1
 • przy wyłączonej obsłudze JavaScript ukryto pola z akceptacją euli
 • informacje diagnostyczne na stronie about-site oraz faq przy wyłączonej obsłudze JavaScript nie są pokazywane
 • błąd wyglądu notatnika w przeglądarce IE, przy pomocy skrótu klawiaturowego
 • błędny link do pliku mp3 w archiwum newsów
 • błędne linki do albumów zdjęć na Picassie w archiwum newsów
 • przepisano strukturę archiwum oraz dodano nowe informacje
 • odtwarzacz on-line będzie wyświetlany tylko gdy użytkownik posiada zainstalowanego Flash Playera
 • dla kanału rss brakowało tytułu
 • błędy SEO dla wyszukiwarek bing i Yahoo
 • wygląd menu strony w widoku responsywnym
 • działanie odtwarzacza mp3 w wersji angielskiej
 • wykrywanie rozdzielczości ekranu
 • zrefaktoryzowano kod wyszukiwarki
 • poprawiono błąd z brakiem fokusa na oknie ułatwień dostępu, przepisano kod aby okno i wszystkie elementy na nim były w pełni dostępne - złamana zasada WCAG poziom 1
 • w angielskiej wersji strony, opinie w języku polskim są opatrzone znacznikiem blockqote z oznaczeniem języka
 • pod rozdzielczościami 480*800px i 800px wzwyż przywrócono link skip nav

Usunięto:

 • zbędny kontener top_nav
 • plugin audioplayera powodował problemy na urządzeniach mobilnych, obsługę audio pozostawiono w natywnych kontrolkach HTML

2014 - wydań: 7

Wydanie 6.0.120 z dnia 08.11.2014 Zrzut ekranu z wersji 6.0 Zrzut ekranu z wersji 6.0

Poprawki:

 • poprawiono: widoczność mechanizmu szybkiego pobierania po ukryciu i ponownym wyświetleniu wszystkich widżetów (nie był wyświetlany)
 • poprawiono: poprawiono dostęp do notatki za pomocą skrótu klawiaturowego (nie działał pod silnikiem WebKit)
 • poprawiono: skrócono informację o braku akceptacji cookies (widoczne tylko przy wyłączonej obsłudze ciasteczek)
 • poprawiono: wygląd archiwum wersji po przełączeniu na wysoki kontrast (po wczytaniu strona zachowywała domyślny styl z białym tłem)
Wydanie 6.0.116 z dnia 07.11.2014

Poprawki:

 • poprawiono: wykrywanie przeglądarek Safari, Opera oraz Internet Explorer
 • poprawiono: usunięto wszystkie ostrzeżenia (warningi) podczas walidacji arkuszy styli
 • poprawiono: wygląd strony w trybie responsywnym
 • poprawiono: ujednolicono wielkość czcionki dla przeglądarek desktopowych
 • poprawiono: wykrywanie obsługi dokumentów PDF
 • poprawiono: wygląd komunikatu o zapisie i usuwaniu notatki
 • poprawiono: wygląd czytnika rss po przełączeniu strony na wysoki kontrast
 • poprawiono: błąd w stylach dla niektórych urządzeń małoekranowych, który powodował brak wyświetlania kontrolek widżetów (w ustawieniach strony)

Ulepszenia:

 • ulepszono: skrypt sprawdzający wymagane oprogramowanie przesunięto z faq na podstronę about-site.html
 • ulepszono: wykrywanie systemów operacyjnych
Wydanie 6.0.106 z dnia 29.10.2014

Poprawki:

 • poprawiono: wykryte błędy ortograficzne i literówki
 • poprawiono: wygląd footera
 • poprawiono: wygląd galerii Photopacków i galerii zdjęć
 • poprawiono: w widoku responsywnym wyniki wyszukiwania pokazywane są teraz poprawnie
 • poprawiono: #logo zamieniono na znacznik figure
 • poprawiono: uzupełniono puste "title" dla poszczególnych punktów działu faq
 • poprawiono: błędnie wyświetlanie cudzysłowów
 • poprawiono: widoczność zasad kontaktu przy wyłączonej obsłudze JavaScript
 • poprawiono: wygląd archiwum newsów
 • poprawiono: wygląd filtra newsów w widoku responsywnym

Usunięto:

 • usunięto: legendę z działu informacja o wersji

Ulepszenia:

 • ulepszono: refaktoring arkuszy stylów - eliminacja zbędnych elementów i zmniejszenie wagi dokumentu
Wydanie 6.0.94 z dnia 26.10.2014

Poprawki:

 • poprawiono: tytuł strony odpowiada nagłówkowi h1
 • poprawiono: wygląd submenu w Photopackach oraz w ustawieniach strony, komunikat dotyczący cookies po przełączeniu na wysoki kontrast
 • poprawiono: wygląd newsów
 • poprawiono: błędy walidatorów: wave, w3.org, total validator
 • poprawiono: działanie strony w przypadku wyłączonej obsługi cookies
 • poprawiono: wygląd strony w widoku responsywnym
 • poprawiono: błędy ortograficzne i literówki
 • poprawiono: w stopce strony linki do stron walidujących(walidatorów)

Ulepszenia:

 • ulepszono: wygląd strony głównej
 • ulepszono: wygląd głównego menu nawigacyjnego
 • ulepszono: informacja dotycząca przycisku resetowania, zawiera także informacje o usuwaniu cookies

Usunięto:

 • usunięto: niektóre meta tagi, które odwoływały się do nieistniejącej treści
Wydanie 6.0.82 z dnia 14.10.2014

Nowo dodane:

 • dodano: potwierdzenie zapisywania i usuwania notatki
 • dodano: strona copyright posiada teraz link pośredni do działu download w breadcrumbach
 • dodano: opcję pokaż/ukryj wszystkie widżety w ustawieniach strony

Poprawki:

 • poprawiono: copyright Karol Smyczyński zamieniono na Copyright smyku.pl
 • poprawiono: link "Wyróżnienia" zamieniono na "Opinie i wyróżnienia"
 • poprawiono: przyciski + i - nie posiadały title, co powodowało wyświetlanie stringa "undefined"
 • poprawiono: wszystkie rozwijanie komunikaty posiadają lablelki / tytuły
 • poprawiono: filtr kolorów (niektóre zdjęcia nie odpowiadały kolorom wybranym w filtrze)
 • poprawiono: niektóre zdjęcia nieprawidłowo lub w ogóle się nie wyświetlały
 • poprawiono: domknięcia znaczników html
Wydanie 6.0.72 z dnia 02.10.2014

Poprawki:

 • poprawiono: wszystkie komunikaty generowane JavaScriptem są lokalizowalne i dostępne w 2 językach: polskim i angielskim.
 • poprawiono: wygląd strony po przełączeniu jej na wysoki kontrast
 • poprawiono: detekcję przeglądarek
 • poprawiono: usunięto grafikę z hederów
 • poprawiono: uzupełniono "okruszki chleba" / łącza w kontenerze breadcrumbs
 • poprawiono: brak wyświetlania błędnego linku po wejściu na stronę błędu 404
 • poprawiono: treść strony głównej przeniesiono do działu "o stronie".
 • poprawiono: zaktualizowano mapę witryny oraz ułożono linki hierarchicznie
Wydanie 6.0.64 z dnia 19.09.2014

Nowo dodane:

 • dodano: responsywny design przy użyciu media queries
 • dodano: zapisywanie stanu przełączników
 • dodano: filtrowanie zdjęć przy pomocy kolorów, np: niebieski, zielony, czerwony, purpurowy, żółty, pomarańczowy itp.
 • dodano: podstronę about-site grupującą techniczne informacje o stronie, m.in wersję, support email, wersję silnika jQuery, informacje o przeglądarce użytkownika, flash playerze, obsłudze pdf itp.
 • dodano: dodano nowy dział nt. generatora
 • dodano: na stronie głównej dodano linki do najczęściej odwiedzanych stron
 • dodano: nowy kontener header, zgodny ze specyfikacją html5
 • dodano: nową podstronę Photopacka, przesunięto do niego ostatnio dodana paczkę zdjęć
 • dodano: możliwość pobierania plików oraz albumów za pomocą mechanizmu szybkiego pobierania po zaakceptowaniu zapisów działu Copyright
 • dodano: opcje ukrywania i pokazywania poszczególnych widżetów
 • dodano: w galerii Photopacków dodano opcję ukrywania linku: Pokaż na mapie
 • dodano: oficjalnie wsparcie dla dyrektywy UE dotyczącej cookies, dotychczas strona tylko informowała o zapisie ciasteczek
 • dodano: nowa opcję w ustawianiach, pokazuj wszystkie rozwijalne komunikaty, których użytkownik nie chce klikać, maja być rozwinięte przy każdym starcie strony
 • dodano: zapisywanie stanu checkboxów przy akceptacji postanowień działu copyright
 • dodano: nowy widżet - czytnik RSS/Atom

Poprawki:

 • poprawiono: tooltipa przesunięto na wierzch strony, obiekty typu flash player przesłaniały opisy
 • poprawiono: brakujące atrybuty title dla linków na stronie z humorem są teraz automatycznie generowane przez skrypt jQuery
 • poprawiono: układ strony powiększając jego szerokość i przejrzystość
 • poprawiono: poprawiono błąd brakujących tytułów w linkach w dziale z humorem
 • poprawiono: dostępność widżetu: Czy wiesz, że... po wyłączeniu JavaScriptu pokaże się link do wszystkich porad, które są w tej chwili losowo pokazywane użytkownikowi
 • poprawiono: przeredagowano stronę pod kątem językowym wyeliminowano znalezione błędy gramatyczno - ortograficzne
 • poprawiono: błąd walidacji strony cert.html
 • poprawiono: brak skryptu statystyk
 • poprawiono: wszystkie pliki HTML posiadają anglojęzyczne nazwy
 • poprawiono: błąd w losowych obrazach, w którym po kliknięciu na losowe zdjęcie link przekierowywał do nieistniejącej strony
 • poprawiono: błąd wyświetlania pasków przewijania w oknie fancybox w galerii tapet
 • poprawiono: działanie tooltipa
 • poprawiono: zamieniono accesskeys dla wyszukiwarki na z "x" na "4"
 • poprawiono: poprawiono niedziałający skrót klawiaturowy dla linku "skip"
 • poprawiono: brak wyświetlania tooltipa dla linku do odtwarzacza
 • poprawiono: podgląd listy utworów dla każdego albumu
 • poprawiono: usuwanie zawartości notatki
 • poprawiono: wprowadzono blokadę indeksowania przez roboty internetowe stron 404 oraz player.html
 • poprawiono: błąd w linku na stronie photopack-1.html, kierował do tej samej strony

Ulepszenia:

 • ulepszono: zunifikowano wygląd każdej strony
 • ulepszono: funkcje ułatwień dostępu włącza się teraz za pomocą graficznych przycisków on/off oraz + i -
 • ulepszono: do kontenera aside przesunięto wszystkie widżety dostępne na stronie
 • ulepszono: z kontenera info usunięto wszystkie elementy w zamian dodając nawigację w postaci okruszków chleba tzw. Breadcrumbs
 • ulepszono: link pomiń nawigację został przeprojektowany, ukryty i przypięty do nowego kontenera
 • ulepszono: odświeżono wygląd menu nawigacyjnego
 • ulepszono: dział download został przepisany i jest podzielony na trzy części: do pobrania, do poczytania i do pooglądania
 • ulepszono: wygląd i funkcjonalność albumów z muzyką
 • ulepszono: uzupełniono mapę strony o dodatkowe linki oraz wyszukiwarkę o dodatkowe hasła
 • ulepszono: wygląd działu z wypowiedziami, o mnie oraz okno ustawień
 • ulepszono: wprowadzono sprawdzanie obsługi cookies, a w przypadku gdy użytkownik nie akceptuje ciasteczek wyświetlany jest komunikat, które funkcje zostaną wyłączone do momentu włączenia cookies
 • ulepszono: uaktualniono bibliotekę jQuery do wersji 2.1.1
 • ulepszono: zaktualizowano wtyczkę fancybox do wersji 2.1.5
 • ulepszono: uaktualniono bibliotekę accesskeys.js do wersji 1.0.3
 • ulepszono: poprawiono tytuły przycisków pobierania dla muzyki
 • ulepszono: zaktualizowane skrypty wyświetlające losową treść przy użyciu document.write(); teraz używają jQuery
 • ulepszono: uzupełniono strony generatora, galerii zdjęć oraz download o mechanizm szybkiego uruchamiania
 • ulepszono: automatyczne wczytywanie albumów programu Picassa do galerii zdjęć
 • ulepszono: przeprojektowano logo, które jest teraz linkiem do strony głównej
 • ulepszono: zrefaktoryzowano kod notatnika
 • ulepszono: w newsach i archiwum oraz na stronie z muzyką zamieniono odtwarzacz flash playerowy na tag html5 audio

Usunięto:

 • usunięto: komentarze warunkowe dla przeglądarki IE 6-8 (koniec wsparcia dla tych przeglądarek)
 • usunięto: usunięto tłumacza
 • usunięto: komunikat dotyczący dodatku Google chrome frame
 • usunięto: wsparcie dla starych alternatywnych wersji przeglądarek np. Firefox 3.6, Opera 10.1 itp.
 • usunięto: nieaktywny link do strony http://www.rzoncadom.pl i otwórz-oczy.org
 • usunięto: usunięto mechanizm dodawania do ulubionych odkąd przeglądarki zapewniają wsparcie tego mechanizmu za pomocą skrótu klawiaturowego ctrl+D
 • usunięto: z powodów konfliktów występujących w przeglądarce firefox usunięto skrót klawiaturowy dla linku "powrót"
 • usunięto: link do wersji mobilnej
 • usunięto: w dziale z humorem usunięto 2 pliki w formacie pkt/pps - prezentacje Programu Power Point

2013 - brak wdrożeń

2012 - wydań: 5

Wydanie 5.3.45 z dnia 03.09.2012

Poprawki:

 • poprawiono: strona odtwarzacza wykazywała tylko 20 utworów
 • poprawiono: przywrócono poprzednią wersje fancyboxa, najnowsza wersja powodowała problemy z wyświetlaniem galerii
 • poprawiono: wszystkie słowa, których transLator Google nie mógł przetłumaczyć na języki obce zostały przekształcone na zrozumiałe dla tego języka
 • poprawiono: poprawiono wygląd wyszukiwarki
 • poprawiono: błąd który objawiał się tym, że przycisk wyczyść filtr zaznaczał także checkboxa w mechanizmie szybkiego pobierania
 • poprawiono: zmieniono czcionkę strony na bardziej czytelną (IE nadal posiada starą)
 • poprawiono: ukryto legendę w mechanizmie szybkiego pobierania
 • poprawiono: wydajność strony w IE
 • poprawiono: widoczność ulubionych w IE (były podwójnie wyświetlane)
 • poprawiono: odtwarzacz nie grał ostatniego pliku na liście utworów
 • poprawiono wartość domyślną pola wyszukiwarki na stronie download

Usunięto:

 • usunięto: usunięto mechanizm offline-owego przeglądania strony (cache manifest)
Wydanie 5.3.33 z dnia 03.06.2012 Zrzut ekranu z wersji 5.3 Zrzut ekranu z wersji 5.3

Nowo dodane:

 • dodano: przycisk pokaż opis/czytaj więcej przy wypowiedziach
 • dodano: informację w kontenerze welcome zmieniające się w określonych datach/dniach
 • dodano: zarchiwizowano dane z lat 2006-2009 do nowego pliku, ładowanego na żądanie poprzez jQuery
 • dodano: własna strona błędu (404)
 • dodano: w informacji wersji podawana będzie tylko bieżąca wersja + wersja uaktualniająca(reszta wersji zostanie przeniesiona do archiwum)
 • dodano: zwiększenie szybkości ładowania strony poprzez optymalizację grafiki i kodu html, css, opcjonalnie także kodu js (usunięcie komentarzy, zbędnych spacji, znaczników i kodu)

Ulepszenia:

 • ulepszono: rozszerzono opisy przy wypowiedziach
 • ulepszono: powiększono listę języków tłumacza wraz z tłumaczeniem opisów
 • ulepszono: aktualizacja silnika jQuery do wersji 1.7.2
 • ulepszono: aktualizacja fancybox do wersji 2.0.6
 • ulepszono: wszystkie obrazy na stronie uruchamiane są nowa wersja fancybox
 • ulepszono: aktualizacja "losowych" o nowe zdjęcia
 • ulepszono: nowy skrypt statystyk
 • ulepszono: formularz zgłoszeniowy uzupełniono o pole przeglądarka, której używa użytkownik
 • ulepszono: posty muzyczne zawierają teraz odtwarzacz mp3, dostępny dla każdego utworu

Poprawki:

 • poprawiono: uaktualniono cache .manifest
 • poprawiono: zamieniono tytuł działu ze zdjęciami z Zdjęcia i projekty na Fotografia
 • poprawiono: brakujące accesskeys dla linku "do góry"
 • poprawiono: na stronie photopack-1.html brakowało przycisku powrót do początku
 • poprawiono: w przypadku zaakceptowania przez użytkownika copyrightu jeden z checkboxów nie był zaznaczany
 • poprawiono: zmieniona nazwę styli z style1 na style.css
 • poprawiono: w postach archiwum i newsach uzupełniono brakujące linki do podstron
 • poprawiono: ujednolicono wyświetlanie losowych obrazów na wszystkich podstronach
 • poprawiono: błędy wykryte w testach(8)

Usunięto:

 • usunięto: filtrowanie newsów do datach
Wydanie 5.2.72 z dnia 21.04.2012 Zrzut ekranu z wersji 5.2 Zrzut ekranu z wersji 5.2

Nowo dodane:

 • dodano: kontener welcome przejmujący rolę logo
 • dodano: pobieranie Photopack po akceptacji copyright
 • dodano: szybkie pobieranie plików (paczek Photopacka, albumów muzycznych)
 • dodano: podgląd tapet dostępnych w Photopacku z krótkim opisem zdjęć i geolokalizacją maps.Google.com

Ulepszenia:

 • ulepszono: na stronie głównej w komunikacie dla starych przeglądarek zmieniono link, który teraz kieruje do jednego z punktów faq
 • ulepszono: działanie paska ładowania strony
 • ulepszono: kiedy zgłaszający w formularzu nie podał / nie zna daty występowania błędu, domyślnie będzie przyjmowana data bieżąca
 • ulepszono: pole wyszukiwarki posiada teraz zaokrąglone rogi z prawej strony oraz zmienia się teraz jego kolor podczas fokusa, powiększono także jego wielkość
 • ulepszono: ostylowano grupy działu download, notatkę oraz zapowiedź Photopacka
 • ulepszono: poprawki w pliku cache manifest
 • ulepszono: w formularzu zgłoszeniowym dane kontaktowe przesunięto do kontenera aside
 • ulepszono: formularz kontaktowy dodając informację dla użytkownika po wypełnieniu danych kontaktowych

Poprawki:

 • poprawiono: błąd w występującym niepotrzebnie tagu audio na stronie z muzyką
 • poprawiono: poprawiono błąd w braku linku do jednej z wypowiedzi na stronie teksty.html
 • poprawiono: wygląd działu z muzyką m.in.: otoczenie okładki albumów
 • poprawiono: w 10 pkt. faq poprawiono błąd w podwójnie występującym linku "powrót do początku strony"
 • poprawiono: dodano brakujące wersje w formularzu zgłoszeniowym oraz usunięto starsze niż wersja 5.0
 • poprawiono: kanał informacyjny strony dostępny jest teraz tylko na stronie news i archiwum oraz w dziale download
 • poprawiono: kanał informacyjny galerii zdjęć dostępny jest tylko na stronie Photopack i galerii zdjęć
 • poprawiono: zmiana kolorystyki tooltipa oraz okna ułatwień dostępu
 • poprawiono: informację o Photopacku przeniesiono do kontenera aside
 • poprawiono: wprowadzono drobne korekty kodu mające negatywny wpływ na wygląd wyświetlania się tekstów
 • poprawiono: wykryte błędy pisowni
 • poprawiono: błędny tytuł albumu po wywołaniu okna z kompozycjami muzycznymi dla zbioru sekwencje
 • poprawiono: błędy wykryte w testach(45)

Usunięto:

 • usunięto: filtr informacyjny z działu download
 • usunięto: tymczasowo informację o tworzonych stronach internetowych (powróci jako nowa podstrona/portfolio)
Wydanie 5.1.61 z dnia 20.02.2012 Zrzut ekranu z wersji 5.1 Zrzut ekranu z wersji 5.1

Poprawki:

 • poprawiono: odtwarzacz nie grał ostatniego pliku na liście utworów
 • poprawiono: deklaracja cache manifest jest dostępna tylko na stronie głównej, usunięto niepotrzebną deklarację z innych podstron
 • poprawiono: uzupełniono skrypt podpowiedzi wyszukiwarki o nowe wyrażenia
 • poprawiono: błąd na stronie z muzyką, link do copyrightu kierował do strony z certyfikatami
 • poprawiono: funkcję autoscroll, po jej włączeniu strona nie przewijała się
 • poprawiono: w archiwum wiadomości brakowało nagłówka opisującego rok 2010
 • poprawiono: błąd walidacji arkusza styli
 • poprawiono: zduplikowane accesskeys na stronie archiwum
 • poprawiono:obrazek tła strony, zoptymalizowano wielkość i tonację kolorów

Usunięto:

 • usunięto: z archiwum link "wersja mobilna"
Wydanie 5.1.51 z dnia 15.02.2012

Nowo dodane:

 • dodano: wyników wyszukiwania w przeglądarce IE, mogą teraz być dodane do ulubionych
 • dodano: strona dostępna off-line przy wykorzystaniu mechanizmu Web Offline Application
 • dodano: bezpośrednie linki do każdej z podstron działu download na stronie copyright
 • dodano: bezpośredni link do wypowiedzi na stronie wstęp
 • dodano: pobieranie muzyki wyłącznie po akceptacji copyright-u dla urządzeń nie posiadających JavaScript link jest nieaktywny, a pobieranie możliwe jest z domyślnie przyjmowaną wartością "akceptuję zasady pobierania"
 • dodano: wykrywanie przeglądarki Google chrome + zaktualizowano jej wsparcie
 • dodano: restrykcyjne sprawdzanie obsługi nowych technologii przez przeglądarki (dla niewspieranych przeglądarek mechanizmy zostały wyłączone lub ukryte) np. notatka dla IE6/7, dodawanie do ulubionych w chrome
 • dodano: nową bibliotekę jQuery 1.7.1
 • dodano: link w galerii zdjęć kierujący do Photopacka w dziale pobierania

Ulepszenia:

 • ulepszono: opisy mechanizmów uzupełniono o informację przez, które przeglądarki są obsługiwane
 • ulepszono: ostylowano znacznik no script
 • ulepszono: optymalizacja SEO (słów kluczowych i opisów)
 • ulepszono: wszystkie linki i mechanizmy, które otwierają nowe okna/pop-up posiadają dodatkowy opis "strona zewnętrzna"
 • ulepszono: optymalizacja kodu oraz działania i wyglądu strony pod różne przeglądarki
 • ulepszono: wszystkie linki jasno określają typ informacji jaka się wyświetli po kliknięciu
 • ulepszono: opinie i uwagi zgrupowano w nowym kontenerze w dziale wyróżnienia
 • ulepszono: przeprojektowano układ treści na stronie z muzyką
 • ulepszono: wykrywanie przeglądarek
 • ulepszono: scalono archiwa z lat 2006 - 2011 do jednego pliku z podziałem na lata oraz możliwością filtrowania dat i rodzaju treści
 • ulepszono: komunikat dla starych przeglądarek. Teraz pojawia się nie tylko dla IE ale również dla innych starych przeglądarek
 • ulepszono: zmieniono treść komunikatu powitalnego kiedy użytkownik wchodzi na stronę ze starej przeglądarki
 • ulepszono: wykrywanie flash playera
 • ulepszono: przeredagowano i przepisano skrypt efektów przystosowując go do nowej wersji biblioteki jQuery

Poprawki:

 • poprawiono: na stronie wersje oraz about zamieniono puste łącza href="#" na paragrafy
 • poprawiono: na stronie wyników wyszukiwarki zrezygnowano z funkcji ułatwień dostępu (powodowała problemy z wyświetleniem wyników)
 • poprawiono: błąd walidacji strony wyróżnienia
 • poprawiono: brak opisu łącza do strony rzonca-dom
 • poprawiono: wygląd tooltip (niektóre opisy nie pojawiały się pomimo, że nie były puste, np: po najechaniu na notatkę czy powrót do początku
 • poprawiono: główne opisy podstron, były takie same na każdej stronie, teraz posiadają różne opisy charakterystyczne dla różnej treści na podstronach
 • poprawiono: brak znacznika "p" w znacznikach "noscript"
 • poprawiono: w newsach, archiwum i dziale download w filtrze informacyjnym brakowało atrybutu "name"
 • poprawiono: na stronie 'wersje' występował znacznik zamknięcia listy "/li" pomimo, że linia nie była otwarta.
 • poprawiono: kontener "article" po rozwinięciu tekstu w znaczniku "section" - zawartość prawego kontenera "article" zachodziła na lewy kontener "aside"
 • poprawiono: brak znacznika "label" dla pola wyszukiwarki
 • poprawiono: na stronie wyróżnienia pod linkiem [cert] wyświetlał się obraz, który nie był objęty mechanizmem "fancyboxa"
 • poprawiono: błąd w braku zamykania okna informującego o starej przeglądarce w programie konqueror (obecnie komunikat jest niedostępny)
 • poprawiono: przekierowania do działu archiwum w mapie strony i newsach w związku ze zmianą struktury archiwum
 • poprawiono: wygląd strony po wyłączeniu funkcji wysoki kontrast
 • poprawiono: wyświetlanie linków w dziale download
 • poprawiono: znalezione błędy pisowni (literówki itp..)
 • poprawiono: poprawiono opisy(dymki) filtra informacyjnego w dziale download
 • poprawiono: błędy znalezione w testach(6)

Usunięto:

 • usunięto: lewą obwódkę kontenera article
 • usunięto: wszystkie playlisty związane z kompozycjami mp3
 • usunięto: zduplikowany kanał informacyjny stronie z galerią
 • usunięto: zduplikowany accesskey="O" na stronie z muzyką

2011 - wydań: 12

Wydanie 5.0.50 z dnia 10.12.2011 Zrzut ekranu z wersji 5.0 Zrzut ekranu z wersji 5.0

Nowo dodane:

 • dodano: możliwość dodania notatki na stronie localStorage niedostępne dla starszych przeglądarek
 • dodano: skrypt html5shiv dla wstecznej zgodności z przeglądarką IE 8
 • dodano: znacznik section umożliwiający wyodrębnienie dużych bloków tekstu (zastąpił klasę .komunikat)
 • dodano: dodano accesskeya do linku wersja mobilna "M"
 • dodano: filtrowanie newsów po typie informacji
 • dodano: podział działu z muzyką na albumy
 • dodano: wewnętrzne linki łączące albumy
 • dodano: wizualny podział informacji na bloki tekstu oddzielony linią poziomą
 • dodano: wprowadzono filtrowanie treści w dziale download, zrezygnowano z rozwijanych list
 • dodano: uszczegółowiono opisy poszczególnych kategorii zdjęć w galerii

Poprawki:

 • poprawiono: wygląd strony podczas powiększania tekstu
 • poprawiono: wszystkie kontenery typu aside i footer, zmieniono na zgodne ze specyfikacją języka HTML5 na footer i aside, nav, article itp.
 • poprawiono: zaktualizowano style css w związku z migracja znaczników na html5 wszystkie nowe znaczniki ustawiono na display: block
 • poprawiono: w związku z migracja na HTML5 aktualizowano skrypty na stronie
 • poprawiono: na niektórych stronach poprawiono błędne odwołania do wersji mobilnej
 • poprawiono: w archiwum newsów niektóre z wpisów posiadały błędna kategorię
 • poprawiono: rozszerzenia przeglądarek -moz -webkit -ms itp. wyodrębniono do nowych styli, powodowały błędy walidacji
 • poprawiono: kontener wersja przemianowano na 'details'
 • poprawiono: dostępność wyników wyszukiwania poprzez możliwość dodawania wyników do ulubionych
 • poprawiono: dostępność strony przy wyłączonej obsłudze języka JavaScript, wprowadzono komunikaty dla użytkownika
 • poprawiono: błąd uniemożliwiający wysyłanie formularza
 • poprawiono: wyszukiwarkę przesunięto pod banner zdjęć, do kontenera info
 • poprawiono: błędy w pisowni / treści dokumentów
 • poprawiono: zaktualizowano dział faq i podpowiedzi w związku z nowymi funkcjonalnościami
 • poprawiono: łącza w mapie strony posortowano wg położenia linków
 • poprawiono: zaktualizowano listę wspieranych przeglądarek
 • poprawiono: wygląd strony nowe czcionki, tło oraz układ linków
 • poprawiono: słowa kluczowe i opisy w nowych i obecnych podstronach
 • poprawiono: błędy wykryte w testach (50)

Usunięto:

 • usunięto: efekt trandisions CSS3 ze względów kompatybilność i błędne interpretowanie ich w IE. Przywrócono graficzna zakładkę linku Wersje
 • usunięto: stronę linki i wszystkie łącza do niej kierujące, zawartość przeniesiono do galerii zdjęć
Wydanie 4.8.45 z dnia 14.11.2011

Poprawki:

 • poprawiono: brak znacznika noscript dla skryptów
 • poprawiono: przełączanie strony do wersji mobilnej
 • poprawiono: wygląd okna Opcje ułatwień dostępu (błąd zagnieżdżonego h2) niespełnione wymaganie WCAG 2.0 level AA
 • poprawiono: kontrast strony (stosunek kolorów czcionki do tła)
 • poprawiono: layout strony, przy powiększaniu tekstu kontener (aside) zachodził na główną treść strony
 • poprawiono: dla lepszego efektu powiększania tekstu, link mapa strony przemianowano na mapa, a Informacje o dostępności na Dostępność
Wydanie 4.8.38 z dnia 01.11.2011

Nowo dodane:

 • dodano: elementy ułatwiające dostępność takie jak: powiększanie i pomniejszanie tekstu, auto-przewijanie i wysoki kontrast ukryto i przesunięto do kontenera data, które otwierane jest teraz przy pomocy linku opcje (tzw. Okno ułatwień dostępu)
 • dodano: nowy kontener header, który gromadzi wyszukiwarkę oraz linki pomiń nawigacje, mapa strony, opcje, linki i pomoc
 • dodano: opcje powrotu do standardowego wyglądu przy włączonej funkcji wysoki kontrast
 • dodano: linki dodaj do ulubionych, Oświadczenie o dostępności, wyróżnienia oraz wersja mobilna przeniesiono do nowego kontenera o nazwie info (czarny pasek pod bannerem zdjęć)
 • dodano: nowe słowa kluczowe w związku z aktualizacją treści na stronie, poprawiono obecne

Poprawki:

 • poprawiono: wyszukiwarkę przesunięto ponad kontener strony
 • poprawiono: błędy literowe i ortograficzne
 • poprawiono: zwiększono klarowność tekstu, usunięto text-shadow i zastąpiono treść inną, alternatywna czcionka obejmuje tylko menu i znaczniki h1 i h2
 • poprawiono: w związku z dodaniem nowego zbioru z utworami mp3, przeorganizowano strukturę działu z muzyką
 • poprawiono: zaktualizowano odtwarzacz i playlisty
 • poprawiono: przywrócono pozycję linku do strony Informacje o wersji, nadal jest w lewym górnym rogu, lecz nie jest on w formie obrazkowej tylko tekstowej
 • poprawiono: skrypty
 • poprawiono: mapę strony
 • poprawiono: zmodyfikowano accesskeys, usunięto skróty do działu download dodano skrót do wywoływania okna ułatwień dostępu
 • poprawiono kolizje (podwójnie przypisane skróty do tych samych lub różnych linków)
 • poprawiono: zmodyfikowano wyszukiwarkę i podpowiedzi
 • poprawiono: aktualizacja zawartości Informacji o dostępności i Pomocy w związku z aktualizacją funkcjonalności
 • poprawiono: błąd w postaci smużenia tekstu podczas animacji zdjęć bannera
 • poprawiono: błędy wykryte w testach (19)

Usunięto:

 • usunięto: wszystkie linki z stopki strony pozostawiając jedynie tłumacza
 • usunięto: błędy w kodzie duplikaty klas, nadmiarowe spacje, braki odstępów pomiędzy znacznikami itp.
Wydanie 4.7.47 z dnia 20.09.2011

Nowo dodane:

 • dodano: nowy wygląd menu bocznego (aside), który zawiera teraz informacje o wersji, ostatniej aktualizacji, kanały rss, poradę dnia, archiwum newsów, elementy ostatnio dodane (w dziale download), losowe Zdjęcia (w galerii), okładkę albumów (w dziale z muzyką), zdjęcie autora (na stronie o mnie)
 • dodano: nowy wygląd i układ stopki, która jest wyłączona poza obieg głównego dokumentu
 • dodano: nowy układ menu głównego, które teraz zawiera linki: Start, Aktualności, Pobieranie, O mnie, Kontakt
 • dodano: nową grafikę, dla dokumentu i kontenerów
 • dodano: gdy użytkownik używa przeglądarki z serii IE. i ma wyłączona obsługę języka JavaScript pojawia się komunikat o potrzebie włączenia tego języka lub zainstalowaniu Google chrome frame
 • dodano: nową czcionkę
 • dodano: grafikę dla elementów list i paragrafów
 • dodano: w dziale download link do wstępu do wypowiedzi
 • dodano: opcje wysoki kontrast (eksperymentalnie)

Poprawki:

 • poprawiono: menu settings przesunięto nad główny kontener strony
 • poprawiono: do stopki strony przesunięto następujące linki: Dostępność, Wyróżnienia, Linki, Wersja mobilna, Mapa strony, Szukaj, Pomoc, Informacja o wersji
 • poprawiono: menu tłumacza przesunięto do stopki strony oraz zmieniono jego formatowanie
 • poprawiono: link strona główna przemianowano na start
 • poprawiono: aside zawiera oba kanały rss: galerii zdjęć i kanał informacyjny strony
 • poprawiono: link powrót do początku treści, skierowano do prawej strony dokumentu, ponad to poprawiono jego odwołanie
 • poprawiono: wygląd rozwijalnych list i kontenerów
 • poprawiono: usunięto zbędne odstępy i nadmiarowe class-y
 • poprawiono: accesskeys dla przeglądarki Internet Explorer - brakowało skrótu klawiaturowego do łącza ulubione
 • poprawiono: klawisz skrótu dla mechanizmu dodawania strony do ulubionych, teraz jest to litera U zamiast Z
 • poprawiono: literówki i inne błędy tekstowe
 • poprawiono: błędne wyświetlanie przycisków ulubionych i powiększania tekstu przy braku obsługi JavaScript
 • poprawiono: w dziale download poprawiono układ treści i haseł
 • poprawiono: błędy wykryte w testach(20)

Usunięto:

 • usunięto: kontener skip, sam link przesunięto do menu settings
 • usunięto: ikony z menu settings oraz wszystkie linki graficzne oprócz zdjęć zastąpiono tekstowymi
 • usunięto: graficzny link do strony wersje zastąpiono go tekstowym
 • usunięto: linki wdrożone i planowane w dziale informacja o wersji
 • usunięto: auto-background (automatycznie zmieniane tło)
Wydanie 4.6.24 z dnia 15.08.2011

Nowo dodane:

 • dodano: uzupełniono dział faq o nowy punkt

Poprawki:

 • poprawiono: uzupełniono strony o brakujące słowa kluczowe
 • poprawiono: na stronie dostępność link do wersji mobilnej kierował do strony głównej, zamiast do bieżącej strony w wersji mobilnej
 • poprawiono: w mapie strony brakowało linku do wersji mobilnej
Wydanie 4.6.20 z dnia 07.08.2011

Nowo dodane:

 • dodano: możliwość rozszerzania pól imię i adres w formularzu kontaktowym
 • dodano: nowe pole w formularzu kontaktowym
 • dodano: nowy punk faq w związku z aktualizacja formularza
 • dodano: auto-background, mechanizm automatyczne zmieniającego się tła po wejściu na stronę
 • dodano: rozwijalną listę albumów w galerii zdjęć, co ułatwia przejście do konkretnego albumu na Picassie
 • dodano: nowy kontener, który odpowiada znacznikowi 'figure' w html5

Poprawki:

 • poprawiono: odchudzono kaskadowe style (css) z nieużywanych klas
 • poprawiono: usunięto style warunkowe dla przeglądarek IE, teraz czcionka znajduje się w stylach zewnętrznych
 • poprawiono: mechanizm dodawania do ulubionych, dodawała się tylko strona główna
 • poprawiono: menu główne jest z powrotem w głównym kontenerze strony
 • poprawiono: kontener menu przemianowano na nav
 • poprawiono: formularz kontaktowy
 • poprawiono: usprawniono działanie efektów
 • poprawiono: wygląd strony
 • poprawiono: wersja mobilna strony stała się także wersją tekstową
 • poprawiono: niedziałający link do jednego z utworów
 • poprawiono: działanie odtwarzacza multimediów na głównej stronie działu pobierania

Usunięto:

 • usunięto: niepotrzebne spacje i odstępy
 • usunięto: style dla wersji tekstowej
 • usunięto: klasę .porada dla mechanizmu ulubionych, obecnie widoczność tego elementu definiuje skrypt jQuery
Wydanie 4.5.35 z dnia 26.07.2011

Nowo dodane:

 • dodano: style dla linków wdrożone i planowane w dziale Informacja o wersji
 • dodano: kontener aside na wszystkich podstronach, dotychczas występował tylko na niektórych np. w dziale download, newsach
 • dodano: obsługę mechanizmu ulubionych dla wszystkich wersji IE., zniesiono warunek dostępności tego mechanizmu dla tylko wybranych wersji tego programu
 • dodano: zaktualizowano skrypt wyświetlający losowe obrazy o nowe elementy
 • dodano: zaktualizowano skrypt wyświetlający losowe obrazy w bannerze o nowe Zdjęcia
 • dodano: nową wersję skryptu fancybox, ulepszono efekty wyświetlania obrazów na stronie, wszystkie obrazki są wyświetlane tym efektem
 • dodano: nowe meta tagi (słowa kluczowe) po podstron i wyszukiwarki

Poprawki:

 • poprawiono: wykryte błędy literowe
 • poprawiono: uzyskanie lepszej zgodności z html5 wprowadzenie nowych atrybutów dla znaczników
 • poprawiono: poprawa struktury dokumentu, ujednolicenie kodu poszczególnych podstron
 • poprawiono: w dziale download nie powiększała się nazwa działu
 • poprawiono: wyrównano nazwę kategorii do tekstu w dziale download we wszystkich skórkach
 • poprawiono: zoptymalizowano mechanizm powiększania i pomniejszania tekstu oraz dodawania strony do ulubionych
 • poprawiono: brak łączy "powrót do początku treści" w niektórych punktach faq i informacji o wersji
 • poprawiono: kolor i kontrast czcionek w skórkach w związku z błędami walidatora accesskeys.org
 • poprawiono: wygląd komunikatu pod IE
 • poprawiono: obecnie komunikat dla IE 6 i 7, pojawia się dla wszystkich nieobsługiwanych przeglądarek
 • poprawiono: poprawiono błąd przełączania do strony mobilnej, linki na każdej stronie kierowały do strony głównej zamiast do strony bieżącej
 • poprawiono: wygląd łącza powrót do początku
 • poprawiono: odświeżony wygląd formularza kontaktowego
 • poprawiono: w związku usunięciem mechanizmu skórek, przywrócono widoczność menu ustawień dla przeglądarek IE 6/7
 • poprawiono: błąd w wyglądzie strony pod przeglądarką Opera, nie wyświetlała się alternatywna czcionka
 • poprawiono: merytorycznie i funkcjonalnie pomoc strony
 • poprawiono: powiększono tło strony dopasowując je do większej rozdzielczości ekranu 1920x1200
 • poprawiono: wygład elementu losowo wyświetlającego obrazy w galerii zdjęć
 • poprawiono: poradę "czy wiesz że…" (kontener ask) przesunięto nad nagłówek strony H1, do kontenera aside, uzupełniono go o nowe pozycje/podpowiedzi
 • poprawiono: wygląd strony
 • poprawiono: błędy wykryte w testach (1)

Usunięto:

 • usunięto: mechanizm przełączania skórek i skórki
 • usunięto: nieużywane skrypty i style alternatywne
 • usunięto: niepotrzebne accesskeys
 • usunięto: podświetlenie accesskeys dla mechanizmu powiększania i pomniejszania tekstu, sam skrót klawiaturowy nadal działa
Wydanie 4.4.55 z dnia 16.06.2011

Nowo dodane:

 • dodano: nowe menu na stronie; kontener o nazwie "aside"
 • dodano: na stronie news nowo dodany kontener aside, grupuje linki archiwum
 • dodano: w dziale download kontener "aside", grupuje informacje o nowo dodanych materiałach w postaci "ostatnio dodane"
 • dodano: w podstronach działu download nowy kontener, zawiera dotychczasowe linki W, Z, M, H, P
 • dodano: w danych kontaktowych wprowadzono odnośnik tekstowy, mówiący o tym, że jakiekolwiek prywatne dane o użytkowniku nie są zbierane
 • dodano: w dziale download w poszczególnych działach, wprowadzono nazwę kategorii/działu oraz dodatkowe linki do odtwarzacza i galerii zdjęć
 • dodano: styl do atrybutu 'abbr'

Poprawki:

 • poprawiono: przywrócono stronę certyfikaty, na której znajdują się wszystkie wyróżnienia i certyfikaty dla strony oraz linki do katalogów
 • poprawiono: mapę strony w związku z migracją linków (usunięto link feedback, zmieniono link kontakt, który obecnie kieruje do strony formularza kontaktowego), dodano także link certyfikaty
 • poprawiono: zmieniono układ linków w menu głównym i stopce
 • poprawiono: rozdzielono informacje o mnie z danymi kontaktowymi, na stronie o mnie znajdują się tylko informacje o autorze
 • poprawiono: formularz zgłoszeniowy stał się oficjalnie formularzem kontaktowym wszystkie dane kontaktowe adres email, gg, strona www itp. są dostępne w formularzu zgłoszeniowym
 • poprawiono: mapę strony ułożono w porządku alfabetycznym
 • poprawiono: JavaScript strony bazuje na nowej wersji silnika jQuery 1.6.1 w wersji skompilowanej (mniejszy rozmiar pliku), co odciążyło ładowanie strony
 • poprawiono: poprawki błędów pisowni dokumentów
 • poprawiono: menu ustawień nie jest już dostępne dla przeglądarek z serii Internet Explorer 7 i niższych, powodowało komplikacje w działaniu, jak i ich wyglądzie. Dlatego w ostateczności to menu jest dostępne wyłącznie dla przeglądarki IE. 8, 9 i innych przeglądarek
 • poprawiono: wymieniono czcionkę w skórce podstawowej (artystyczne Lato) dla przeglądarki Internet Explorer
 • poprawiono: zamieniono znacznik 'acronym' na 'abbr', zgodnie ze specyfikacja języka html5
 • poprawiono: dostosowanie wszystkich skórek do rozdzielczości 1440x900 (monitor 19")
 • poprawiono: w mapie strony po kliknięciu w archiwum strona powracała/przewijała się do początku strony
 • poprawiono: błąd w wywołaniu okienka odtwarzacza na stronie z muzyką, wyeliminowano tym samym link nJS
 • poprawiono: uzupełniono losowe porady
 • poprawiono: zawężono wyświetlanie listy wersji do najbardziej aktualnych, obecnie lista wersji ograniczona jest do wersji 4.x
 • poprawiono: strukturę i walidowanie się kanału informacyjnego
 • poprawiono: mechanizm przełączania skórek, który po przeglądarką Opera powodował, że na stronbie nie wyświetla odp czcionka
 • poprawiono: znacznik "meta charset="UTF-8" jest teraz przed "title" (powodowało błędy walidatora)
 • poprawiono: usprawniono wygląd i działanie formularza
 • poprawiono: drobne poprawki w wyglądzie wyszukiwarki
 • poprawiono: opisy accesskeys dla przeglądarki Opera, podczas wywołania nie opisywały jednoznacznie do którego mechanizmu są przypisane
 • poprawiono: kolor czcionki odpowiadający przyciskom powiększania/pomniejszania tekstu tak, aby nie były widoczne
 • poprawiono: wygląd strony dla przeglądarki IE
 • poprawiono: wprowadzono drobne poprawki w kodzie, mające na celu "odchudzenie" strony (m.in. usunięto zbędne odstępy)
 • poprawiono: błędy wykryte w testach (13)

Usunięto:

 • usunięto: atrybuty rel="archives" i "copyright", powodowały błędy walidacji dokumentów
 • usunięto: accesskeys przypisany do opcji zamykania porady, teraz jest przypisany do wywoływania galerii zdjęć w dziale download i na stronie związanej z fotografią photo.html
 • usunięto: niektóre znaczniki meta niezgodne z specyfikacją języka html5
 • usunięto: zakończono wparcie dla niskich rozdzielczości monitora 640x480 oraz 800x600
 • usunięto: stary DOCTYPE zastąpiono nowym zgodnym z specyfikacją języka html5
 • usunięto: znacznik h2, tym samym usunięto powtórzone linki w newsach i archiwum
 • usunięto: nadmiarowe accesskey w mapie strony
 • usunięto: mechanizm styleswitchera, zastąpiono go innym opartym już wyłącznie na jQuery
 • usunięto: atrybuty 'type' dla znaczników style i script, w html5 nie są już obligatoryjne
 • usunięto: style dla kontenera #IE we wszystkich skórkach oprócz podstawowej(domyślnej), komunikat ten pojawiał się dla przeglądarek IE7 i niższych wersji, dla których nie prowadzone jest już wsparcie zmiany wyglądu
Wydanie 4.3.25 z dnia 20.04.2011

Poprawki:

 • poprawiono: niewykorzystywane już skrypty które były podlinkowane w kodzie i podczas ładowania strony spowolniały jej wczytywanie
 • poprawiono: dodano brakujący numer jednej z wersji w formularzu kontaktowym
 • poprawiono: skrót klawiaturowy, który był przypisany do przewodnika po stronie jest teraz skrótem do ukrywania mechanizmu porad Czy wiesz że...?
 • poprawiono: błędy literowe na stronie dostępność
 • poprawiono: wygląd komunikatu na stronie głównej dla przeglądarki IE7 i niższych w skórce Zielone wzgórza
 • poprawiono: zwiększono czcionkę w znacznikach h1 we wszystkich skórkach
 • poprawiono: dla skórki "Zielone Wzgórza" w formularzu kontaktowym menu ustawień "settings" zachodziło na treść komunikatu dla użytkownika
 • poprawiono: usunięto komentarze i style warunkowe dla przeglądali Internet Explorer 8
 • poprawiono: porady nie są już rozwijalne i wyświetlają się na stałe z możliwością ich tymczasowego zamknięcia
 • poprawiono: w formularzu kontaktowym poprawiono listę wyboru stron/działów
 • poprawiono: kontakt poprzez GG na stronie O mnie nie jest już wyświetlany kolorem (powodowało problemy z dostępnością w niektórych skórkach)
 • poprawiono: w skórce morskiej (sea), poprawiono błąd wyświetlania się bannera w przeglądarce Internet Explorer 8
 • poprawiono: działanie mechanizmów JavaScript pod przeglądarką FF 4.0
 • poprawiono: wygląd strony dla rozdzielczości 1366 x 768 px
 • poprawiono: wygląd strony przy powiększaniu tekstu znikał dół kontenera z główną treścią
 • poprawiono: wprowadzono drobne ulepszenia w i optymalizacje w kodzie html strony
 • poprawiono: kontrast koloru czcionki w skórce Drzewo
 • poprawiono: brak zaokrągleń menu dla przeglądarki konqueror w skórce Artystyczne Lato
 • poprawiono: zmniejszono rozmiar pliku / tła dla skórki artystyczne Lato oraz zamieniono je na jpg
 • poprawiono: błąd walidacji arkusza styli (skórka Drzewo)
 • poprawiono: na stronie formularz.html poprawiono niedziałający link
 • poprawiono: na stronie formularza poprawiono unikalność obiektów w kodzie, powodował problemy z walidacja strony
 • poprawiono: wszystkie mechanizmy oparte są na nowej wersji jQuery 1.5.1 co przyspieszyło działanie mechanizmów opartych o JavaScript
 • poprawiono: wprowadzono poprawki w mechanizmie zmiany skórki
 • poprawiono: poprawiono treść newsów z błędów pisowni, tzw. literówek
Wydanie 4.2.32 z dnia 14.03.2011

Poprawki:

 • poprawiono: tytuły stron "title"
 • poprawiono: mechanizm dodawania do ulubionych, podstrony nadal były dodawane jako strona główna
 • poprawiono: listę słów kluczowych podczas wyświetlania podpowiedzi w wyszukiwarce
 • poprawiono: kod źródłowy strony usunięto niepotrzebne znaczniki, style itp..
 • poprawiono: kanał rss, zawierał drobne błędy
 • poprawiono: poprawiono kontrast kolorów niektórych elementów w skórce artystyczne Lato
Wydanie 4.2.26 z dnia 10.03.2011

Nowo dodane:

 • dodano: informację dla użytkownika podczas kreowania wiadomości w formularzu kontaktowym, aby zwrócił uwagę czy błąd lub ulepszenie nie jest już wymienione w sekcji planowane.
 • dodano: relacje dla linków rel="help", start, copyright, archive itp.
 • dodano: możliwość swobodnego przejścia z dowolnego działu download do innego, tzw. wewnętrzne linki
 • dodano: element Czy wiesz że…? po wejściu na stronę (prezentujący informację takie jak : możliwość przełączania skórki, podgląd accesskeys, powiększanie tekstu i inne) - element ten zastąpił przewodnik po stronie.

Poprawki:

 • poprawiono: dział copyright, dodano informację o wykorzystywanych skryptach i autorach pluginów
 • poprawiono: w dziale z muzyką okładka albumu wyświetlana jest już fancyboxem, podobnie jak zdjęcie na stronie o mnie
 • poprawiono: podczas powiększania lub pomniejszania tekstu strona powracała do górnej zawartości/nagłówka strony, przeprojektowano menu ustawień, aby po kliknięciu na linki nie wywoływały "skoku" strony do góry.
 • poprawiono: w poglądzie wydruku/skorce tekstowej nie były widoczne łącza do formularza kontaktowego i informacji o dostępności
 • poprawiono: dostępność strony dla przeglądarek tekstowych.
 • poprawiono: zduplikowane accesskeys na stronie about.html, mapa.html
 • poprawiono: zmniejszono czcionkę w skórce artystyczne Lato
 • poprawiono: układ strony. Linki z nagłówka "headera" przesunięto do stopki strony "footera"
 • poprawiono: wyświetlanie słów kluczowych dla wyszukiwarki, podczas wprowadzania były mało widoczne
 • poprawiono: zmniejszono wielkość logo obrazkowego na każdej stronie
 • poprawiono: na stronie powaga.html nie wszystkie linki miały tytuły "title"
 • poprawiono: zaktualizowano treści poprawiając błędy, uzupełniono informacje
 • poprawiono: usprawniono przepływ informacji miedzy stronami, poprzez zastosowanie wewnętrznych linków odwołujących się bezpośrednio do treści w danym dziale(wewnętrzne linki)
 • poprawiono: poprawiono błąd wyświetlania się strony w przeglądarce opera
 • poprawiono: na stronie z wersjami na na końcu listy zmian w każdej wersji brakowało linku powrotnego do początku/spisu treści
 • poprawiono: drobne poprawki w kodzie strony(stylach, skryptach i html-u)
 • poprawiono: błędy wykryte w testach(5)

Usunięto:

 • usunięto: przewodnik po stronie
Wydanie 4.1.35 z dnia 31.01.2011

Nowo dodane:

 • dodano: dane o autorze uporządkowano w formie profilu
 • dodano: wszystkie Zdjęcia i obrazki, wyświetlane są w osobnej ramce generowanej skryptem (fancybox)
 • dodano: w informacjach o mnie dodano zdjęcie wraz z skrótem klawiaturowym
 • dodano: wprowadzono accesskey dla pierwszego pola wyboru w formularzu kontaktowym, domyślnie przyjmowanym jest kontakt
 • dodano: tytuły do łącz i materiałów na stronie powaga.html
 • dodano: uzupełniono informację nt skórek. Przełączanie skórki może odbywać się bez użycia JavaScript z poziomu menu przeglądarki, informacja dostępna jest w faq
 • dodano: dodano skrót klawiaturowy dla działu download
 • dodano: w mapie strony wprowadzono grupowanie linków dla newsów archiwalnych
 • dodano: trzecią pozycję do wyboru w formularzu zgłoszeniowym
 • dodano: formularz mailowy, po wybraniu opcji kontakt w formularzu zgłoszeniowym ukrywane są wszystkie pola, na miejsce których pojawia się formularz mailowy
 • dodano: informacje o zmianach w planowanym wdrożeniu

Poprawki:

 • poprawiono: usprawniono przełączanie skórek teraz zmiana skorki jest jeszcze łatwiejsza, po wywołaniu okienka zmiany skórki teraz wystarczy najechać kursorem na miniaturkę, a strona automatycznie zmieni swój wygląd.
 • poprawiono: wygląd okna wyboru skórek
 • poprawiono: na stronie z muzyką wyodrębniono odtwarzacz online
 • poprawiono: w polu wyszukiwarki po wpisaniu słów "skrót klawiaturowy" słowo pojawiało się podwójnie
 • poprawiono: w logo albumu muzycznego rotacje barw skorygowano datę wydania albumu muzycznego na 2011
 • poprawiono: w formularzu zgłoszeniowym na liście stron, których dotyczy zgłoszenie widniało zdublowane słowo FAQ
 • poprawiono: w formularzu zgłoszeniowym wybór wersji jest domyślnie ustawiony na wersję standardową
 • poprawiono: słowa archiwum newsów zamieniono na archiwum informacji/nowości
 • poprawiono: na stronie z informacją o wersjach po dodaniu strony do ulubionych do zakładek / ulubionych dodawana była strona główna zamiast bieżącej
 • poprawiono: zwiększono dostępność strony poprzez wyeliminowanie stałych wielkości czcionek i wysokości linii tekstu
 • poprawiono: w faq uzupełniono komunikaty skryptu wykrywającego przeglądarki oraz dodano nowy komunikat dla przeglądarki IE9
 • poprawiono: zaktualizowano skórkę naturalną
 • poprawiono: inne drobne poprawki w kodzie i stylach
 • poprawiono: zaktualizowano skórkę orientalną
 • poprawiono: błędy wykryte w testach (8)

Usunięto:

 • usunięto: wszystkie relacje do stron rel z nagłówka strony
 • usunięto: ze względu na zmiany w przełączaniu styli i ograniczenia przeglądarek Internet Explorer 6 i 7, przełączanie wyglądu nie jest dostępne pod tymi wersjami programu. Przełączanie skórek działa bez problemowo w wersji 8-ej i wyższych.

2010 - wydań: 10

Wydanie 4.0.60 z dnia 29.12.2010

Nowo dodane:

 • dodano: informację o możliwość nawigowania strony za pomocą accesskeys w przeglądarce safari na stronie Oświadczenie o dostępności
 • dodano: w treści na stronie dostępnosc.html informację o dodatkowym walidatorze kontrastu strony

Poprawki:

 • poprawiono: błąd w zduplikowanym skrócie klawiaturowym na stronie photo.html, dotychczas klawisz G odwoływał się zarówno do przewodnika po stronie jak również do elementu losowego galerii zdjęć, błąd wyeliminowano wprowadzając nowy access key dla losowych elementów
 • uzupełniono formularz zgłoszeniowy o brakujące numery wersji
 • poprawiono: przy mniejszej rozdzielczości ekranu nie pojawiał się napis na pasku ładowania: Trwa wczytywanie...
 • poprawiono: w treści strony faq.html zamieniono słowo "naszej" na "tej"
 • poprawiono: na stronie głównej zmodyfikowano słowo zapraszamy na zapraszam
 • poprawiono: w formularzu zgłoszeniowym pole z adresem email zawierało zwrot "najlepiej poprawny", który mógł powodować problemy z dostępnością, obecnie nie jest już wyświetlana jak zawartość pola
 • poprawiono: stosunek koloru tła do koloru czcionki oraz kontrast

Usunięto:

 • usunięto: niedziałający link do strony section508.info w informacji o dostępności
Wydanie 4.0.50 z dnia 29.12.2010

Nowo dodane:

 • dodano: utworzono nowe menu pomocnicze z dodanego w poprzedniej wersji kontenera /settings/
 • dodano: utworzono nowe menu header, które grupuje następujące linki: -formularz zgłaszania błędów -Oświadczenie o dostępności -przewodnik po stronie
 • dodano: przewodnik po stronie (pdf z objaśnieniami każdego elementu graficznego interfejsu)
 • dodano: do menu pomocniczego przeniesiono następujące elementy: -mechanizm powiększania tekstu -mechanizm przełączania skórki w tryb tekstowy -mechanizm ulubionych
 • dodano: mechanizm auto-uzupełniania słów w polu wyszukiwarki
 • dodano: baner do rotacji zdjęć w galerii, wyłączany przy braku obsługi JavaScript
 • dodano: wprowadzono nową podstronę/plik tekstowy archiwum wersji do której będą zapisywane archiwalne informacje o wdrożeniach
 • dodano: preloader, wskaźnik postępu wczytywania strony
 • dodano: daty wdrożeń w informacji o wersji
 • dodano: w logo strony informację od kiedy istnieje strona
 • dodano: nowe efekty/elementy css3 przeźroczystość i zaokrąglone rogi dla przeglądarek obsługujących tą właściwość
 • dodano: na każdej podstronie łącze do pomijania nawigacji
 • dodano: podświetlanie accesskeys przy wywoływaniu ich skrótami przeglądarki
 • dodano: podgląd acceskeys po wciśnięciu kombinacji klawiszy wywołujących skróty klawiaturowe. Przy linkach które mają je zdefiniowane pojawiają się ich symbole

Poprawki:

 • poprawiono: podgląd wydruku
 • poprawiono: mechanizm ulubionych obecnie dodaje bieżącą stronę do zakładek, a nie jak było do tej pory tylko stronę główną
 • poprawiono: poprawiono meta tagi na stronach, zidentyfikowano wszystkie słowa kluczowe powiązane tematyczne ze stroną, po których potencjalnie można znaleźć stroną w Internecie, identyfikacja pozwoli także na usprawnienie wyszukiwarki
 • poprawiono: przycisk potwór do strony głównej przeniesiono do stopki
 • poprawiono: każda podstrona w głównej treści dokumentu posiada obrazek/logo symbolizujące dany dział (pole obrazek_skrypt)
 • poprawiono: kontener komunikat posiada dodatkowe tło
 • poprawiono: zoptymalizowano działanie skryptów na stronie
 • poprawiono: uaktualniono skórki w związku z dodanym loaderem oraz nowym układem strony, zoptymalizowano grafikę i kolory
 • poprawiono: na stronie z wersjami przy numerach 3.5.38, 3.4.46, 3.3.22 brakowało słów uaktualnienie
 • poprawiono: opisy stron / title/
 • poprawiono: działanie ulubionych teraz po wyłączeniu JavaScriptu nie wyświetlają się już podwójnie
 • poprawiono: strukturę dokumentu zmodyfikowano istniejące elementy, nadano im prostsze unikalne nazwy
 • poprawiono: uzupełniono faq o dodatkowe pozycje: -Znalazłem błąd, co mogę zrobić? - informację o możliwości dodawani strony do ulubionych i problemów z nią związanymi -Informacje o braku JavaScript -informacja o braku zaokrąglonych rogów w przeglądarkach IE. oraz Opera
 • poprawiono: nowy interfejs użytkownika grupuje następujące elementy: -data ostatniej aktualizacji strony -link do wersji mobilnej -kanał rss -strona główna -adres email
 • poprawiono: kontrast na stronie, stosunek koloru tła do kolorów treści
 • poprawiono: przeredagowano treść strony głównej dodano m.in.. Możliwość znalezienia pomocy w faq i przewodniku po stronie
 • poprawiono: footer nie zawiera linków graficznych
 • poprawiono: na stronie z linkami pod przeglądarka Internet Explorer nie wyświetlała się stopka
 • poprawiono: mechanizm ulubionych dotychczas komentarze dla IE. obejmowały tylko przeglądarkę IE8, dodano IE9
 • poprawiono: formularz zgłoszeniowy umożliwia przesyłanie plików, został oparty o nowa firmę hostingową, wyeliminowano captcha
 • poprawiono: zmodyfikowano treść podstrony o mnie, dane kontaktowe umieszczono jako pierwsze, a informacje o autorze są dostępne po rozwinięciu listy
 • poprawiono: optymalizacja kodu poprzez usunięcie nie potrzebnych odstępów, podwójnych spacji i niepotrzebnych znaczników
 • poprawiono: mapę strony
 • poprawiono: inne drobne błędy
 • poprawiono: błędy wykryte w testach (10)

Usunięto:

 • usunięto: klasę print3 - przełączanie strony na styl wydruku odbywa się w osobnej instancji z wykorzystaniem istniejącego już skryptu
 • usunięto: informację o dacie ostatniego wdrożenia na stronie wersje, obecnie wszystkie numery wersji posiadają datę wdrożenia
 • usunięto: podstronę pomoc.html, linki przemianowano na pomoc(faq)
Wydanie 3.5.38 z dnia 21.09.2010

Poprawki:

 • poprawiono: w podglądzie wydruku usunięto link do wersji mobilnej
 • poprawiono: w formularzu zgłaszania błędów uzupełniono pole z wyborem wersji o nowe pozycje
 • poprawiono: w mechanizmie powiększania i pomniejszania tekstu, przyciski A+ i A- posiadały zamienione accesskeys
 • poprawiono: wysokość strony w skórce artystyczne Lato dla przeglądarki IE7
 • poprawiono: wyświetlanie się strony w skórce naturalnej
 • poprawiono: w podglądzie wydruku źle wyświetlał się mechanizm ukrywania stopki i menu głównego
Wydanie 3.5.32 z dnia 19.09.2010

Nowo dodane:

 • dodano: nowy kanał RSS dla galerii zdjęć mojej małżonki - w dziale download na stronie nasze fotografie

Poprawki:

 • poprawiono: połączono strony cert.html i accessibility-statement.html / strona cert.html nie jest już używana
 • poprawiono: rozszerzono zakres formularza o nowe podstrony
 • poprawiono: wyświetlanie footera pod przeglądarkami chrome i safari
 • poprawiono: wyświetlanie ulubionych gdy jest aktywna skórka podglądu wydruku w przeglądarkach oparty o silnik webkit i IE
 • poprawiono: przywrócono 3 języki obce w mechanizmie tłumaczącym stronę
 • poprawiono: mechanizm powiększania tekstu, w tej chwili istnieją tylko 2 przyciski zamiast 4, z nieograniczoną możliwością powiększania i pomniejszania czcionki co 2 px
 • poprawiono: poprawiono accesskeys dla mechanizmu powiększania i pomniejszania tekstu, oraz na stronie z dostępnością, zamieniono stare qwert na + i -
 • poprawiono: wyświetlanie certyfikatów na każdej skórce
 • poprawiono: w newsach dotyczących certyfikatu strona przyjazna młodzieży brakowało linka do certyfikatu plik.jpg
 • poprawiono: niedziałający link do jednego z certyfikatów na stronie cert.html
 • poprawiono: uaktualniono wygląd (w szczególności tło i tekst) skórek po zmianach w mechanizmach funkcjonalnych strony
 • poprawiono: na stronie accessibility-statement.html brakowało linku do formularza kontaktowego
 • poprawiono: uaktualniono skrypt wyświetlający losowe obrazy o nowe pozycje
 • poprawiono: treść w pkt. 9 i 10 faq zmieniono na bardziej intuicyjną
 • poprawiono: maila kontaktowego w faq
 • poprawiono: link do nieistniejącej już strony w galerii zdjęć: hurtowni akwa (strona nie istnieje) załączono alternatywny screenshot
 • poprawiono: nieaktualne/niedziałające linki do stron lub dokumentów
 • poprawiono: powiększono wielkość certyfikatów (obrazków), teraz są wyraźniejsze
 • poprawiono: dopasowano tekst wszystkich elementów w skórkach
 • poprawiono: uzupełniono informację pkt. 4 faq o możliwość pobrania playlisty z utworami
 • poprawiono: mapę strony uzupełniono o nowe lub skasowane linki
 • poprawiono: treści w dziale download i meta tagach
 • poprawiono: krytyczny błąd w formularzu zgłaszania błędów, dane nie były wysyłane się pod niektórymi przeglądarkami
 • poprawiono: usprawniono formularz do zgłaszania błędów uzupełniono go o wybór rodzaju strony na której wystąpił błąd: standardowa/mobilna oraz numer wersji i datę, posegregowano linki w listach wyboru wg mapy strony, poprawiono także jego dostępność
 • poprawiono: błędy wykryte w testach (7)
Wydanie 3.4.46 z dnia 09.07.2010

Poprawki:

 • poprawiono: zmieniono czcionkę w skórce orientalnej na czytelniejszą
 • poprawiono: wyszukiwarka nie zwracała wyników
Wydanie 3.4.44 z dnia 20.06.2010

Nowo dodane:

 • dodano: kanał rss dla galerii zdjęć
 • dodano: formularz zgłaszania błędów
 • dodano: dodatkowy kontener do przechowywania dodatkowych informacji
 • dodano: strona do druku- mechanizm podglądu wydruku (przełączenia wyglądu strony na "wydruk" z zachowaniem głównej funkcjonalności)
 • dodano: na stronie download sekcję nawigacyjną zbudowano w postaci graficznych "+" i "-"
 • dodano: podzielono tematycznie dział na poważnie
 • dodano: accesskey dla linku do strony formularza
 • dodano: uzupełniono informację o dostępności o dodatkowe accesskeys, (zgodnie z rekomendacją CGR formularz traktowany jako feedback)
 • dodano: nowe czcionki w skórkach (typografia) - CSS3
 • dodano: na stronie z informacją o dostępności, dodano znacznik dla oznaczeń accesskes, pozwoliło to na wizualne wyodrębnienie skrótów klawiaturowych w przeglądarce

Poprawki:

 • poprawiono: do każdego numeru wersji dodano łącze [do początku treści]
 • poprawiono: każda strona oprócz index.html, cert.html oraz szukaj.html posiada łącze [do początku treści]
 • poprawiono: wydruk strony przy wyłączonej obsłudze JavaScript
 • poprawiono: styl/skórkę dla wydruku włączono do listy skórek - poprawiono tym samym podgląd wydruku w przeglądarce
 • poprawiono: element tłumaczenia strony - okrojono wybór listy języków do języka angielskiego, pozostałe języki dostępne są po kliknięciu na link: "więcej języków"
 • poprawiono: wyświetlanie strony pod Internet Explorerem przy niskiej rozdzielczości ekranu
 • poprawiono: na stronie z odtwarzaczem mp3, wyświetlała się błędna liczba dostępnych utworów
 • poprawiono: podczas odtwarzania ostatniej pozycji po przewinięciu utworu w przód następowało zatrzymanie odtwarzania
 • poprawiono: menu główne na stronie dostępność (nieprawidłowo przemieszczony link do wyszukiwarki)
 • poprawiono: strona używa statystyk Google
 • poprawiono: treść skryptu wykrywającego zalecane oprogramowanie, zmieniono treść: Nie - wymagana do wyświetlenia niektórych efektów na: Obsługa JavaScript: Wyłączoną lub Niedostępna (wymagane do działania niektórych mechanizmów) w przypadku flasza: NIE, na: Niedostępne, wymagane do uruchomienia odtwarzacza on-line
 • poprawiono: Pt. 4 FAQ, uzupełniono go o dwa nowe punkty 9 i 10
 • poprawiono: wyświetlanie niektórych elementów strony pod przeglądarką IE7 (klasa .komunikat)
 • poprawiono: uzupełniono mapę strony o nowe linki
 • poprawiono: do treści komentarzy na stronach: pomoc i szukaj dodano dodatkową informację o możliwości zgłoszenia błędu
 • poprawiono: na stronach archiwum 2008 i 2007 r. link do strony archiwum 2009 r. był błędy - odwoływał się do bieżących newsów
 • poprawiono: na stronie archiwum z 2009 r. brakowało opisy dla łącza do jednej z wypowiedzi
 • poprawiono: wyświetlanie class, które używały efektu acordion, zastosowano nowe klasy / poprawiono istniejące
 • poprawiono: mapa strony była prezentowana w liście nieuporządkowanej obecnie prezentowana jest w formie listy terminów
 • poprawiono: uporządkowano wyświetlanie działu z muzyką
 • poprawiono: w akronimie NWO na stronie download.html nie wyświetlał się jego opis
 • poprawiono: wszystkie mechanizmy na stronie w postaci [plus] [minus], posiadają teraz opisy
 • poprawiono: wyświetlanie zasad w dziale about.html oraz informacji przy wyłączonej obsłudze JavaScript
 • poprawiono: błędy wykryte w testach (8)

Usunięto:

 • usunięto: mapa strony nie zawiera już linków do odtwarzacza oraz kanałów informacyjnych
 • usunięto: niepotrzebny odstęp między wierszami na stronie copyright
 • usunięto: efekt acordion, zastąpiono inną animacją, co pozwoliło wyświetlić więcej niż jedną tabelę
Wydanie 3.3.22 z dnia 06.04.2010

Poprawki:

 • poprawiono: błąd walidacji stron szukaj.html, teksty.html, humor.html
 • poprawiono: w dziale z wypowiedziami brakowało linku do jednej z wypowiedzi: Świńska grypa
 • poprawiono: na wszystkich stronach usunięto znaczniki rel w mechanizmie przełączania strony, wywoływał błędy walidatora xhtml przy deklaracji języka xhtml w1.1
 • poprawiono: arkusz styli przeznaczony do wydruku nie uwzględniał nowych funkcjonalności przez co strona drukowała się wraz z nimi, zmodyfikowano arkusz print.css tak aby dostępny był sam tekst
 • poprawiono: tytuł linku do artykuły (Reality TV)
 • poprawiono: mapa strony ponownie podzielona jest na działy
 • poprawiono: niedziałający link do strony otworz-oczy.org
 • poprawiono: wyświetlanie transLatora (nie zachodzi na stopkę strony)
Wydanie 3.3.14 z dnia 22.03.2010

Nowo dodane:

 • dodano: tytuły do linków związanych z wypowiedziami
 • dodano: transLator Google, teraz można przetłumaczyć stronę na język obcy
 • dodano: nową skórkę

Poprawki:

 • poprawiono: przywrócono na stronie z muzyką link nJS
 • poprawiono: teksty nie zawierają już kolokwializmów, np. superpozytywnej, długowersowych, zajefajnych itp. - stanowiły problem pod czas tłumaczenia transLatorem Google
 • poprawiono: w mechanizmie zmieniającym skórki występował problem z jQuery, który uniemożliwiał przełączanie skórek z poziomu przeglądarki. Błąd ten naprawiono przywracając poprzednią funkcjonalność opartą na skrypcie (styleswitch-er)
 • poprawiono: w dziale z muzyką po najechaniu na link do utworu dotychczas wyświetlał się pusty opis, teraz pojawiają się tam krótkie informacje o pliku: rozmiar, długość i jakość utworu
 • poprawiono: przeredagowano wypowiedzi
 • poprawiono: dostępność strony poprzez wyeliminowanie nagłówka h4, (nie był poprzedzony nagłówkiem h2.)
 • poprawiono: błędy wykryte w testach (4)

Usunięto:

 • usunięto: na stronie z muzyką terminy muzyczne nie mają już linków do tłumaczeń w Wikipedii
Wydanie 3.2.44 z dnia 25.02.2010

(brak screenshota)

Poprawki:

 • poprawiono: podwójne oznaczenie znaczników form, błąd występował w takim samym nazewnictwie dwóch znaczników label
 • poprawiono: szerokość detailsa przejmującego wyniki wyszukiwania
 • poprawiono: brakowało screena przedstawiającego alternatywną skórkę/brak skórki
 • poprawiono: opis rodzaju pliku do którego odwołuje się łącze nowe auto kowalskiego, plik jest typu testowego, a opis wskazywał na prezentację programu power point
 • poprawiono: w opisie accesskeys-ów zabrakło skrótu do działu pomoc.html
 • poprawiono: usunięto(z mapy strony) access key dla faq
 • poprawiono: błędy pisowni w dokumentach html
 • poprawiono: dział linki zawiera tylko łącza do galerii zdjęć, blogów i stron www zaprzyjaźnionych użytkowników lub stron edukacyjnych
 • poprawiono: łącza na stronie cert.html, odwoływały się do nieistniejącego pliku
Wydanie 3.2.36 z dnia 24.02.2010

Nowo dodane:

 • dodano: przełączanie styli opiera się w całości na jQuery
 • dodano: styl definiujący wydruk
 • dodano: zoptymalizowano pojawianie się komunikatów na stronie przy wyłączonej obsłudze języka JavaScript dla wszystkich mechanizmów
 • dodano: relacje miedzy stronami znacznik rel
 • dodano: na stronie z muzyką łącze nJS zamieniono na link do playlisty utworów, jednocześnie utworzono zamiennik webowego odtwarzacza na listę utworów, którą użytkownik może uruchomić na dowolnym odtwarzaczu multimediów
 • dodano: (w dziale faq) mechanizm walidujący przeglądarkę pod kątem wymaganych technologii (skrypt w jQuery sprawdzający wersję przeglądarki, dostępność JavaScript, PDF itp..)
 • dodano: przywrócono stronę na poważnie, uzupełniono ją o dodatkowe kategorie tematyczne, łącza pokrewne tematycznie w dziale linki, przesunięto do działu na poważnie

Poprawki:

 • poprawiono: łącze powrót do początku tekstu/ do góry odwołuje się teraz do menu strony, a nie tak jak było do pierwszego nagłówka
 • poprawiono: działanie odtwarzacza na stronie z muzyką dla przeglądarek innych niż FF i IE.
 • poprawiono: dostępność strony w ramach arkuszy stylów (css)
 • poprawiono: przeredagowano informacje o dostępności
 • poprawiono: stopka strony jest teraz widoczna na stałe, linki do stron lub mechanizmów są w postaci graficznej, mechanizmy nie działające w niektórych przeglądarkach lub nie działające z powodu barku obsługi JavaScript nie są wyświetlane (poprawki css i jQuery)
 • poprawiono: dostępność strony (mechanizmy powiększania tekstu, ulubionych oraz certyfikat, przesunięto w kodzie pod koniec strony) - dostępność dla przeglądarki lynx
 • poprawiono: w galerii zdjęć zabrakło rozszerzonej informacji o sprzęcie fotograficznym
 • poprawiono: w dziale z certyfikatami i odznaczeniami uzupełniono listę linków wykorzystywanych do testowania strony
 • poprawiono: poprawiono opis title łącza do strony about.html
 • poprawiono: zaktualizowano mapę strony
 • poprawiono: menu główne nie zawiera już rozwijalnych list (wew. linki dostępne są teraz w podstronach i stopce strony)
 • poprawiono: brakujące accesskeys dla strony about.html
 • poprawiono: zmniejszono liczbę accesskeys poprzez wyeliminowanie mechanizmu rozwijania menu powiększania tekstu, obecnie jest ono widoczne (na stałe z możliwością regulacji pozycji w pionie)!
 • poprawiono: zamieniono accesskeys { na < oraz } skróty przypisano do mechanizmu pokazującego okienko z wyborem skórek
 • poprawiono: uzupełniono meta tagi description oraz keywords
 • poprawiono: na stronie z wersjami w opisie

Usunięto:

 • usunięto: certyfikat ze strony, obecnie jest dostępny w podstronie cert.html
 • usunięto: link do forum internetowego jak i samo forum
 • usunięto: niepotrzebne klasy css w kodzie na stronie about.html
 • usunięto: stronę zmiana skórki, mechanizm zmiany wyglądu przeniesiono do nowego kontenera (detailsa) link znajduje się na każdej stronie w stopce

2009 - wydań: 10

Wydanie 3.1.72 z dnia 01.11.2009

Poprawki:

 • poprawiono: zabrakło informacji że jest to uaktualnienie, w newsach skorygowano słowo: stronu
 • poprawiono: w treści strony wersje.html, wprowadzone zmiany opisywane były dopiero od2.0, dotychczas podawano wersją 1.0 jako pierwszą, błąd ten skorygowano
 • poprawiono: niedziałający link do strony hurtowni akwa
 • poprawiono: zaktualizowano treści w faq i galerii zdjęć oraz w informacji o dostępności
 • poprawiono: błędy wykryte w testach (5)
Wydanie 3.1.65 z dnia 28.10.2009

Nowo dodane:

 • dodano: zmiana layoutu, zmodyfikowanie istniejących skórek/dodanie nowych (dopasowanie treści do nowego layoutu/menu)
 • dodano: nowy wygląd formularza wyszukiwarki (sprawdzone pod IE8, FF,O)
 • dodano: opcję dodawania strony do ulubionych, link w postaci żółtej gwiazdki, testowano pod: IE FF i Opera, w pozostałych przeglądarkach, nie ma możliwości automatycznego dodawania strony do ulubionych, a sam link się nie wyświetla
 • dodano: nowa podstronę "pomoc.html" wyświetlaną w przeglądarce IE6, ze względu na zastosowanie nowego menu, które nie jest poprawnie wyświetlane w IE6
 • dodano: efekt jQuery dla podpowiedzi łącz, (znacznik title) z wyłączeniem niektórych podstron
 • dodano: wprowadzono dodatkowe style na stronie z informacją o wersji
 • dodano: legendę opisującą kolorystykę dodanych, zmodyfikowanych lub usuniętych elementów strony
 • dodano: przywrócono wyświetlanie certyfikatu strona przyjazna dzieciom na stronie głównej
 • dodano: zmodyfikowano treść i wygląd podstrony z muzyką

Poprawki:

 • poprawiono: skonsolidowano menu do jednego głównego
 • poprawiono: błędy w treści strony, literówki itp.
 • poprawiono: meta tagi dla podstron
 • poprawiono: treść informacji dla użytkowników przeglądarki Internet Explorer (podwójne słowo "poprawnie")
 • poprawiono: tytuły dokumentów title
 • poprawiono: na stronie z danymi kontaktowymi dodano informację, że kanał GG jest dostępny tylko dla użytkowników programu Gadu-Gadu.
 • poprawiono: uzupełniono lub poprawiono treści na stronach
 • poprawiono: dodano tytuły title do wszystkich łącz na stronie z wyłączeniem stron linki i muzyka
 • poprawiono: usprawniono wygląd i działanie efektów jQuery na stronie (usunięto nadmiarowe części kodu JavaScript, html i css, rozbudowano efekty jQuery
 • poprawiono: treść opisującą accesskeys dla mechanizmu powiększającego czcionkę
 • poprawiono: strony kontakt i zasady włączono do działu "o mnie"
 • poprawiono: przeredagowano mapę strony, posegregowano linki zgodnie z działami w menu głównym
 • poprawiono: wyświetlanie treści w dziale download (w szczególności treści objęte animacją)
 • poprawiono: znaczniki (opisy) przycisków powiększających tekst oraz zmieniono rodzaj kursora dla tej funkcjonalności
 • poprawiono: w podrzędnym menu (menu2) wyświetlany jest mechanizm powiększania tekstu
 • poprawiono: dostępność mechanizmu powiększania czcionki wraz z efektami animacji
 • poprawiono: skrypt obsługujący wyświetlanie się losowych obrazów dodano nowe linki do zdjęć
 • poprawiono: ulepszono wyszukiwarkę, teraz wyniki wyświetlają się na stronie, ponadto dodano alternatywna wyszukiwarkę w przypadku wyłączonej obsługi JavaScript
 • poprawiono: ujednolicono czcionkę na każdej skórce, brak czcionek szeryfowych (dostępność)
 • poprawiono: wszystkie opisy alt i title posiadają minimalną długość 7 znaków (dostępność)
 • poprawiono: zmieniono kolorystykę skórek lub ich elementy na jasną
 • poprawiono: błędy wykryte w testach (22)

Usunięto:

 • usunięto: podstrony kontakt i zasady
 • usunięto: podgląd projektów ze strony ze Zdjęciami, pozostawiono łącza tekstowe
 • usunięto: łącze powrót do menu
 • usunięto: nadmiarowe znaczniki fieldset
Wydanie 3.0.45 z dnia 12.07.2009

Poprawki:

 • poprawiono: błąd podczas walidacji strony cert.html
 • poprawiono: błąd podczas walidacji strony about.html
 • poprawiono: z archiwum newsów usunięto znaczniki ‘’ przy numerach wersji
 • poprawiono: w dziale faq dodano tytuły title dla rozwijalnych treści
 • poprawiono: w dziale news poprawiono datę wdrożenia wersji
 • poprawiono: na stronie z informacją opoprawiono numer 3.0 na właściwy
 • poprawiono: odwołania do stron zewnętrznych w dziale z humorem
 • poprawiono: na mapie strony brakowało linku do odtwarzacza plików mp3
 • poprawiono: brakowało opisu logo-obrazka w dziale z muzyką
 • poprawiono: w dziale download w zakładce humor słowo rozrywka nie było objęte poprawnym formatowaniem (class-ą)
Wydanie 3.0.35 z dnia 08.07.2009

Nowo dodane:

 • dodano: możliwość powiększania tekstu za pomocą klawiszy: A-, A, A+, A++ wraz z accesskeys
 • dodano: w dziale Zdjęcia losowe wybieranie zdjęć z podpisem losowe zdjęcie
 • dodano: możliwość podglądu obrazów i wybieranych skórek w postaci screen-ów
 • dodano: dla komunikatów w dymkach pojawiających się po najechaniu na link prowadzący do strony zewnętrznej, dodano komunikat title, że link otwiera się jako strona zewnętrzna
 • dodano: nową podstronę przejmującą wszystkie informacje o wersji
 • dodano: łącze powrót do menu, przenosi użytkownika do menu głównego, co umożliwia rozpoczęcie nawigowania od początku
 • dodano: mechanizm rozwijania listy numerów wersji (informacje będą dostępne pomimo wyłączonej obsługi języka JavaScript)
 • dodano: wprowadzono accesskeys do widocznych dla użytkownika interfejsów opartych na skryptach JavaScript
 • dodano: efekty jQuery na stronie głównej w dziale download i tekstach oraz FAQ
 • dodano: nową podstronę z danymi kontaktowymi
 • dodano: w dziale download po zastosowaniu nowej struktury do każdego linku dodano hasła związane z jego tematyką

Poprawki:

 • poprawiono: strukturę strony; wszystkie podstrony są w katalogu nadrzędnym, pliki w podkatalogach, zmieniono nazwy niektórych podstron.
 • poprawiono: zastosowano nowy układ menu głównego i pomocniczego, zaktualizowano linki
 • poprawiono: dział download obejmuje wszystkie produkcje: Zdjęcia, muzykę, wypowiedzi, humor oraz copyright
 • poprawiono: zastosowano wytyczne: - nagłówek rozciągający się na całą szerokość strony (dla IE 6 i 7) - na samym dole rozciągnięta na całą szerokość stopka (dla całej szerokości kontenera)
 • poprawiono: uaktualniono treści na stronie
 • poprawiono: znaczniki link dla nie obrazkowych przeglądarek tekstowych, zmieniono układ i połączenia
 • poprawiono: kanał RSS zastąpiono kanałem Atom
 • poprawiono: zmodyfikowano lub usunięto niektóre accesskeys do linków
 • poprawiono: łącze do góry przemianowano na Do początku treści zastosowano je na wszystkich podstronach zawierających większe ilości tekstu
 • poprawiono: na każdej stronie zmodyfikowano komunikaty w znaczniku noscript na bardziej intuicyjne, wskazując; gdzie należy szukać informacji, gdy przeglądarka użytkownika nie korzysta z JavaScript
 • poprawiono: strony działu download są teraz na poziomie dokumentów głównych oprócz plików (co pozwoliło na skrócenie linków w pasku adresowym przeglądarki)
 • poprawiono: wyeliminowano nieaktywne linki, poprawiono opisy i oznaczenia odwiedzonych/aktywnych linków
 • poprawiono: błędy wykryte w testach (8)

Usunięto:

 • usunięto: ikony obrazkowe, ze względu na dostępność strony, przywrócono linki w postaci tekstowej, link graficzny pozostawiono jedynie dla linku do strony głównej
 • usunięto: (do odwołania) dział na poważnie
Wydanie 2.4.26 z dnia 14.03.2009

Poprawki:

 • poprawiono: informację o wersji
 • poprawiono: podpis do nieaktywnego linku na stronie ze skórkami
 • poprawiono: style odpowiedzialne za wyświetlanie efektu hover po najechaniu na menu obrazkowe we wszystkich skórkach
 • poprawiono: wyrównano wielkość details-ów w skórce góry i japońskiej

Usunięto:

 • usunięto: nadmierne, nieużywane klasy w plikach css
 • usunięto: katalog folia, niezbędne pliki przekopiowano do katalogu img
Wydanie 2.4.20 z dnia 25.02.2009

Nowo dodane:

 • dodano: odtwarzacz plików na stronie z muzyką
 • dodano: jeśli użytkownik używa programu Internet Explorer i przegląda stronę główną zostanie przedstawiona mu informacja nt. zmiany przeglądarki internetowej (tylko na stronie głównej)
 • dodano: graficzną okładkę w postaci albumu (cover) na stronie z muzyką

Poprawki:

 • poprawiono: informacje oprzesunięto to nowego łącza, które jest wyświetlane w postaci graficznej, jako ukośna zakładka na stronie głównej
 • poprawiono: obramowanie listy menu (po najechaniu na obrazek, zmienia się jego tło i obramowanie) – skórka japońska.
 • poprawiono: zmieniono wielkość ikon w menu głównym, niektóre ikony zastąpiono nowszymi
 • poprawiono: dostępność wyszukiwarki - poziom AA (szczegóły na http://widzialni.eu/index.php)
 • poprawiono: na stronie ze Zdjęciami i projektami brakowało footer-a
 • poprawiono: uaktualniono linki w mapie strony
 • poprawiono: błędy wykryte w testach (4)
Wydanie 2.3.60 z dnia 22.01.2009

Poprawki:

 • poprawiono: dodatkowe opisy "title" do łącz w dziale wyróżnienia
 • poprawiono: link do wypowiedzi Coś_pozytywnego w archiwum wiadomości na stroniearch08.html, dotychczas odwoływał się do złej lokalizacji
 • poprawiono: atrybut alt dla linku do strony głównej (index.html). Został zmodyfikowany tak, aby spełniał wymogi dostępności opisu (min 7 znaków).
 • poprawiono: przywrócono brakujące accesskeys w menu głównym na niektórych podstronach
 • poprawiono: usunięto efekt rollover (obramowanie obrazków po najechaniu kursorem myszy na obiekt dla wszystkich stron oprócz działu Zdjęcia i projekty)
 • poprawiono: linki do archiwum przeniesiono do znacznika fieldset, ujednolicono ten mechanizm na wszystkich podstronach archiwum
 • poprawiono: uzgodniono numery wersji, zaktualizowano i poprawiono dokumenty versions.doc i versions.xls, zidentyfikowano nowe wymagania do kolejnych wersji.
Wydanie 2.3.53 z dnia 20.01.2009

Poprawki:

 • poprawiono: przesunięto informacje o prawach kopiowania do dołu strony (pic.html)
 • poprawiono: tytuł do łącza title na stronie moje do strony z wyjaśnieniami
 • poprawiono: odwołania do pliku versions.doc na stronie FAQ
 • poprawiono: dla wszystkich znaczników fieldset uzupełniono brakujące legend
 • poprawiono: przywrócono brakujący link do strony głównej na stronie z info. o dostępności
 • poprawiono: strukturę kanału RSS
 • poprawiono: pisownię dokumentów m.in. wyeliminowano błędy interpunkcyjne i tzw. literówki

Usunięto:

 • usunięto: nieprawidłowe odwołanie łączy na stronie archiwum do pliku versions.doc
Wydanie 2.3.45 z dnia 18.01.2009

Nowo dodane:

 • dodano: link do strony głównej zamieniono na odpowiednik obrazkowy (domek)
 • dodano: wprowadzono dodatkowy opis do nieaktywnych łącz, na aktywnych stronach
 • dodano: dla ważnych tematów i treści zastosowano znacznik fieldset dla wyodrębnienia treści

Poprawki:

 • poprawiono: dla linków z głównego menu zastosowano odpowiedniki obrazkowe

Poprawki:

 • poprawiono: zmodyfikowano główne menu, ograniczono je do następujących pozycji: strona główna, o mnie, faq, Oświadczenie o dostępności, mapa strony, RSS, wyszukiwarka Pozostałe linki przerzucono do menu pomocniczego (menu2)
 • poprawiono: w dziale z newsami dodano nową klasę element, dotycząca fragmentu tekstu oddzielającego newsy w każdej wersji
 • poprawiono: od wersji 2.3. lub 3.0 będą podawane wszystkie szczegółowe zmiany, które nastąpiły na stronie, stworzono nowy plik, połączono go z informacją o wersji, link w dziale FAQ w pkt. dotyczącym zmian.
 • poprawiono: przeredagowano faq - dodano informacje o problemach z przełączaniem styli
 • poprawiono: wprowadzono kategorie tematyczne do wypowiedzi
 • poprawiono: złączono galerię zdjęć oraz prace i projekty w jeden dział: Zdjęcia i projekty
 • poprawiono: na stronach archiwum, news i dziale download, poprawiono wszystkie opisy(tytuły) dokumentów znajdujące się w znaczniku title
 • poprawiono: style (klasy odpowiedzialne za wyświetlanie głównego menu)
 • poprawiono: na stronie z mapą - link do strony głównej przesunięto do menu głównego
 • poprawiono: opisy title na wszystkich stronach w dziale download, wyszukiwarce oraz archiwum newsów
 • poprawiono: link w skrypcie wyświetlającym informacje o wersji
 • poprawiono: przywrócono link do dokumentu versions.rtf, zaktualizowano dokument, przeniesiono do niego informacje o zmianach w wdrożonych wersjach
 • poprawiono: błąd w złym wyświetlaniu się pliku versions.rtf, podczas próby pobrania pliku w przeglądarce Google Chrome przeglądarka zaczytywała niezrozumiałą dla niej zawartość pliku, zamiast traktować go jako plik do pobrania. Błąd ten wyeliminowano poprzez konwersje pliku do formatu.doc
 • poprawiono: zaktualizowano mapę strony o nowe łącza do podstron m.in. copy.html i wyszukiwarka.html
 • poprawiono: przeredagowano treści w dziale: download
 • poprawiono: przeredagowano/zaktualizowano wszystkie wypowiedzi, doprowadzono je do postaci kopiowanej i czytelnej dla czytników ekranowych
 • poprawiono: przywrócono kanał RSS
 • poprawiono: błędy wykryte w testach (22)

Usunięto:

 • usunięto: prace graficzne
 • usunięto: wyszukiwarkę ze strony głównej, przeniesiono ją do nowego pliku: wyszukiwarka.html, link do dokumentu na każdej podstronie w postaci obrazkowej - lupka
Wydanie 2.2.50 z dnia 04.01.2009

(brak screenshota)

Nowo dodane:

 • dodano: znaczniki H2 na wszystkich podstronach związanych z archiwum: arch08, arch07, arch06
 • dodano: na wszystkich podstronach w archiwum oraz na stronie news.html nowy link [powrót do góry] w postaci zakładki

Poprawki:

 • poprawiono: wyłączono linki do kolejnych podstron archiwum z listy uporządkowanej, zastąpiono paragrafami (p)
 • poprawiono: ujednolicono nazewnictwo linków na wszystkich podstronach archiwum i strony głównej newsów
 • poprawiono: ujednolicono nazewnictwo nagłówków Hi i H2 na stronach w archiwum i stronie głównej z nowościami
 • poprawiono: na stronach z archiwum nowości zastosowano znacznik title dla łącz
 • poprawiono: strony z archiwum uzupełniono o stopkę strony (footer-a)

2008 - wydań: 3

Wydanie 2.2.43 z dnia 14.12.2008

Nowo dodane:

 • dodano: na każdej stronie dodano link do mapy strony
 • dodano: wszystkie podstrony poza działem download posiadają informację oaktualizowaną skryptem
 • dodano: w dziale faq zamiast pseudoklasy first-letter zastosowano nowe klasy do linków, rozszerzono opisy niektórych problemów

Usunięto:

 • usunięto: z każdej podstrony usunięto wszystkie informacje o zasadach kopiowania materiałów, informację przesunięto do działu copyright
 • usunięto: nazwę accesskeya: (X - gorąco polecam) w dziale informacja o dostęp.
 • usunięto: łącze o nazwie: "linkami" na stronie z galerią zdjęć
 • usunięto: prezentacje z działu na poważnie: Masaż mózgu, Jacy Jesteśmy, IQTest,Tylko w... i WTC

Poprawki:

 • poprawiono: zastosowano nowe pseudo-klasy do paragrafów ””na stronie głównej
 • poprawiono: pseudo-klasy na stronie FAQ na skórkach bordo i góry
 • poprawiono: zlinkowano stronę z certyfikatem z działem faq
 • poprawiono: wszystkie pliki poza działem download posiadają informację oaktualizowaną skryptem
 • poprawiono: wyłączono i rozbudowano copyright do nowego pliku, link do dokumentu znajduje się w stopce strony
 • poprawiono: na każdej stronie uzupełniono accesskeya do mapy strony
 • poprawiono: zmieniono słowo copyright na copyleft, poprawiono treść strony z prawami autorskimi
 • poprawiono: wprowadzono merytoryczne poprawki w dziale: download (treść)
 • poprawiono: poprawki merytoryczne w dziale: faq (m.in. w treści dodano nową przeglądarkę chrome, przeredagowano pozostałą treść)
 • poprawiono: zaktualizowano linki, usunięto lub dodano i poprawiono opis
 • poprawiono: zmodyfikowano skórkę japońską/zastąpiono inną
 • poprawiono: mapa strony nie zawiera bocznego i górnego menu
 • poprawiono: na każdej stronie dodano link do mapy strony
 • poprawiono: wszystkie accesskeys na mapie strony do wszystkich linków
 • poprawiono: we wszystkich stylach poprawiono wyświetlanie informacji o wersji
 • poprawiono: zmieniono ikonę klasy first-letter na wszystkich skórkach
 • poprawiono: skórkę góry
 • poprawiono: skórkę bordo
 • poprawiono: kolorystykę hover-a w skórce góry
 • poprawiono: uaktualniono linki w mapie strony
 • poprawiono: błędy wykryte w testach (18)
Wydanie 2.1.36 z dnia 10.11.2008

Nowo dodane:

 • dodano: ostatnia aktualizacja dd.mm.yyyy w stopce strony
 • dodano: dział z muzyką
 • dodano: forum internetowe
 • dodano: mapę strony
 • dodano: wyszukiwarkę
 • dodano: nowe accesskeys

Poprawki:

 • poprawiono: skierowano cały tekst strony do lewej strony
 • poprawiono: wielkość strony /footera/ wystawał poza container
 • poprawiono: zmieniono kolor czcionki z pomarańczowej na jasno bordową w skórce bordo na stronie about.html
 • poprawiono: połączono działy linki i godne polecenia w jeden dział, poprawiono linki
 • poprawiono: treść newsów (przeredagowano)
 • poprawiono: kodowanie dokumentów (.txt)w dziale download
 • poprawiono: błędy wykryte w testach(13) + update (2.0.9)

Usunięto:

 • usunięto: łącze Pobieranie Firefox - z wszystkich podstron
 • usunięto: dodatkowe informacje o mnie - strona about2.html
Wydanie 2.0.9 z dnia 05.01.2008

Poprawki:

 • poprawiono: rozbudowano i uzupełniono FAQ
 • poprawiono: kod źródłowy w każdej podstronie w dziale download
 • poprawiono: CSS strony został przekształcony do standardu w wersji 2.1
 • poprawiono: semantykę dokumentu w celu otrzymania zgodności z przeglądarkami internetowymi
 • poprawiono: wszystkie łącza posiadają atrybuty alt lub title
 • poprawiono: wszystkie obrazy mają atrybut alt
 • poprawiono: zmieniono nazewnictwo arkuszy styli na numeryczne
 • poprawiono: przełączanie skórek, dotychczas pojawiał się problem z powrotem do skórki domyślnej, ponadto uzyskano większą zgodność z dostępnością tego elementu
 • poprawiono: w ostateczności ze względu na kompatybilność przeglądarek zmieniono deklarację typu dokumentu na XHML 1.0 strict

2007 - wydań: 5

Wydanie 2.0 z dnia 11.07.2007

Nowo dodane:

 • dodano: stronę faq
 • dodano: informację o dostępności
 • dodano: metatag "link" - prev i next - pomocne dla przeglądarek tekstowych
 • dodano: zastosowanie, tzw. skórek z zastosowaniem alternatywnych arkuszy stylów oraz możliwość ich przełączania w przeglądarce internetowej. Element ten może nie być w pełni zgodny z wytycznymi dotyczącymi dostępności stron internetowych.

Poprawki:

 • poprawiono: accesskeys
 • poprawiono: acronym’s
 • poprawiono: oddzielenie części plastycznej strony od merytorycznej przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów wersji CSS 2.0.
 • poprawiono: przejrzystości kodu oraz optymalizacja strony pod kątem przeglądarek internetowych; zastosowanie języka xhtml do ustalenia struktury dokumentu.
 • poprawiono: strona nie używa ramek.
 • poprawiono: strona nie używa tabel.
 • poprawiono: strona w całości opiera się o details tagi
 • poprawiono: zastosowanie nagłówków, np.: H1, H2.
 • poprawiono: zweryfikowano hiperłącza, wyeliminowano duplikowanie się arkuszy stylów w folderach.
 • poprawiono: zmieniono kodowanie całej strony na UTF-8
 • poprawiono: lista tematów na stronie faq działa jak zakładki, odwołujące się do poszczególnych opisów.
 • poprawiono: meta tagi
 • poprawiono: inne zmiany merytoryczne mogące wpłynąć na jakość strony.
Wydanie 1.6 z dnia 15.05.2007

Nowo dodane:

 • Dodano nową podstronę Godne polecenia

Poprawki:

 • zmiana adresu kanału RSS
 • wprowadzono drobne poprawki i aktualizacje do treści (brak szczegółowego logu zmin)
Wydanie 1.5 z dnia 01.05.2007

Nowo dodane:

 • Dodano kanał rss

Usunięto:

 • Tymczasowo usunięto dział z muzyką
Wydanie 1.4 z dnia 19.04.2007

Ulepszenia:

 • Zmieniono kolorystykę i układ galerii zdjęć

Poprawki:

 • Poprawki błędów w kodzie html (brak szczegółowego logu zmian)
Wydanie 1.3 z dnia 01.01.2007

Ulepszenia:

 • dodano dział z muzyką
 • dodano podstronę: wstęp.html dla strony z wypowiedziami
Wydanie 1.2 z dnia 29.06.2006

Nowo dodane:

 • Implementacja strony w CSS 2.0

Poprawki:

 • poprawiono liczne błędy arkuszy styli
Wydanie 1.1 z dnia 27.06.2006

Nowo dodane:

 • Strona oparta o specyfikację XHTML 1.0
Wydanie 1.0 z dnia 01.05.2006

Nowo dodane:

 • Pierwsza wersja finalna zawierająca: dział download, galerię zdjęć oraz stronę z wypowiedziami

Zmień widoczność widżetów